Sluiten

Zo overtuig je ouders van het belang van sport en bewegen

Tools en instrumenten

Publicatiedatum 30 november 2017

Spreek je ook regelmatig ouders aan en probeer je hen ervan te overtuigen dat sport en bewegen ontzettend leuk en belangrijk is voor hun kind? Maar lijkt het niet echt tot hen door te dringen? Of schieten de ouders in de weerstand wanneer je hen aanspreekt op het overgewicht van hun kind? Zijn dit herkenbare voorbeelden? Werk jij als professional in de wijk en wil je ouders betrekken bij sport en bewegen van hun kinderen? Gebruik dan de Argumentenkaartjes.

Start bij het perspectief van de ouder

argumenten kaartje: ik vind het belangrijk dat mijn kind gezond is. Met een illustratie van een meisje en een appel op haar trui
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Met de Argumentenkaartjes krijg je meer inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Van daaruit werk je aan het betrekken van ouders. Je start hierbij niet bij wat je zelf belangrijk vindt, namelijk sport en bewegen, maar bij het perspectief van de ouder. De ouder die het misschien veel belangrijker vindt dat zijn kind nieuwe vriendjes maakt, niet te druk of te agressief is of leert omgaan met regels. Je laat ouders vertellen over wat zij belangrijk vinden en gaat daarover het gesprek met hen aan. Daarna kijk je pas welke bijdrage sport en bewegen kan leveren aan de wensen en behoeften van de ouder.

Ouderbetrokkenheid vergroten

Om betrokkenheid van ouders te creëren onderscheiden we bij Kenniscentrum Sport drie opeenvolgende stappen. Het is allereerst van belang dat je als professional de ouder letterlijk weet te bereiken (stap 1). Vervolgens werk je aan bewustwording (stap 2) van de ouder en pas daarna ga je aan de slag met het ondersteunen (stap 3) van de ouder. In het artikel In drie stappen naar ouderbetrokkenheid staan deze drie stappen uitgelegd en vind je tips om met de stappen aan de slag te gaan.

Dit zegt een gebruiker

argumenten kaartje met spelende kinderen en een voetbal
(Foto: Kenniscentrum Sport)

“De Argumentenkaartjes is een handig instrument om contact te maken met ouders. Ik heb ze met veel plezier toegepast op een gezondheidsmarkt. De ouders die langs ons kraampje liepen deden met veel plezier mee; er zijn immers geen goede of foute antwoorden. We vroegen ze om de de drie, voor hen belangrijkste, kaartjes eruit te pakken. Door open vragen te stellen kwamen mooie gesprekken op gang; ouders kwamen met antwoorden die bij hun opvoedingsstijl passen. Het was mooi om te ervaren dat ouders vaak moesten nadenken over het waarom een bepaald argument voor hen belangrijk is. Het helpt om ze bewuster te laten omgaan met de huisregels, normen en waarden ten aanzien van hun kinderen. Aan ons de taak om respectvol/oordeelloos te luisteren en ouders te bekrachtigen in hun rol als opvoeder.” Margot de Langen- ouder & kindadviseur bij Ouder- en Kindteams Amsterdam

Bewust van het belang van sport en bewegen

argumenten kaartje waarop 2 kinderen gearmd lopen en duidelijk vriendjes zijn
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De tweede stap, het werken aan bewustwording van ouders, wordt in de praktijk vaak overgeslagen, maar is van essentieel belang. Je kunt ouders namelijk niet helpen hun kinderen te stimuleren tot meer sport en bewegen als ze daar zelf niet achter staan. Hoe maak je ouders dan bewust van het belang van bewegen voor hun kind en hoe vergroot je de intentie om hun kinderen te stimuleren te sporten en bewegen? Dat doe je door met jouw boodschap in te spelen op dat wat zij belangrijk vinden. Termen als ‘overgewicht’ of ‘sport en bewegen’ zijn meestal niet de insteek bij dat gesprek.

Argumentenkaartjes

Met behulp van de Argumentenkaartjes kun je het gesprek met ouders aangaan en kom je er achter wat de ouder drijft, motiveert en belangrijk vindt. Daar speel je vervolgens op in met jouw aanpak of advies tot meer sport en bewegen. Immers, sport en bewegen levert ook (in)direct een bijdrage aan bijvoorbeeld het zelfvertrouwen of de gezondheid van kinderen.

Hoe zet je de Argumentenkaartjes in?

argumenten kaartje met een kindje dat een goed cijfer heeft gehaald op school
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Je kunt de kaartjes inzetten tijdens één op één contacten met ouders, maar ook in groepsverband. Bijvoorbeeld bij een ouderbijeenkomst, ouderactiviteit, een voortgangsgesprek of een tien- minuten- gesprek.

Een voorbeeld: van de Argumentenkaartjes wordt door de deelnemers een top 3 van belangrijkste uitspraken op tafel gelegd. De belangrijkste uitspraken worden naar boven gehaald en in de groep besproken:

  • Waarom zijn deze uitspraken het belangrijkst?
  • Hoe kunnen ze aan deze uitspraken (samen met hun kind) werken? Wat zijn de eigen ideeën hierover?
  • Leg uit wat sport en bewegen aan deze belangrijke punten kan bijdragen. Wat vinden zij van sport en bewegen als ‘(deel)oplossing’?

Dit zegt een gebruiker

“De Argumentenkaartjes zijn voor mij een goed hulpmiddel bij onderzoek onder laagopgeleide ouders. Ik heb ze ingezet tijdens groepsinterviews. Ouders vonden het leuk om ermee te werken en begrepen de thema’s op de kaartjes vanwege de duidelijke afbeeldingen. We ontdekten dat de groep ouders ‘zelfvertrouwen’ en ‘gezondheid’ het belangrijkst vinden in de opvoeding. We konden vervolgens dieper ingaan op deze thema’s en verkenden met hen de betekenis ervan. Dat leverde heel veel nieuwe inzichten op.” Marjolein Keij- Senior projectleider bij Pharos

De Argumentenkaartjes kunnen ook ingezet worden bij kwalitatief (verdiepend) onderzoek. Deelnemers kiezen de kaartjes die zij het belangrijkst vinden en gaan daarover onderling het gesprek aan: wat verstaan ze onder dit ‘argument’ en welke betekenis verlenen ze eraan? Producten en diensten kunnen op basis van deze inzichten worden aangepast.

Download de Argumentenkaartjes

Wil je de Argumentenkaartjes inzetten bij jouw gesprekken met ouders? Maak dan nu een account aan en download ze hier.

Wil je meer weten over het gebruik van de kaartjes? Neem dan contact op met Rebecca Beck via Rebecca.Beck@kenniscentrumsportenbewegen.nl of Femke van Brussel via femke.vanbrussel@kenniscentrumsportenbewegen.nl. Telefoonnummer 0318 – 490900.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.