Sluiten

Scholingsaanbod voor sportstimulering van mensen met een beperking

Tips

Geplaatst op 16 december 2015

In dit overzicht zijn opleiding- en (bij)scholingsmogelijkheden opgenomen voor het sporten en bewegen met mensen met een beperking. Deze opleidingen worden aangeboden door de Academie voor Sportkader (ASK).

Sporten en bewegen houdt je fit, geeft zelfvertrouwen en biedt de kans om anderen te ontmoeten, plezier te hebben en grenzen te verleggen. Ook mensen met een beperking willen graag kunnen sporten. En net als ieder ander, het liefst dicht bij huis, bij een vereniging of sportclub waar zij zich thuis voelen. Toch blijft de sportdeelname van mensen met een beperking achter. De inzet en kwaliteit van het sportkader kan hierbij hét verschil maken. Het begeleiden van sporters met een beperking vraagt om extra inzet en betrokkenheid van trainers, coaches, begeleiders en ander kader. Ook meer kennis en achtergronden en specifieke vaardigheden kunnen bijdragen aan een optimale begeleiding van mensen met een beperking.

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Duur:
1 dagdeel

Bestemd voor:
Trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan de doelgroep.

Niveau:
Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Beschrijving:
Een kind met autisme voelt zich in het begin niet vaak op zijn gemak bij een sportvereniging. Hij voelt zich onbegrepen, wordt ten onrechte in een G-team ingedeeld of aan zijn lot overgelaten in een regulier team. Met de juiste begeleiding van de trainer-coach krijgen en houden ook deze kinderen plezier in sport. Maar dan moet je autisme wel herkennen. Kinderen en jongeren met autisme vinden het lastig te bedenken welke sport ze leuk vinden. Ze moeten het eigenlijk eerst ervaren, voordat ze een keuze kunnen maken welke sport en welke vereniging het beste voorzien in hun behoeften. Voor trainers en coaches is het daarom zaak dat ze autisme (h)erkennen. Dat is niet bepaald eenvoudig, want autisme is aan de buitenkant niet zichtbaar.

In deze bijscholing leer je gedragingen die voortkomen uit autisme te herkennen en vooral te begrijpen. Je leert structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en jezelf binnen een training of wedstrijd. Zo kun je je communicatie aanpassen aan de sporter met autisme en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving creëren. Je kunt er kortom voor zorgen dat sporters met autisme zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Sporters met gedragsproblematiek

Duur:
2 dagdelen

Bestemd voor:
Trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan de doelgroep.

Niveau:
Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Beschrijving:
Als trainer-coach van sporters met gedragsproblematiek is het belangrijk om bewust te zijn van je eigen rol en de uitingen van je eigen gedrag. Het kunnen reflecteren op je eigen handelen is met deze doelgroep belangrijker dan probleemgedrag bij de sporter herkennen. Dat is niet bepaald eenvoudig, want kritisch zijn op je eigen houding en trainingsvoorbereiding vereist durf en specifieke vaardigheden. In deze (bij)scholing leer je dat jij als trainer-coach veel invloed hebt op het sturen of ombuigen van probleemgedrag bij sporters. Jonge sporters met gedragsproblematiek worden soms ondergebracht in een apart team of G-team. Vaak zijn ze hier niet helemaal op hun plaats en kunnen ze met de juiste begeleiding beter in reguliere teams meespelen. De rol van de trainer-coach is daarom van groot belang.

In deze (bij)scholing leer je gedragingen die voortkomen uit gedragsproblematiek te herkennen en vooral te begrijpen in relatie tot jouw manier van handelen als trainer-coach. Observeren en reflecteren van je eigen gedrag is daarom erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld je eigen communicatie en training aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Je kunt er voor zorgen dat sporters met gedragsproblematiek zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Sporters met een verstandelijke handicap

Duur:
1 dagdeel

Bestemd voor:
Trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan de doelgroep.

