Sluiten

Bewustwording leefstijl door corona: een kans voor fitnessorganisaties

Artikel

Publicatiedatum 30 september 2020

De uitbraak én de gevolgen van corona leiden tot veel aandacht voor gezondheid en leefstijl. Dit komt omdat corona een direct verband laat zien tussen (on)gezonde leefstijl en het verloop van de ziekte wanneer iemand besmet is. Dit biedt kansen voor fitnessorganisaties. Wat is ervoor nodig om mensen te overtuigen van de stap naar een gezondere leefstijl?

De invloed van corona op leefstijl

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, gaf op 27 maart aan dat gemiddeld tweederde tot tachtig procent van de patiënten met corona op de intensive care overgewicht heeft. Ook andere landen laten deze trend zien, zoals China (Zorgwijzer, 2020). Dit maakt duidelijk dat – zolang we niet over een vaccin beschikken – het belangrijk is om zo gezond mogelijk te leven. Hoe gezonder iemand leeft, hoe groter de kans is dat wanneer iemand corona krijgt, hij of zij dit beter zal doorstaan (Arts&Leefstijl, 2020).

Corona heeft ook op een andere manier invloed op de leefstijl van mensen. De intelligente lockdown eerder dit jaar doorbrak veel gewoonten omtrent leefstijl, waaronder bewegen. Denk aan het actief pendelen van en naar werk dat wegviel en de tijdelijke sluiting van sportscholen en -verenigingen. De eerste onderzoeken waaruit blijkt dat dit invloed heeft (gehad) op de leefstijl van mensen komen op dit moment binnen.

Bewustwording van gedrag

In allebei de gevallen hierboven worden mensen gedwongen om over hun gedrag na te denken. Ofwel omdat mensen reflecteren op hun gedrag, of omdat hun gebruikelijke patroon wordt doorbroken. Als dat gebeurt, zijn mensen zich bewust van hun eigen gedrag. En bewustwording is de éérste stap in het veranderen van gedrag. Iemand moet zich namelijk eerst bewust zijn van huidig gedrag en gewoonten, om zich vervolgens bewust te worden wat hij/zij zou willen veranderen.

Lees hier meer over de verschillende fasen van gedragsverandering.

Zodra iemand zich bewust is van zijn of haar gedrag, is de volgende stap: plannen maken om tot nieuw gedrag en in dit geval een nieuwe leefstijl te komen. Bijvoorbeeld: iemand heeft de opmerking van Diederik Gommers op tv gehoord en is zich er daardoor van bewust dat het goed zou zijn om wat af te vallen. Deze persoon bedenkt zich vervolgens hoe hij dit zou kunnen bereiken.

Kans voor fitnessorganisaties

Fitnessorganisaties kunnen goed inspelen op de stap van bewustwording, naar het maken van plannen en uitvoeren van nieuw gedrag.

  • Het is allereerst belangrijk dat je zichtbaar bent voor mensen die willen werken aan een betere leefstijl. Zorg dus dat ze jouw fitnessaanbod kunnen vinden.
  • Leg vervolgens goed uit hoe jouw aanbod hen kan helpen bij hun leefstijl doel zoals het bereiken van een gezond gewicht.
  • Maak tot slot ook duidelijk hoe jouw aanbod bijdraagt aan het creëren van nieuwe gewoonten. Zodat mensen meer bewegen ook op lange termijn kunnen volhouden en daadwerkelijk tot die vernieuwde, gezonde leefstijl komen.

Tenslotte kan de fitnessbranche deze bewustwording rondom gezonde leefstijl ook goed gebruiken voor de eigen positionering. Fitnessorganisaties en -professionals zijn bij uitstek bezig met bewegen en een gezonde leefstijl. De toegenomen bewustwording van de relevantie van gezonde leefstijl biedt onderbouwing voor de fitnessbranche. Lees dit artikel om te lezen wat sportondernemers zeggen over positionering en corona.

Kortom, maak gebruik van de bewustwording om de samenleving gezonder te maken en meer te laten bewegen.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.

Carlo Kastermans

Ik snap het artikel en de gedachte, maar we vergeten de keerzijde. Al 30 jaar tracht de fitnessbranche klanten te werven en behouden met gezondheidsaspecten en al 30 jaar is dit niet succesvol gebleken (lees: retentie). Toch vragen we ons niet af of deze koers wel de juiste is? Niemand gaat graag naar een “preventief ziekenhuis”. Procentueel minder kans op enge ziekten is geen positieve motivatie om te gaan/blijven bewegen en toch blijven we de bevolking maar bestoken met dit argument. Laat alles wat fitness is eens denken over hoe ze hun dienst/product leuk kunnen maken, want dat wat je leuk vind, daar stop je niet mee. Dat dit dan een gezonde bijwerking heeft is een mooi voordeel.