Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Hoe werk je samen? Stappenplan geslaagd samenwerken

Artikel

samenwerken3Je kunt om allerlei redenen starten met samenwerken:

  • Omdat je alleen het doel niet kunt bereiken;
  • Omdat samenwerken het project meer diepgang geeft;
  • Omdat samenwerken met andere mensen/organisaties jouw werk leuker of interessanter maakt;
  • Om je eigen netwerk te verbreden;
  • Omdat je gezamenlijk een (maatschappelijk) belang hebt;
  • Soms ga je samenwerken omdat het moet.

Stappenplan samenwerken: De vijf fasen van samenwerking

samenwerken4Hoe werk je samen? Een samenwerkingsproces doorloopt vijf verschillende fases: verkennen, delen, overeenkomen, vormgeven, uitvoeren en vernieuwen.

Fase 1: Verkennen

Inzicht verkrijgen in de belangen van de betrokken partijen en de kaders van de samenwerking.

Fase 2: Delen van belangen en ambities

Uitwisselen van het beeld dat de partners hebben bij het vraagstuk, de oplossing, de kans en de vorm van de samenwerking.
Tip: Bij samenwerking is het van belang dat de verschillende partijen van elkaar willen leren, elkaar begrijpen, elkaar respecteren, vertrouwen en elkaars belangen kennen. Het is niet erg om naast een gezamenlijk doel ook eigen doelen na te streven, zolang er maar een balans bestaat tussen eigen en gezamenlijke doelen.

Fase 3: Overeenkomen: koers en richting

Overeenkomen richting en dit vastleggen in afspraken.
Tip: Zeker als de samenwerking moeilijker is of er sprake is van investeringen, is het goed een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. I

Fase 4: Vormgeven van de samenwerking. Hoe werk je samen?

De samenwerkingspartijen gaan met de inhoud en vorm aan de slag. Als er een goede basis van samenwerking is, is het tijd om een plan te maken. Dit betekent het onderzoeken van de haalbaarheid op financieel, organisatorisch, inhoudelijk en ruimtelijk gebied met als doel samenwerking inhoud geven en uitvoeren. Dan kunnen werkafspraken gemaakt worden: wat moet wanneer gedaan worden en wie is daarvoor verantwoordelijk? Bepaal in deze fase ook wie deze samenwerking gaat leiden.

Fase 5: Uitvoeren en vernieuwen

Als de samenwerking zich heeft gevormd dan zal er een min of meer routinematig proces ontstaan. Helemaal routinematig zal dit proces nooit worden omdat zich tijdens het uitvoeren van de afspraken vaak nieuwe mogelijkheden en externe ontwikkelingen voordoen of het politieke krachtenveld verandert. Regelmatig evalueren en bijstellen van de processen en samenwerking is dan ook belangrijk.

Lees meer

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.