Alles over sport logo

Dit is de waarde van fietsen in Nederland

Nederland is een fietsland. Brancheverenigingen BOVAG en RAI schatten dat er zo’n 23,4 miljoen fietsen zijn – op een bevolking van 17,5 miljoen[1]. Toch gebruiken mensen ook vaak de auto voor korte ritten en heeft niet iedereen een fiets. Terwijl fietsen veel maatschappelijke waarde kan opleveren. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) wil inzetten op fietsen om het maatschappelijke voordeel ervan meer te benutten[2]. In dit artikel laten we zien hoe Nederlanders fietsen en wat de maatschappelijke voordelen van fietsen zijn.

Hoeveel fietsen Nederlanders?

Over fietsgebruik in Nederland zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar fietsgedrag in het algemeen, actieve mobiliteit (fietsen van/naar een bestemming) of fietsen voor recreatieve doeleinden. Sinds 2000 is het aantal afgelegde fietskilometers toegenomen met 18% (in 2017)[3]. Ook het gebruik van de elektrische fiets is sterk gestegen: ruim een kwart van de afgelegde fietsafstand in 2019 is per e-bike (12% in 2013)[4]. Enkele cijfers op een rij:

 • De fiets was in 2019 – na de auto – de meest gebruikte vervoerswijze in Nederland.
  • Het merendeel van de verplaatsingen op de fiets was korter dan 3,7 kilometer.
  • Mannen legden gemiddeld een langere dagelijkse afstand af dan vrouwen, maar stapten wel minder vaak op de fiets dan vrouwen.
  • Jongeren stapten het vaakst op de fiets, en legden gemiddeld de langste dagelijkse afstand af (6,2 kilometer)[4,5].
 • Fietsen gebeurt in het algemeen meer in stedelijke gebieden dan in gebieden die minder stedelijk of niet-stedelijk zijn[4].
  • Voor afstanden minder dan 7,5 kilometer is het fietsgebruik het hoogst in gemeenten in Midden- en Noord-Nederland (45% of meer). Het fietsgebruik is het laagst in het zuiden van Nederland (in de meeste gemeenten onder de 20%)[6].
 • In 2021 fietste 70% van de Nederlanders minstens 1 keer per week[7].

Waarom fietsen we?

Het CBS heeft een uitsplitsing gemaakt van reismotief naar afgelegde afstand, het aantal verplaatsingen en de reisduur (weergegeven in onderstaande figuur). De meeste verplaatsingen per fiets vonden plaats om boodschappen te doen of te winkelen, en voor uitgaan, sport en hobby. De meeste tijd op de fiets was voor recreatieve doeleinden. Tegelijk was het grootste deel van de kilometers dat werd afgelegd om van en naar het werk te gaan[5,7].

Figuur 1. Fietsen naar reismotief, personen van 6 jaar en ouder (2019) Bron: CBS

De belangrijkste redenen om te fietsen zijn omdat het goed is voor de gezondheid, goed is voor het milieu en gemakkelijk is[7]. Fietsforenzen gebruiken de fiets om naar het werk te gaan vooral omdat ze het prettig vinden om buiten te zijn, het goed is voor hun gezondheid, en het goed is voor het milieu[8].

Waarom fietsen we (liever) niet? 

Ondanks de vele fietsers in Nederland bestaan er verschillende factoren die (meer/vaker) fietsen belemmeren. Het wegnemen van deze belemmeringen kan mensen stimuleren om eerder de fiets te pakken. Durven fietsen is een basisvoorwaarde om te beginnen met fietsen[7]. 10% van de 55-plussers fietst niet omdat ze dat niet durven[9]. Dit zijn andere belemmeringen:

