Sluiten

Beweeg- en zitgedrag

Feiten & cijfers

Publicatiedatum 11 juli 2016

Hoeveel Nederlanders voldoen aan de normen voor bewegen? En is er verschil tussen mannen en vrouwen? Tussen ouderen en jongeren? Tussen autochtonen en allochtonen? Bekijk welk percentage van de bevolking voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), de combinorm en de fitnorm.

Helft van de Nederlandse kinderen voldoet aan de NNGB

In 2015 voldeed 46% van de Nederlandse kinderen (4 tot 12 jaar) aan de NNGB. Jongens voldeden iets vaker aan de norm dan meisjes.

Bron: Leefstijlmonitor, RIVM i.s.m. VeiligheidNL en CBS, 2015

 Jongens voldoen vaker aan de fitnorm

In 2015 voldeed bijna een derde van de 4 tot 12 jarige jongens in Nederland aan de fitnorm. Voor meisjes van dezelfde leeftijd was dit 7%. Het percentage bij jongens ligt hoger, omdat ze vaker intensievere sporten doen zoals voetbal en judo.

De helft van de Nederlandse kinderen voldoet aan de combinorm

In 2015 voldeed 53% van de kinderen in Nederland aan de combinorm. Jongens voldoen vaker aan de combinorm dan meisjes. Dit komt doordat jongens vaker aan de fitnorm voldoen.

Ruim de helft van Nederlanders van 12 jaar en ouder voldoet aan NNGB

In 2014 voldeed 56% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Het verschil tussen vrouwen (55%) en mannen (56%) is hierbij minimaal.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014

Ouderen voldoen vaker aan beweegnormen

Ouderen voldoen vaker aan de NNGB, combinorm en fitnorm dan jongere leeftijdsgroepen. In 2014 voldeed 71% van de Nederlandse 55-plussers aan de NNGB. Voor de 18-54 jarigen was dit aandeel 51% en voor de 12-17 jarige Nederlandse 27%. Verschillen in gevonden percentages tussen leeftijdsgroepen kunnen (grotendeels) worden verklaard doordat de eisen voor volwassenen minder streng zijn dan voor jeugd. Voor 55-plussers gelden ook minder strenge voorwaarden dan voor volwassenen tot 55 jaar.

Laagopgeleiden voldoen iets minder vaak aan beweegnorm

In 2014 was in Nederland het percentage laagopgeleiden dat voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) iets lager dan percentage middelbaar en hoog opgeleiden. Hetzelfde geldt voor het voldoen aan de Combinorm. Verschillen zijn echter minimaal.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014

Mensen met lichamelijke beperking voldoen minder vaak aan beweegnormen

In 2014 voldeden mensen met alleen een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) en mensen met een lichamelijke beperking en chronische aandoening minder vaak aan de NNGB of Combinorm dan mensen zonder aandoening of beperking. Nederlanders met alleen een chronische aandoening voldoen nagenoeg even vaak aan de NNGB of Combinorm vergeleken met mensen zonder aandoening of beperking.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014

Nederlanders zitten bijna 9 uur per dag

In 2015 brachten Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Mannen zitten dagelijks gemiddeld iets langer dan vrouwen. Nederlandse jongeren (12 tot 20 jaar) zitten dagelijks gemiddeld het meest, zoals ook getoond wordt in een uitzending van RTL 4 Nieuws.

Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan deze hoge score zijn zitten tijdens de les, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. Kinderen (4 tot 12 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) zitten gemiddeld het minst.
In het weekend brengen de meeste mensen gemiddeld minder uren zittend door dan doordeweeks. Dit geldt niet voor de ouderen. Het aantal uren dat zij op een weekenddag of een doordeweekse dag zitten is vergelijkbaar.

Bron: Leefstijlmonitor, RIVM i.s.m. VeiligheidNL en CBS, 2015

Nog geen norm voor zitgedrag

Er bestaat nog geen norm voor zitgedrag in Nederland. Zitgedrag wordt wel meegenomen in de evaluatie van de huidige beweegnormen door de Gezondheidsraad op verzoek van Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016/2017.

Laagopgeleiden zitten minder op doordeweekse dagen

In 2015 brachten laagopgeleiden in Nederland dagelijks gemiddeld 2 uur minder zittend door dan hoogopgeleiden. Dit verschil is vooral zichtbaar op doordeweekse dagen en komt doordat laagopgeleiden minder aantal uren zitten tijdens werk. Op weekenddagen is het aantal uren dat wordt gezeten tussen de opleidingsniveaus redelijk vergelijkbaar.
Bron: Leefstijlmonitor, RIVM i.s.m. VeiligheidNL en CBS, 2015

 De wetenschap staat niet stil

Daardoor is mogelijk een aanpassing van de beweegnorm op komst. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad gevraagd om advies uit te brengen. Daarvoor is commissie met experts samengesteld. De gevolgen van langdurig zitten worden daarbij ook bekeken. Het advies volgt in het voorjaar van 2017.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.