Alles over sport logo

Openbaar groen: de feiten op een rij

Waarvoor wordt de groene ruimte gebruikt? Wat is de relatie tussen sport en bewegen? Feiten en cijfers uit verschillende studies op een rij.

Groen per woning

 • Het richtgetal dat het Rijk noemt in de Nota Ruimte 2006 is 75 vierkante meter groen per woning, voor nieuwbouwlocaties. In 2003 voldeed 61 procent van de gemeenten niet aan dit richtgetal.
 • De gemiddelde afstand van een woning tot openbaar groen in Nederland is ongeveer 370 meter.
 • Bijna 80 procent van de Nederlanders is tevreden met het groen in de buurt. Hoe tevreden mensen zijn met buurtgroen, hangt samen met de hoeveelheid, het onderhoud en de mogelijkheden die het groen biedt. Ook persoonskenmerken spelen een rol in de tevredenheid.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte.

Bewegen in het groen

 • Groen wordt het meest gebruikt als siergroen, gevolgd door honden uitlaten, wandelen en spelen.
 • Van de Nederlanders gebruikt 30 procent het groen om te sporten. Dat percentage ligt in de G31, de grootste 31 gemeenten van Nederland, hoger: op 39 procent.
 • Meer dan de helft gebruikt het groen om te wandelen en ongeveer 30 procent om te fietsen.
 • In de wijdere omgeving (verder van de woonomgeving af) is wandelen de meest populaire activiteit. Ook fietsen is erg geliefd.
 • Ongeveer 25 procent van de mensen sport vier keer per jaar in het groen rondom de stad.
 • Ongeveer 10 procent van de mensen sport één tot drie keer per jaar in het groen rondom de stad.
 • Van de bevolking sport 65 procent niet in het groen rondom de stad.
 • Met het beoefenen van buitensport begint 56,4 procent thuis en ruim een kwart legt hiervoor tussen de één en drie kilometer af.
 • Van de mensen gaat 84 procent naar een natuurgebied, zoals bos, heide, duinen, zee, meer, plas of rivier voor het ondernemen van activiteiten.
 • Van de bevolking gaat 41 procent nooit naar een park.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte.

Een gezonde natuur is belangrijk voor maatschappelijk welzijn. In Noord-Brabant kunnen diabetespatiënten wandelen in de natuur onder begeleiding van een medisch professional en een natuurgids van het IVN, Biowalking. Bekijk de video:

Kinderen in het groen

 • In buurten die voldoen aan de norm van 75 vierkante meter groen per huishouden binnen een straal van 500 meter wordt 10 procent meer buiten gespeeld.
 • In groene wijken komt bij kinderen 15 procent minder overgewicht voor.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de publicatie Groen Loont!

Kwaliteit van het groen

De meeste mensen voelen aan dat sporten en bewegen in het groen goed is voor de gezondheid. Helaas is er weinig wetenschappelijk bewijs voor hoe die groene omgeving ingericht moet zijn om sport mogelijk te maken en te stimuleren. Wel blijkt uit onderzoek dat niet de hoeveelheid groen, maar de manier waarop de groene ruimte is ingericht en georganiseerd, bepalend is voor de mate waarin deze ruimte wordt benut voor sport en spelen.

Deze informatie is afkomstig uit het onderzoek De Gezonde Wijk.

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk, Openbare ruimte
public, professional
feiten en cijfers
beweegvriendelijke omgeving