Alles over sport logo

Alle cijfers over sport en bewegen voor gemeentelijk beleid

Als je als gemeente beleid maakt óf wilt evalueren, heb je cijfers nodig. Sommige zaken wil je zelf meten, maar je kunt ook gebruikmaken van tientallen bestaande databronnen. Het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben alle openbare databronnen en meetinstrumenten verzameld op het gebied van sport en bewegen, van landelijk tot lokaal. Gemeenten kunnen deze databronnen over sport en bewegen benutten voor hun eigen gemeentelijk beleid.

Hoeveel mensen bewegen er in jouw gemeente? Hoe is het gesteld met kinderen en overgewicht? Op welke leeftijd zitten we het meest? Hoeveel mensen zijn lokaal lid van een sportvereniging? Organisaties als de GGD, het RIVM en het CBS doen voortdurend onderzoek naar sport- en beweeggedrag. Dat doen ze zowel op landelijk, als op regionaal en lokaal niveau.

Beleidswijzer Sport en Bewegen

Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? De Beleidswijzer Sport en Bewegen is een handig hulpmiddel voor beleidsadviseurs van gemeenten.

Lees meer over de beleidswijzer.

Gemeenten kunnen die cijfers goed gebruiken om nieuw beleid te onderbouwen. Maar ook om bestaand beleid te monitoren of evalueren. Als je de cijfers kent, weet je immers of je op de goede weg bent. Of misschien moet je je doelen of aanpak wel bijstellen. Betrouwbare en overzichtelijke data zijn daarbij onmisbaar. Evenals goede meetinstrumenten, voor alle gegevens die je zélf nog wilt verzamelen.

Alle data op een rij

Veel data rondom sport en bewegen worden al verzameld door partijen als GGD’en, RIVM en CBS. Maar deze data zijn verspreid over meerdere websites, rapporten en monitors. Het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben daarom het volgende inzichtelijk gemaakt:

  • data op gebied van beleidsthema’s
  • data op gebied van specifieke onderwerpen
  • data voor specifieke doelgroepen

De genoemde data zijn vaak openbaar beschikbaar, soms is een (kleine) vergoeding vereist. De databronnen sport en bewegen zijn in te delen naar vijf niveaus: landelijk, provinciaal, regionaal, gemeentelijk en op wijkniveau. Niet alle data zijn voor elke gemeente relevant. Daarom zijn ook (openbare) meetinstrumenten verzameld. Je kunt die als gemeente inzetten om zelf data te verzamelen.

De publicatie ‘Databronnen Sport en Bewegen’ is een aanvulling op:

Meer weten?

Meer weten over het monitoren en evalueren van lokaal sportbeleid?

Voor meer informatie en advies kun je contact opnemen met Anouk Brandsema: a.brandsema@mulierinstituut.nl.

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
feiten en cijfers
monitoring en evaluatie