Sluiten

Buurtsportcoach in de coronacrisis: van digitale challenge tot bijspringen bij de voedselbank

Blog

Publicatiedatum 19 maart 2020

Buurtsportcoaches vinden in deze tijd van het coronavirus, waar scholen en (sport)voorzieningen sluiten, manieren om kwetsbare groepen in beweging te krijgen. Ze verbinden vraag naar en aanbod van sport en bewegen op een creatieve manier binnen de gestelde kaders van het RIVM. En ze dragen ook op andere manieren hun steentje bij en vervullen een maatschappelijke rol. In het land zien we verschillende inspirerende initiatieven die we via deze pagina graag met jullie delen. Heb jij een initiatief dat navolging verdient? Stuur je tip naar marloes.aalbers@kenniscentrumsportenbewegen.nl

25 maart - Angeline van de Kraats, coördinator MBVO activiteiten bij Sportservice Ede:

Door de verscherpte coronamaatregelen zitten sportscholen voorlopig dicht. Maar dat wil niet zeggen dat je stil moet blijven zitten, zegt Angeline van de Kraats van Sportservice Ede. ‘We kunnen met z’n allen achter de geraniums zitten en alles triest vinden, of het zien als een uitdaging.’ Elke werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur zendt Omroep Gelderland in samenwerking met Sportservice Ede het programma Gelderland in Beweging uit. ‘Er is heel veel in en om het huis dat je kunt gebruiken om te sporten. Dat laten we in onze lessen zien’, legt Van de Kraats uit. De lessen zijn speciaal gericht op ouderen. ‘Deze doelgroep zit thuis. Elke dag dat je ligt of zit, gaat je spierkracht achteruit. Ik ben zelf in de 40 en ik merk het al’, lacht ze.

Elke dag wat anders
Elke uitzending begint met een kwartier gymnastiek, daarna volgt een kwartier lang een speciale les. Dat kan linedancen zijn, maar bijvoorbeeld ook stoelgym voor mensen die niet meer kunnen staan. ‘Het is elke dag wat anders en iedereen kan in zijn eigen tempo meedoen. Het tweede halfuur wordt de les herhaald, dus dan kun je nog een keer oefenen.’

Na de eerste uitzending op maandag stroomden de reacties op Gelderland in Beweging binnen. Veel mensen waren blij met de oefeningen, sommigen vonden ze nog wat lastig. ‘De oefeningen hoeven niet perfect te gaan, benadrukt Van de Kraats. ‘We doen het voor die glimlach. Als je plezier hebt in bewegen, dan ga je bewegen.’

24 maart - Vanessa van Veen, coördinator van buurtsportcoaches Delft voor Elkaar:

Om Delftenaren te laten sporten terwijl ze thuis zitten, hebben buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar een dagelijks bewegingsprogramma opgezet. Verschillende video’s met challenges, beweegpret en bootcamps zijn vanaf deze week elke dag te zien via social media. [gelezen in het AD – 24-03-2020],,Via de telefoon een les ‘gym voor ouderen’ geven was toch geen succes. Je hebt beeld nodig, zodat de oefeningen goed gaan”, vertelt Vanessa van Veen, coördinator van buurtsportcoaches Delft voor Elkaar, aan de telefoon. Normaal gaan de coaches aan de slag met een hele groep kinderen, jongeren of ouderen in de wijk, maar door het coronavirus kan dat niet meer. ,,Dus we brengen onze lessen maar naar de Delftenaren thuis. We sturen alle linkjes door naar de ouderen en proberen ze te helpen zodat ze het toch kunnen bekijken.” De linkjes staan ook op de website van Delft voor Elkaar.

24 maart - Jan Hardeman, teamleider SRO Amersfoort:

Afgelopen week volgde de ene Corona-maatregel na de ander, ook ten aanzien van sporten en bewegen. Sportverenigingen en scholen dicht, sportvelden mochten niet meer worden gebruikt. Langzamerhand werd duidelijk dat alleen thuis bewegen nog een optie wordt. Voor het team buurtsportcoaches betekende dit dat zo’n 150 wekelijkse beweegactiviteiten moesten worden afgezegd. Van kleutergymnastiek tot bewegen voor senioren in de wijkcentra, kerken en speeltuingebouwen. Van de beweegclub voor kinderen met een motorische achterstand tot ‘Fit bij de Koffie’ in de verzorgingshuizen. Als snel kwam het besef bij het team dat ze moesten proberen om mensen tóch te stimuleren om te blijven bewegen in en rond het huis.

Voor jong en oud

Via de basisscholen werden door de vakgroep Bewegingsonderwijs beweegopdrachten toegevoegd aan het regulier lesprogramma voor de kinderen thuis. De eigen gymdocent kon zo leuke, veilige activiteiten laten zien om tóch dagelijks voldoende te bewegen.

Blijf in beweging met Johanneke, Move2Socialize
Blijf in beweging met Johanneke, Move2Socialize

Voor de volwassen deelnemers van Move2Socialize, een groep kwetsbare deelnemers voor wie het wekelijks beweeguur vooral een sociale functie heeft, maken we speciale filmpjes. Bovendien houden we telefonisch contact met hen, om het gevoel van eenzaamheid wat te verkleinen. We krijgen hier leuke reacties op en ontvangen soms ook filmpjes terug van de deelnemers.