 • Veiligheid: Vooral in wijken waar de sociaaleconomische status laag is, zijn angst voor fietsdiefstal, zorgen over in het donker fietsen en het gedrag van andere weggebruikers een belemmering[10]. Ouders in Amsterdam vinden het bijvoorbeeld eng om door het drukke verkeer hun kind op de fiets naar school te brengen[11]. Ook veiligheid op de weg zelf is van belang. Te smalle paden en een slechte kwaliteit van het wegdek worden als belemmering ervaren. Ook storen mensen zich aan drukte op fietspaden, snelheidsverschillen en asociaal gedrag van medeweggebruikers[12]
 • Afstand en reistijd: Voor niet-wekelijkse fietsers is een te grote afstand of een te lange reistijd een belemmering om de fiets te pakken als vervoermiddel[6]. Ook werknemers geven aan dat dit een rol speelt bij de keuze van het vervoermiddel naar het werk. Het voordeel van fietspaden zijn dat ze in principe filevrij zijn. Maar bij drukke routes kan er vertraging optreden, door bijvoorbeeld objecten zoals verkeerslichten, bruggen of veerponten[13,14].
 • Geld en cultuur: Gezinnen die moeten leven van een bijstandsuitkering hebben niet altijd geld om steeds een nieuwe fiets te kopen voor een groeiend kind. En kinderen van ouders met een migratieachtergrond hebben fietsen vaak niet meegekregen in hun cultuur. Zij zien het hebben van een fiets niet als een noodzaak[11].
 • Comfort: Comfort op de fietsroute kan recreatieve fietsers, zoals e-bikers en racefietsers, stimuleren meer te gaan fietsen. Het creëren van bijvoorbeeld meer aantrekkelijke pauze plekken, meer horeca-aanbod, meer openbare toiletten en bankjes kan een recreatieve fietstocht aantrekkelijker maken[12].

Voorbeelden om fietsen te stimuleren

Fietsen stimuleren kan via het verbeteren van de fietsinfrastructuur of via fietsstimuleringsprojecten voor bepaalde doelgroepen. Een combinatie van een betere infrastructuur en een stimuleringsproject is ook mogelijk en gewenst.

 • Fietsinfrastuctuur

Snelfietsroutes of fietsbruggen zijn infrastructuurprojecten om de reistijd van fietsers te verkorten en fietsen comfortabeler te maken. BIj een snelfietsroute in Twente blijkt dat het aantrekkelijk maken voor fietsers ervoor zorgt dat 7% van de gebruikers minder met de auto is gaan rijden[15].

 • Fietsstimuleringsproject

Het project Meer kinderen op de fiets in Noord-Brabant is opgezet naar aanleiding van de start van de Vuelta in Nederland in 2022. Leerlingen die nog geen fiets hebben krijgen in samenwerking met de Stichting Leergeld een fiets gesponsord. Daarnaast krijgen 1000 kinderen lessen en clinics over fietsen om hun fietsvaardigheden en kennis te verbeteren. Het blijkt dat de fietskennis daadwerkelijk verhoogd wordt (van gemiddeld 5,5 naar 8,5), dat de vaardigheden toenemen en vooral het aantal beweegminuten op de fiets in de periode na de clinics significant toenemen.

Lees dit e-book voor meer inzichten uit fietsstimuleringprojecten.

 • Combinatie

Het RijnWaalpad tussen Nijmegen en Arnhem is een lange snelfietsroute die het aantrekkelijk maakt om de fiets te pakken tussen deze steden. Naast de aanleg van het fietspad is ook ingezet op stimuleren van fietsen via marketing en een app. Met de app kunnen fietsers onderweg trofeeën sparen. Het traject is gemonitord en het blijkt dat het aantal fietsers doordeweeks tussen 5% en 35% is toegenomen, ten opzichte van de oorspronkelijke fietsroute[16].

Bekijk in dit Voorbeeldenboek Fiets meer voorbeelden om de fiets mee te nemen in Rijksprojecten.

Wat zijn de effecten van fietsen en wat levert het op? 