Niveau:
Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Beschrijving:
Sporters met een verstandelijke handicap vragen niet om een speciale-, maar wel om een aangepaste benadering. Als trainer-coach is het je taak om voor al je pupillen – met of zonder beperking – een veilig sportklimaat te creëren. Het geeft enorm veel voldoening als je je kunt verplaatsen in de belevingswereld van sporters met een verstandelijk handicap en daar op een passende manier mee om weet te gaan. Het verloop van sportwedstrijden is vaak niet voorspelbaar of overzichtelijk. Je weet van tevoren niet wat er gaat gebeuren. De tegenstander kan iets anders doen dan je verwacht, het scoreverloop kan tegenzitten en de scheidsrechter kan een al dan niet verkeerde beslissing nemen die wellicht van invloed is op de wedstrijd. Voor sporters met een verstandelijke handicap kan dit verwarrend zijn. Deze (bij)scholing leert je hoe je daar als sportleider op de juiste manier over kunt communiceren, zaken kunt concretiseren en waar nodig en mogelijk structuur kunt bieden.

Sporters met een visuele beperking

Duur:
1 dagdeel

Bestemd voor:
Trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan de doelgroep. De (bij)scholing is ook interessant voor begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders/verzorgers.

Niveau:
Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Beschrijving:
Shaodown (Sportement)De meeste sporters met een visuele beperking sporten bij reguliere sportverenigingen. Om alle sporters veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches en begeleiders te leren hoe ze met de sporters met een beperking om kunnen gaan. In de (bij)scholing ‘Sporters met een visuele beperking’ krijg je hiervoor kennis en handvatten aangereikt. Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van materiaal en met het eventueel gebruiken van een buddy.

Als trainer-coach is het belangrijk om je in te kunnen leven in de situatie van sporters met een beperking. De sporters met een visuele beperking ‘ervaren’ de wereld anders. Zij hebben goede begeleiding nodig bij het sporten en bij de trainingsopbouw om veilig te kunnen sporten. In de praktijk blijkt dat mensen met een visuele beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluiten bij hun behoefte.

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

Duur:
1 dagdeel

Bestemd voor:
Trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan de doelgroep. De (bij)scholing is ook interessant voor begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders/verzorgers.

Niveau:
Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Beschrijving:
De meeste sporters met een auditieve/communicatieve beperking sporten bij reguliere sportverenigingen. Om alle sporters veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches en begeleiders te leren hoe ze met de sporters met een beperking om kunnen gaan. In de (bij)scholing ‘Sporters met een auditieve/communicatieve beperking’ reiken we hiervoor kennis en handvatten aan. Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach moet echter wel met een aantal zaken rekening houden om een goede en uitgebalanceerde training te kunnen geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van hoor hulpmiddelen en gebarentaal en met het niet goed kunnen uiten. Goede begeleiding en communicatie is bij deze sporters van belang om sporters met een auditieve/communicatieve beperking actief en op een plezierige manier mee te laten doen in het sportteam. Sporters met een auditieve/communicatieve beperking hebben goede begeleiding nodig om blessures, uitsluiting en sociale verwarringen te voorkomen. Dit zowel in de begeleiding van het sporten als in de trainingsopbouw.

In de praktijk blijkt dat mensen met een auditief/communicatieve beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluiten bij hun behoefte. In de (bij)scholing krijg je tips & trucs en de kans om persoonlijke vragen te stellen en ervaringen te delen.

De informatie in dit overzicht is afkomstig van de website van de NOC*NSF.

De Academie voor Sportkader (ASK) biedt (bij)scholing aan voor trainers-coaches. In het overzicht is het aanbod geselecteerd dat gericht is op het sporten met mensen met een beperking. De scholingen worden in de meeste gevallen aangeboden in samenwerking met het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’.

Informeer bij je bond of de betreffende (bij)scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

De (bij)scholingsprogramma’s voor mensen met een beperking van de ASK kunnen ook worden georganiseerd door of in samenwerking met het programma Special Heroes.

Op de site van NOC*NSF vind je een actueel overzicht van de opleidingen van de sportbonden op het gebied van gehandicaptensport.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.