De ruim 700 senioren die wekelijks bewegen onder de noemer ‘TopFit’, krijgen een flyer toegestuurd met beweegtips en we raden hen aan om toch vooral mee te doen met de oefeningen van “Nederland in Beweging” van Omroep Max. Komende weken maken de buurtsportcoaches een toer langs verzorgingshuizen met een DJ, om samen met de bewoners een dansje te maken: Fit bij de Koffie op veilige afstand. Er wordt nagedacht om ook bewegingsvormen op de stoel via het internet te gaan delen. Coördinator Seniorensport Heleen Zuiderduin heeft enorm te doen met ‘haar’ deelnemers. “Voor deze groep is naast het effect op de gezondheid toch ook de sociale functie van het wekelijks beweeguurtje van groot belang. De mensen komen naar de beweegactiviteit en drinken na afloop gezellig een kopje koffie met elkaar. Die sociale context is nu helemaal verdwenen, echt heel jammer.”

In de komende weken blijven de buurtsportcoaches digitaal actief, hopend dat zoveel mogelijk Amersfoorters thuis in beweging blijven. Alle beweegtips en adviezen zijn te volgen op de buurtsportcoach-accounts op Facebook, Instagram en Twitter. Of op het YouTube kanaal van SRO.

 

19 maart - Brigitte Musters, Directeur Sportservice Noord Brabant):

De beweegteams van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten Brabant van oost tot west in beweging. Door de coronamaatregelen gaan onze reguliere activiteiten de komende periode niet door. Maar dat betekent zeker niet dat we stil zitten! Een deel van onze buurtsportcoaches en gymdocenten is in touw om kinderen van mensen uit vitale beroepsgroepen op te vangen. En met speciale beweegkaarten instrueren onze beweegprofessionals lokale partners over oefeningen om fit te blijven.

beeld met overzicht van challenges
De challenges, zoals te zien op de website

Brabant blijft bewegen: beweegchallenges
Juist nu veel mensen thuis zitten is blijven bewegen extra belangrijk. Het zorgt ervoor dat je weerstand en mentale gezondheid op peil blijven, drukken wetenschappers ons in deze tijd op het hart. Daarom inspireren we met www.brabantblijftbewegen.nl álle Brabanders om zelf in beweging te blijven. We delen hier algemene informatie over sporten en bewegen tijdens de coronacrisis. Én we plaatsen dagelijks beweegchallenges: van laagdrempelig tot uitdagend. Doe met ons mee, vinden we super leuk!

19 maart - Bas de Wit, Manager sport & bewegen in Haarlem (SportSupport):

De buurtsportcoaches van SportSupport hebben de dienstverlening in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Bollenstreek aangepast aan de landelijke maatregelen rondom het Corona-virus. Direct na de gecontroleerde lockdown zijn de buurtsportcoaches beweegtips & tricks gaan verzamelen en dagelijks verspreiden wij video’s op Facebook, Instagram en Youtube. De video’s zijn voor jong tot oud. Zelf voer ik elke dag met de kinderen een oefening uit, super leuk! Daarnaast bundelen wij onze kracht met welzijnswerk om contact met doelgroepen te onderhouden en waar nodig concreter contact te zoeken richting doelgroepen om hen 1-op-1 te begeleiden om hun dag goed door te komen. Helaas hebben ook wij moeten besluiten om de Koningsspelen te cancellen, indien de scholen 17 april weer open zijn bieden wij hen een alternatief programma aan dat zij zelf kunnen uitvoeren. Verenigingen zijn voor onze buurtsportcoaches ook een belangrijke doelgroep. Wij hebben nauw contact met hen, berichten hen over maatregelen en ondersteunen en adviseren hen om zo goed mogelijk te acteren binnen de maatregelen die genomen zijn.

18 maart - Sigrid Schweitzer, buurtsportcoach in Schagen (Team Sportservice):

“Mijn collega’s hebben een lessenreeks ‘thuis in beweging’ gemaakt met oefeningen met huis- tuin- en keukenvoorwerpen. Voor elke dag een oefening op 3 niveaus die door collega’s in een filmpje worden voorgedaan. Steeds andere collega’s, zodat alle kinderen een keer een bekend gezicht zien. Deze lessenreeks is naar de scholen gestuurd waarvoor we bewegingsonderwijs verzorgen. Volgende week sturen we weer een lessenreeks voor die week.

17 maart 2020, Wouter van der Klugt, teamleider bij Alkmaar Sport:

“Goed bezig allemaal zeg! Onze vakleerkrachten in Alkmaar en Bergen worden op dit moment ingezet voor de opvang van leerlingen op school en als dit niet volledig gebeurt, werken ze aan voorbereidingen, organisatie sportdagen etc. Daarnaast zijn wij bezig met het samenstellen van lespakketten bewegen voor de scholen waar wij voor werken. Dit kunnen zij opnemen in hun aanbod online leren. Dit aanbod bestaat uit filmpjes en leskaarten/oefeningen die de kinderen heel makkelijk in en om het huis kunnen doen. Voor de filmpjes is een Youtube kanaal gemaakt dat nu gevuld wordt. De buurtsportcoaches en sportregisseurs gaan ook filmpjes opnemen voor verschillende doelgroepen en werken aan nieuwe activiteiten en evenementen. Iets meer lucht en ruimte zorgt absoluut voor creativiteit.”

17 maart, Robin van Wieringen, sport- en jongerenwerker bij Stichting Welzijnskwartier Lisse / Noordwijk:

“Vanuit Welzijnskwartier in Lisse en Noordwijk verrichten we nu ambulante werkzaamheden (jongeren komen nu massaal bij elkaar). We gaan ze opzoeken (volgens de richtlijnen natuurlijk) in de buitenruimte. Dit in overleg met politie en netwerkpartners. Ook zullen we een online aanbod presenteren. Bv. Kook workshop, voorlichting enz.”

17 maart - Leny van Gemert, regisseur Sport en Bewegen in de Buurt in gemeente Uden:

“Onze buurtsportcoaches ondersteunen het onderwijs en opvang, en bieden online ondersteuning (filmpjes). Persoonlijk mag ik van mijn werkgever (Sportservice Noord- Brabant) en opdrachtgever (gemeente Uden) mijn uren inzetten voor de huisartsenpraktijk waar ik daarnaast parttime werkte. Daar werk ik nu fulltime.

In Uden zijn we verder druk bezig om op een andere wijze meerwaarde te creëren voor onze cofinanciers. Met filmpjes opnemen, maar ook voor de lange termijn acties waar we anders niet aan toe komen. Denk aan energizers in de klas die we nu filmen zodat ze straks gebruikt kunnen worden. Beweegplan voor in/om de school, etc. De cofinanciers in Uden hebben hierop akkoord gegeven en zullen ook geen financiering of uren tekort terugvorderen. Dus wij kunnen de mensen in loondienst blijven betalen. Zij krijgen ook 100% betaald.”

17 maart Eefke Weismann, buurtsportcoach in Hoogeveen en Emmen, SportDrenthe:

“Wij hebben de website Corona Actief gelanceerd. Als buurtsportcoaches voor de doelgroep senioren gaan we op een creatieve manier zoveel mogelijk in contact blijven met onze doelgroep #Sociaal Vitaal”

17 maart Kasper Doesborgh, coördinator buurtsportcoaches Harderwijk:

“Wij zetten onze coaches in ter ondersteuning van scholen indien gewenst, voor maaltijdbezorging via Welzijn en andere werkzaamheden voor onze partners.

Zelf maken zij dagelijks filmpjes voor de invulling van cultureel en sportief onderwijs. Zolang de maatregelen aanblijven tot 6 april redden we het wel. Uren kunnen later ingehaald worden of er zijn nog voldoende werkzaamheden die al tijden ‘blijven liggen’.

Als de maatregelen langer gaan duren, krijgen we ook financieel een grotere uitdaging. Ik moet hierover in gesprek met de werkgevers, maar dat zal wel voor iedereen gelden….”

17 maart - Berbel van Bree, Manager Jibb+ Helmond:

krant artikel man aan het hardlopen“Wij hebben online materiaal gemaakt voor de jeugd en op papier voor senioren. Dit wordt verspreid door resp de scholen en de zorginstellingen.

Daarnaast zijn we iedere dag live op Facebook om 9.30 uur (zie foto krantenartikel). De komende weken maak ik me nog geen zorgen als werkgever. Ik ga er gemakshalve vanuit dat de lokale overheid en fondsen bij de subsidieverantwoording deze uitzonderlijke situatie echt wel meenemen. Als de situatie langer gaat duren, gaan we in overleg. Op het moment dat ik dit typ belt de wethouder Sport me op. Dus over betrokkenheid niet te klagen hier in Helmond. We gaan het zien.”

17 maart - Wouter van der Pas, buurtsportcoach Barendrecht:

“In Barendrecht (KijkopWelzijn) zetten wij ons in voor kwetsbare inwoners. Wij hebben onder andere een boodschappenservice opgestart voor senioren die niet meer zelfstandig naar de winkels kunnen gaan. Mogelijk een volgende stap is iets te organiseren met warme maaltijden. Het buurtsportcoach-werk zelf ligt aardig op zijn gat!”

17 maart - Jan Hardeman, coordinator buurtsportcoaches bij SRO Amersfoort:

“We maken dit soort filmpjes voor de thuiszitters. We maken ze per doelgroep in Amersfoort. Oefeningen en spelletjes voor thuis, vaak met een challenge erbij. Komende week willen we ons gaan inzetten voor sectoren waar gaten vallen : voedselbank, ouderenzorg, maaltijdservice en ander vrijwilligerswerk. Onze vakleerkrachten helpen bij de opvang op school. Ik vind het vooral bijzonder dat in veel gemeenten de bsc dus worden ingezet om welzijnswerkers, zorgverleners, jongerenwerkers enzo te ondersteunen. Mooi toch?!”

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.