Wat levert het fietsen in Nederland nu op voor een persoon of de maatschappij? Decisio heeft een handleiding gemaakt voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor het aanleggen van fietsinfrastructuur of andere fietsgerelateerde maatregelen[17]. Hieronder volgt een korte opsomming van de effecten van fietsen die uit deze handleiding en andere bronnen naar voren komen. In dit kennisdocument vind je een uitgebreide beschrijving van de effecten en in dit artikel staan meer voorbeelden van kosten- en batenanalyses van fietsen. 

 • Gezondheidseffecten: (meer) Fietsen is goed voor de gezondheid. Zo kan het zorgen voor een kleinere kans op bepaalde ziektes en zorgt het dat je goed in je vel zit. Ook zorgt voldoende beweging voor meer arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. En het is aangetoond dat mensen die dagelijks fietsen langer leven[18,19]. Al leiden de vele fietsers in Nederland ook steeds vaker tot ongelukken en soms met een dodelijke afloop[20-22].
 • Emotionele effecten: Fietsen wordt als makkelijk, flexibel, plezierig en onafhankelijk ervaren. Het biedt mentale ontspanning en vrijheid[23,24]
 • Sociale effecten: De fiets is een toegankelijk vervoermiddel voor mensen die geen auto kunnen veroorloven. En biedt kinderen de kans om hun omgeving te verkennen en zelf naar school, verenigingen of vriendjes te kunnen gaan[23]
 • Milieueffecten: Door de fiets te vervangen door de auto wordt er bespaard op CO2-uitstoot en fijnstof en stikstof. Wat een schonere lucht betekent en beter is voor het klimaat [25].
 • Reiskosten en reistijd: Fietsen is een stuk voordeliger dan de auto. Het bespaart aanschafkosten en benzinekosten. Meer fietsen scheelt ook veel files en is daarom vaak betrouwbaarder dan de auto [25].
 • Ruimte: De fiets neemt 28 keer minder ruimte in dan een auto en op stedelijke plekken kan dat een uitkomst bieden voor het probleem aan ruimtegebrek[2]
 • Financiële effecten: Een aantal van de bovenstaande effecten kunnen op den duur financieel voordeel geven. Hieruit blijkt dat fietsen in totaal maatschappelijk veel meer oplevert dan reizen met het openbaar vervoer of de auto. Fietsen levert ook economisch voordeel op. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een infographic gemaakt over het internationale verdienpotentieel van de Nederlandse fietsensector. 

Lees meer over de verschillende effecten in dit kennisdocument

Conclusie 

Nederland heeft al veel fietsers, maar bij korte afstanden kan nog vaker de auto worden vervangen door de fiets. Dat levert positieve effecten op voor het milieu, gezondheid, mentale welzijn, reiskosten en reistijd. Wel stijgt het aantal fietsgewonden nog steeds – vooral bij mensen op de e-bike. Met het creëren van aantrekkelijke en veilige fietswegen, zonder te veel obstakels en die niet met andere gebruikers botsen, neem je meer belemmeringen weg en stimuleer je om over te stappen op de fiets. Ook is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk om ongevallen te voorkomen en het aantal verkeersdoden te beperken.

Meer lezen? 

Bronnen

 1. Stichting BOVAG RAI Mobiliteit. Kerncijfers tweewielers 2022. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.raivereniging.nl/artikel/marktinformatie/statistieken/kerncijfers-tweewielers-2022.html. [Op 15 juni 2022]. 
 2. Heijnen VLWA. Kamerbrief over Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie ‘22-’25. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 2022. 
 3. Compendium voor de Leefomgeving. Ontwikkelingen in de maatschappij: fietsgebruik, 2000-2017. [Internet]. Geraadpleegd van https://www.clo.nl/indicatoren/nl2144-fietsgebruik. [Op 15 juni 2022].
 4. Haas M de & Hamersma M. Fietsfeiten: nieuwe inzichten. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM); 2020. 
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoeveel fietsen inwoners van Nederland? [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkeer-en-vervoer/personen/fietsen. [op 4 mei 2022].
 6. Sportenbewegenincijfers.nl. Fietsgebruik per gemeente. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten/fietsgebruik. [Op 30 mei 2022].
 7. I&O Research. Jaarlijkse Fietsmonitor Nederland 2021. Fietsersbond & Dutch Cycling Embassy; 2021. 
 8. Gier M de & Schalkwijk M. Fietsmonitor 2021. Kantar Public; 2021.
 9. Centraal Bureau voor de Statistiek. Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019: 2. Resultaten. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/verkeersmobiliteit-van-55-plussers-2018-2019/2-resultaten. [Op 15 juni 2022].
 10. Erasmus University Rotterdam. Hoe fietsen sociale participatie kan verbeteren. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.eur.nl/nieuws/hoe-fietsen-sociale-participatie-kan-verbeteren. [Op 30 mei 2022]. 
 11. Fietsersbond. Geen geld voor een kinderfiets. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/geen-geld-voor-een-fiets/. [Op 22 juli 2022]. 
 12. ANWB. Recreatief fietsen in Nederland: Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Nederland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale recreatieve fietstocht in Nederland mogelijk te maken? Rotterdam: Blauw Research bv.; 2021.
 13. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2013/11/18/de-maatschappelijke-waarde-van-kortere-en-betrouwbaardere-reistijden. [Op 16 juni 2022].
 14. MKBA-informatie. Nieuwe waarderingskengetallen MKBA Fiets. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/waarderingskengetallen-mkba-fiets-state-art/. [Op 16 juni 2022].
 15. Rijksoverheid. Stimuleren van fietsen. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.gezondeleefomgeving.nl/thema/fietsen. [Op 16 juni 2022]
 16. Rijkswaterstaat. Praktijkvoorbeeld Fietsinfrastructuur RijnWaalpad. [Internet]. Geraadpleegd van: https://rwsduurzamemobiliteit.nl/slag/toolbox-slimme-mobiliteit/fiets/praktijkvoorbeeld-fietsinfrastructuur-rijnwaalpad/. [Op 16 juni 2022]. 
 17. Ommeren K van, Lelieveld M, Pater M de, Ruffino P, West R van der, Goedhart W. Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art. Amsterdam: Decisio; 2017.
 18. Hartog J de, Boogaard H, Nijland H & Hoek G. Do the health benefits of cycling outweigh the risks? Environmental Health Perspectives. 2010; 118(8): 1109-1116.
 19. Fishman E, Schepers P & Kamphuis C. Dutch Cycling: Quantifying the Health and Related Economic Benefits. American Journal of Public Health. 2015; 105: 13-15, 
 20. Krul I, Valkenberg H, Asscherman S, Stam C & Klein Wolt K. Fietsongevallen en snor-/bromfietsongevallen in Nederland. Amsterdam: VeiligheidNL; 2022.
 21. NOS. Steeds meer fietsongelukken met ernstig letsel tot gevolg. [Internet]. Geraadpleegd van: https://nos.nl/artikel/2424819-steeds-meer-fietsongelukken-met-ernstig-letsel-tot-gevolg. [Op 16 juni 2022].
 22. Fietsersbond. Stijging fietsgewonden vergt actie van iedereen. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/stijging-fietsgewonden-vergt-actie-van-iedereen/. [Op 16 juni 2022].
 23. Singleton, P. (2018), Walking (and cycling) to well-being: Modal and other determinants of subjective well-being during the commute. Travel Behaviour and Society. 2019; 16: 249-261. 
 24. Dutch Cycling Embassy. Dutch Cycling Vision. Dutch Cycling Embassy: 2018.
 25. Milieu Centraal. Duurzaam vervoer. [Internet] Geraadpleegd van: https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/co2-uitstoot-fiets-ov-en-auto/. [Op 20 juni 2022].

Artikelen uitgelicht


Beleid
Openbare ruimte
Fietsen
public, professional
feiten en cijfers
beleidsontwikkelingen, gezondheidsbevordering, monitoring en evaluatie, waarde van sport en bewegen