Sluiten

De buurtsportcoach regeling

Artikel

Publicatiedatum 17 augustus 2017

Het kabinet wil dat mensen meer mogelijkheden krijgen om te sporten en te bewegen in hun eigen buurt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt dit mogelijk met een programma genaamd Sport en Bewegen in de Buurt. De regeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ (buurtsportcoach regeling) is onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Wat die regeling inhoudt en wat een buurtsportcoach is, lees je hier.

Logo Sport en bewegen in de buurt
(Foto: VWS)

De regeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ bestaat sinds 2012 en komt voort uit de regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ (2007-2012). Binnen de regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ werken combinatiefunctionarissen ingezet om de verbinding te maken tussen onderwijs, sport en cultuur. Vanwege het succes van de regeling, heeft minister Schippers in 2012 de regeling verbreed naar de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. Met deze laatste regeling kunnen gemeenten een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach aanstellen, die de verbinding maakt tussen de sport- en beweegsector en tenminste één andere sector. Op de website van Sport en Bewegen in de Buurt staat uitgebreide informatie over het programma, en de regeling, vele voorbeelden van buurtsportcoaches en handige documenten.

Deelname aan de regeling

logo Buurtsportcoach
(Foto: VWS)

Om gemeenten te ondersteunen in het aanbieden van voldoende sport- en beweegaanbod, heeft de minister de regeling verbreed van combinatiefunctionarissen naar buurtsportcoaches, die de verbinding kunnen maken met alle andere sectoren. Daarnaast heeft het ministerie van VWS geïnvesteerd in uitbreiding van het aantal Fte. Inmiddels werken er ruim 4000 buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen (2900 Fte) in vrijwel alle gemeenten. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij het Rijk voor de inzet van deze functionarissen. Een normsalaris van € 50.000 per Fte buurtsportcoach wordt voor 40% vergoed door het Rijk. De overige 60% moet lokaal gefinancierd worden. Het maximaal aantal Fte dat iedere gemeente kan aanvragen, is berekend op basis van inwonersaantallen.

Wijzigingen in de regeling vanaf 2019

In het Sportakkoord zijn de ook de bestuurlijke afspraken combinatiefuncties geactualiseerd. De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties en het aantal fte wordt uitgebreid met 725 fte. De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Gemeenten worden nog steeds geacht om 60% cofinanciering te organiseren. De doelstellingen zijn in overleg met stakeholders en gemeenten verbreed, zie kader. Twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen in de kaders zijn als volgt:

  • Het normbedrag per fte is een richtlijn. Dit wil zeggen dat gemeenten het rijksgeld dienen uit te geven, maar dat het hen vrijstaat om meer of minder fte in te zetten dan het toegewezen aantal, afhankelijk van bijvoorbeeld het opleidingsniveau en de ervaring van de buurtsportcoaches die zij nodig achten. In de monitoring (verantwoording) dient hierover gerapporteerd te worden.
  • Van gemeenten wordt verwacht dat zij met werkgevers afspraken maken over de opleidingen en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van buurtsportcoaches.

Het complete document met de bestuurlijke afspraken is hier te downloaden. De Vereniging Sport en Gemeenten blijft verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning. Voor vragen over de regeling en de financiering, kunt u het beste contact opnemen met de VSG. Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning, neem gerust contact op met Kenniscentrum Sport.

Buurtsportcoach of combinatiefunctionaris?

Voor 2012 waren er alleen combinatiefunctionarissen. Vanaf 2012 werd de naam ‘buurtsportcoach’ geïntroduceerd. De oude naam ‘combinatiefunctionaris’ werd en wordt vaak nog gebruikt voor diegenen die zich voornamelijk richten op de verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur. Er zijn echter ook gemeenten waar alle uitvoerders die werken vanuit deze regeling ‘buurtsportcoach’ genoemd worden. En er zijn gemeenten die lokaal een andere naam kiezen, afhankelijk van de doelgroep of de sector waar ze voor werken. Namen die regelmatig gebruikt worden voor buurtsportcoaches zijn beweegmakelaar, leefstijlmakelaar, gezondheidsmakelaar, beweegcoach, beweegconsulent, sportconsulent of talentcoach.

Wat doet een buurtsportcoach?

Buurtsportcoaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze leggen verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Een buurtsportcoach kan in dienst zijn van een gemeente, maar ook van een school, vereniging of stichting. Er zijn buurtsportcoaches met de opdracht om een specifieke doelgroep in beweging te krijgen of om sport te verbinden met een specifieke setting zoals de jeugdzorg. Andere buurtsportcoaches richten zich binnen een wijk op alle inwoners. Sommige buurtsportcoaches houden zich bezig met uitvoering van sport- en beweegactiviteiten en begeleiden van groepen. Terwijl andere buurtsportcoaches vooral een coördinerende en verbindende rol hebben. Er zijn veel verschillende manieren om een buurtsportcoach in te zetten. Deze keuzes voor doel, doelgroep, uitvoering / verbinding en werkgeverschap worden lokaal gemaakt. Gemeenten voeren de regie en kunnen de ‘buurtsportcoach regeling’ dus volledig op-maat inzetten.

Meer lezen over de buurtsportcoach

Publicaties over de buurtsportcoach

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.