Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Activiteiten en valpreventie voor kwetsbare ouderen

Interventies

Er bestaan legio beweegprogramma’s, -interventies, -activiteiten en -cursussen voor ouderen. Maar welke kies jij om ouderen in beweging te krijgen? Met een reeks van zes artikelen maken we het aanbod voor ouderen overzichtelijk. In dit vierde artikel zoomen we in op beweegprogramma’s gericht op valpreventie kwetsbare ouderen.

Valpreventie ouderen

Ster Effectief actiefValanalyse 65+ helpt zorgverleners in de eerstelijn om op gestructureerde wijze een inventarisatie te maken van het valrisico bij ouderen van 65 jaar. Hiermee voorzien zij kwetsbare ouderen van advies op maat. Eerstelijnszorgverleners screenen een klein aantal patiënten op een verhoogd valrisico. Als er sprake is van een verhoogd valrisico maakt de zorgverlener vervolgens met de patiënt een uitgebreide valanalyse. Deze analyse kan, afhankelijk van de situatie, tot maximaal een uur duren. Valanalyse 65+ is als erkende interventie opgenomen in de database van Loket Gezond Leven. De interventie is beoordeeld als goed onderbouwd.

Zeker bewegen

Ster Effectief actiefFit, Veilig en Valbreken is een interventie gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag van 55+ers. Het bevat onderdelen uit judo, jiujitsu en aikido. Judo Bond Nederland (JBN) ontwikkelde Fit, Veilig en Valbreken in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Jiujitsu en Judo Leerkrachten (NVJJL). Landelijk overkoepelende organisaties, provinciale sportraden, gemeenten, GGD instellingen, zorginstellingen, ouderenorganisaties, judoclubs of sportscholen bieden de interventie aan ter bevordering en/of verbetering van het beweeggedrag van ouderen. Zeker bewegen is als erkende interventie opgenomen in de database van Loket Gezond Leven. De interventie is beoordeeld als onder voorbehoud erkend.

Sta op

Ouderen vinden zelfredzaamheid bepalend voor de kwaliteit van leven. Dat geldt ook voor kwetsbare ouderen. Praktische tips en adviezen om alledaagse handelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, helpen deze zelfredzaamheid en de veiligheid te vergroten. De STA-OP interventie is bruikbaar voor hen die te maken hebben met kwetsbare senioren. Beroepsmatig, maar ook als vrijwilliger of mantelzorger. Onderwerpen als eenvoudiger opstaan uit de stoel, veilig uit bed komen, traplopen, omgaan met alarmering en in- en uit de auto stappen met achtergrondinformatie komen aan de orde. Ook is er aandacht voor hoe iemand te motiveren, uitleg over het belang van sterke beenspieren en waarom het zo belangrijk is om te blijven bewegen. 

Lees meer over Sta op.

Halt u valt!

Halt u valt! is een aanpak voor lokale organisaties om bij te dragen aan het reduceren van valrisico’s. Deze interventie heeft als doel risico’s van vallen en het aantal valongelukken bij zelfstandig wonende ouderen te verminderen. De aanpak is organisatiegericht en multifactorieel. Halt u valt! is als erkende interventie opgenomen in de database van Loket Gezond Leven en is beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd.

Meer informatie vind je op de website van Veiligheid.nl.

In Balans

Ster Effectief actiefDe cursus In Balans is bedoeld voor mensen met evenwichtsproblemen. Een goede balans voorkomt vallen en werkt positief door op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Iedere oudere, ook degenen die wel goed ter been zijn, heeft voordeel van deze cursus. Ouderen die de cursus volgden, hebben een betere balans, voelen zich zekerder en meer ontspannen. De cursus bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten met 10 beweeglessen. In Balans is een erkende interventie en als theoretisch goed onderbouwde interventie opgenomen in de database van Loket Gezond Leven.

Zicht op evenwicht

Ster Effectief actiefDe groepscursus Zicht op evenwicht helpt ouderen van 70 jaar en ouder om valangst en het daardoor veroorzaakte vermijdingsgedrag te verminderen. De interventie besteed aandacht aan het voorkomen van nieuwe valincidenten, het vergroten van activiteit en het verminderen van angstgevoelens en depressieve symptomen. Het Trimbosinstituut ontving de ZonMw Parel voor de succesvolle implementatie van de cursus Zicht op Evenwicht. Lees meer over deze interventie. Voor meer informatie kijk dan op de website van Zicht op evenwicht. Zicht op evenwicht is een erkende interventie en als goede aanwijzingen voor effectiviteit opgenomen in de database van Loket Gezond Leven.

Vallen Verleden Tijd

Het Vallen Verleden Tijdprogramma is een groepstraining voor 65 plussers en bevat drie onderdelen; een hindernisbaan, sport- en spelvormen en het leren van valtechnieken. Het primaire doel van het programma is het verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Daarnaast is er een aangepast programma specifiek voor mensen met osteoporose. Secundaire doelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans. Vallen Verleden Tijd is door Loket Gezond Leven opgenomen en beoordeeld als sterke aanwijzing tot effectiviteit.

Meer informatie is op de website van Vallen Verleden Tijd te vinden.

Bewegen valt goed!

Bewegen valt goed! is voor groepen niet-westerse allochtonen van 45 jaar of ouder en voor inactieve ouderen met een lage sociaal-economische status of gezondheidsklachten. Deze interventie stimuleert allochtone volwassenen en ouderen (45+) tot meer bewegen, bevordert een actieve leefstijl en verkleint de kans op valongevallen. