Alles over sport logo

Argumenten voor een gezond schoolplein

Het voorkomt overgewicht en verhoogt de concentratie en de sociale ontwikkeling van kinderen. De naam van dit wondermiddel? Gezonde schoolpleinen. Voor leerlingen in het primair onderwijs valt er veel gezondheidswinst te halen. Een rookvrije, groene en beweegvriendelijke inrichting van het schoolplein heeft veel voordelen.

Bijna de helft van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 beweegt onvoldoende. Ze voldoen niet aan de Beweegrichtlijnen. Daarnaast is er een relatief groot aantal kinderen met overgewicht: 13,2 procent van de jeugd van vier tot twintig heeft overgewicht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat leerlingen op de basisschool met 5,5 uur pauze in de week relatief veel tijd doorbrengen op het schoolplein, is buitenspelen voor hen een belangrijke en toegankelijke vorm van bewegen.

Voordelen van spelen op het schoolplein

Onderzoek van stichting Jantje Beton naar de stand van zaken op schoolpleinen (2011/2014) toont aan dat deze vorm van buitenspelen niet alleen bijdraagt bij aan het voorkomen of tegengaan van overgewicht, maar ook de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen bevordert. De lijst met voordelen is nog langer, blijkt uit andere onderzoek van TNO en Vrije Universiteit van Amsterdam. Een beweegvriendelijk schoolplein heeft niet alleen een positieve invloed op de concentratie van leerlingen, maar ook op hun gezondheid en welbevinden. Daarnaast zorgt het ervoor dat dat er minder ruzies ontstaan.

Stimuleren van beweging en fantasie

Op een gezond schoolplein krijgen kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een gezond schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Uit de praktijk blijkt dat de jeugd een schoolplein met alleen natuurlijke elementen of een schoolplein met sport- en speeltoestellen in combinatie met groene elementen het hoogst waardeert. Deze scholen kampen in mindere mate met een beweegproblematiek.

Op Vrije School Valentijn in Harderwijk merken ouders dat het groene schoolplein een heel positieve invloed op hun kinderen heeft. “We merken heel duidelijk dat de kinderen heel anders spelen, er is veel meer variatie.” Volgens een van de ouders, Marjan Deurlo, is die variatie zeker belangrijk naarmate kinderen langere tijd in en om de school verblijven. “De kinderen hebben op ons groene schoolplein meer te kiezen, bij de waterpomp met modder spelen en dijkjes bouwen, op de heuvel spelen, in de bosjes verstoppen of even rustig op een bankje zitten. Er is veel minder ruzie, de kinderen werken en spelen veel meer samen. Het pesten is ook enorm afgenomen.”

De kinderen hebben op ons groene schoolplein meer te kiezen, bij de waterpomp met modder spelen en dijkjes bouwen, op de heuvel spelen, in de bosjes verstoppen of even rustig op een bankje zitten. Er is veel minder ruzie, de kinderen werken en spelen veel meer samen. Het pesten is ook enorm afgenomen.

Marjan Deurlo, ouder

Goed voor de buurt

Het schoolplein kan ook een positieve invloed hebben op de buurt. Door het plein ook na schooltijd open te stellen kunnen jongere en oudere buurtgenoten er samenkomen en bewegen. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing voor buurten waar weinig speelruimte is.

Onderzoek van Nijha toont aan dat er op de helft van de Nederlandse schoolpleinen (51,9 procent) onvoldoende aanbod is voor sport- en spelactiviteiten. Dit betekent dat één op de twee pleinen onvoldoende is ingericht om activiteiten te kunnen ontplooien.

Bronnen: Kenniscentrum Sport & Bewegen / gezondeschool.nl

Artikelen uitgelicht


Beleid
Onderwijs
professional
feiten en cijfers
beleidsontwikkelingen, beweegvriendelijke omgeving