Alles over sport logo

Deelakkoord 6: 'Topsport die inspireert!'

Op donderdag 10 oktober is deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert!’ ondertekend. Dit gebeurde op de plek waar in het voorjaar van 2018 de voorzet voor het Nationale Sportakkoord is gegeven: de beachvolleybal hal in Den Haag. Minister Bruno Bruins tekende namens de rijksoverheid, Anneke van Zanen-Nieberg namens NOC*NSF en Lucas Bolsius namens de VSG. Alle drie werden ondersteund met handtekeningen vanuit hun achterban: andere ministeries, sportbonden en gemeenten.

Naast de drie strategische partners van het Sportakkoord hebben atleten, sportieve provincies en partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de innovatiesector het deelakkoord ondertekend. Samen gaan we verder met concrete stappen om meer Nederlanders door topsport te laten inspireren. De ambitie is om Nederlandse topsporters en topsportevenementen mondiaal toonaangevend, toekomstbestendig en van maximale maatschappelijke waarde voor Nederland te laten zijn.

Na de ondertekening van het Nationaal Sportakkoord zijn vijf deelakkoorden getekend. De vijf deelakkoorden gaan over: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur en Vaardig in bewegen. De strekking van deelakkoord 6 is dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor alle Nederlanders. Het meeleven met onze sporters op de Olympische en
Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.

Op basis van de input van vele partijen zijn zes actielijnen geformuleerd die de basis vormen van het te ondertekenen deelakkoord:

  • Een optimaal topsportklimaat in Nederland;
  • Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters;
  • Een breed gedragen evenementenstrategie;
  • Meer aandacht voor meer sporten in de media;
  • Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement;
  • Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport.

Download de tekst van het deelakkoord.

Na de ondertekening gaan de betrokken partijen aan de slag om de afspraken om te zetten in concrete acties en beleidsinstrumenten. In het voorjaar van 2020 moeten deze plannen klaar zijn. Houd deze site in de gaten voor meer informatie. 


professional