Alles over sport logo

Erasmus+: verbreed je horizon en ga op uitwisseling in de sport

Het bestond al voor het onderwijs en voor jeugd- en jongerenorganisaties, en sinds 2023 ook voor de sport: Europese subsidie van Erasmus+ om via uitwisseling kennis op te doen en kennis te delen bij een andere sportaanbieder in Europa. In dit artikel lees je meer over de nieuwe mobiliteitsactie voor de breedtesport en vind je inspirerende voorbeelden.

In 2023 heeft de Europese Commissie de nieuwe subsidielijn ‘mobiliteitsprojecten voor breedtesport’ van Erasmus+ Sport gelanceerd. Hiermee is het mogelijk voor breedtesportorganisaties om kennis en vaardigheden op te doen bij een partnerorganisatie in het buitenland. Dit soort uitwisseling noemt de Europese Commissie ‘capaciteitsopbouw’.

Normaal gesproken lopen alle subsidieaanvragen voor Erasmus+ via Brussel, maar dat geldt niet voor deze toegankelijke mobiliteitsactie. Hiervoor kun je terecht bij het Nationaal Agentschap Erasmus+, dat is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in Utrecht. Het agentschap is er voor de promotie van de actie, voorlichting aan groepen en individuele aanvragers en voor de beoordeling en toekenning van de subsidies.

Twee soorten uitwisselingsprojecten

Bij Erasmus+ vinden ze het belangrijk dat breedtesport* zich blijft ontwikkelen, vanwege de waarde die het heeft bij het promoten van sport en bewegen, een gezonde leefstijl, het opbouwen van een netwerk van relaties, sociale inclusie en gelijkheid. Je kunt daarom subsidie aanvragen voor projecten die hieraan bijdragen. Maar de mobiliteitsactie geldt ook voor uitwisselingsprojecten die bijdragen aan het verhogen van kennis en capaciteiten op de volgende thema’s:

 • Ontwikkeling van toegankelijk en inclusief sportaanbod
 • Duurzaamheid
 • Goed sportbestuur
 • Veilige en integere sport

(* Onder breedtesport verstaat Erasmus+ fysieke vrijetijdsbesteding die regelmatig op niet-professioneel niveau wordt beoefend door mensen van alle leeftijden voor gezondheids-, educatieve of sociale doeleinden.)

De totale duur van een mobiliteitsproject voor breedtesport is 3 tot 18 maanden, waarvan een gedeelte een daadwerkelijk uitwisselingsbezoek betreft. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

 • Job shadowing (2-14 dagen): deelnemers zijn te gast bij een organisatie in een ander land. Het doel is nieuwe praktische kennis, ideeën en vaardigheden opdoen door mee te kijken in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers bij de ontvangende organisatie.
 • Coaching- of trainingsactiviteiten (15-60 dagen): deelnemers spenderen een langere periode bij een organisatie in een ander land, met als doel coachen of training geven. Zowel het trainen of coachen als de onderlinge kennisuitwisseling draagt bij aan de capaciteitsopbouw van breedtesportorganisaties.

Voor wie is het bedoeld?

Breedtesportverenigingen en -organisaties kunnen een aanvraag doen, maar ook organisaties waarvan deelname aan het project een meerwaarde heeft voor de breedtesport. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld coaches, vrijwilligers of bestuurders van sportaanbieders zijn. De activiteiten mogen geen commercieel doel hebben.

Hoe vraag ik een project aan?

In 2023 zijn er twee deadlines, de eerste was op 23 februari en de volgende op 4 oktober. Kijk op Subsidie aanvragen bij Erasmus+ voor meer informatie.

Welke subsidie kan ik krijgen voor een mobiliteitsproject?

2023 is het eerste jaar waarin de subsidielijn ‘Mobiliteitsprojecten voor breedtesport’ wordt uitgevoerd. Er zijn dus nog geen bestaande inspiratieverhalen om te delen. Hieronder staan voorbeelden van mogelijke projecten. Geen ervan is daadwerkelijk aangevraagd of uitgevoerd. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ meldt dat aan de voorbeelden geen rechten zijn te ontlenen voor eventuele toekenning.

 • Daan: job shadowing in Italië
  € 7.360 subsidie

  Daan is bestuurslid bij een voetbalvereniging in Utrecht. Zijn club wil graag nieuwe kennis opdoen op het gebied van inclusief sporten. De vereniging wil leren hoe ze haar sportaanbod passender kan maken voor mensen met minder kansen. Ook zoeken ze naar goede voorbeelden hoe ze mensen die minder mobiel zijn kunnen ondersteunen om mee te doen bij de voetbalvereniging. Samen met drie andere collega-bestuursleden gaat Daan een week praktische leerervaring (job-shadowen) opdoen bij een voetbalvereniging in Rome, die al erg ver is op het gebied van inclusief sporten. Na terugkomst wordt de opgedane kennis gedeeld met het bestuur van de club, maar ook met lokale partijen zoals de gemeente Utrecht en buurtsportcoaches. Op deze manier wordt niet alleen intern het sportaanbod verbeterd, maar heeft het ook extern impact met de verspreiding van nieuwe kennis.

  Voor deze job shadowing krijgt de voetbalclub van Daan € 7.360 subsidie. Dit is op basis van vier personen: 4x € 350 organisatieondersteuning, 4x € 320 voor de treinreis naar Rome (een groene reis van 1.255 km, berekend via de Distance Calculator) en individuele ondersteuning: zeven dagen met vier personen: 28x € 130 en 8 reisdagen (4x 2 p.p.) voor Italië, landengroep 2, 8x € 130.

 • Lisa: job shadowing in Zweden
  € 11.900 subsidie

  Samen met vier trainers en bestuursleden van een handbalvereniging in Enschede gaat Lisa een job shadowing doen bij een club in Stockholm. Ze willen zich richten op integriteit in sport en een veilig sportklimaat en zijn benieuwd welke stappen ze kunnen zetten in hun vereniging voor een veiliger sportklimaat te garanderen. De club in Stockholm staat bekend als een vooruitstrevende vereniging op dit gebied. Door 10 dagen bij deze Zweedse collega’s mee te lopen, gaan ze kennis opdoen die ze vervolgens met het bestuur en alle coaches en vrijwilligers binnen de vereniging willen delen. De resultaten en nieuwe kennis zullen ook extern gedeeld worden met het lokale netwerk van de sportverenigingen en de gemeente.

  Voor deze job shadowing krijgt Lisa € 11.900 subsidie. Dit is op basis van vijf personen: 5x € 350 organisatieondersteuning, 5x € 275 voor de vliegreis naar Stockholm (1.052 km, berekend via de Distance Calculator) en individuele ondersteuning: tien dagen met vijf personen en twee reisdagen p.p. is 5x12x € 146,25 voor Zweden, landengroep 1.

 • Sarah: trainings/coachingsactiviteit in Oostenrijk
  € 12.249 subsidie

  Sarah werkt bij een gemeentelijke sportservice en is expert op het gebied van duurzaamheid. Samen met twee collega’s gaat ze het bestuur, medewerkers en overige vrijwilligers van een multi-sportvereniging in Oostenrijk meenemen om hun sportvereniging verder te verduurzamen. Dit gaan ze doen aan de hand van ‘best practices’ uit Nederland en het creëren van meer bewustzijn bij het bestuur en de leden over duurzame thema’s. Daarnaast gaan ze bij de multi-sportvereniging in Oostenrijk meedraaien in de organisatie en al doende de vereniging verder verduurzamen en de Oostenrijkse medewerkers coachen in hun huidige en toekomstige activiteiten rondom duurzaamheid. Natuurlijk doen Sarah en haar collega’s zelf ook waardevolle inzichten op die ze mee terug nemen naar Nederland. Zowel in Oostenrijk als in Nederland worden de resultaten binnen de deelnemende organisaties gedeeld. In Oostenrijk wordt de opgedane kennis ook met andere verenigingen in de regio gedeeld en in Nederland worden de nieuwe inzichten en kennis geïmplementeerd in de werkzaamheden om de sportverenigingen in de gemeente verder te verduurzamen.

  Voor deze coachingsactiviteit krijgt de sportserviceorganisatie waar Sarah werkt € 12.249 subsidie. Dit is gebaseerd op 3x € 350 organisatieondersteuning, 3x € 275 voor de treinreis naar Oostenrijk (een groene reis van 800 km, berekend via de Distance Calculator) en individuele ondersteuning: 30 dagen + 2 reisdagen p.p. De eerste 14 dagen wordt 100% van de € 130 per dag vergoed, van Oostenrijk in landengroep 2. Vanaf dag 15 wordt dit 70%. Dus: 3x14x € 130 + 3x18x(0.7x € 130).

Aan de slag

Meer weten of hulp nodig bij je aanvraag? Het Nationaal Agentschap Erasmus+ helpt graag. Mail met Jurgen Aarden (contactpersoon Erasmus+ Sport) of bekijk een overzicht van aankomende informatiemomenten en meer.


Artikelen uitgelicht


Beleid
Sport en Europa
Sportaanbieders
public, professional
tips
beleidsontwikkelingen, financiering en subsidies, samenwerken, sportbestuur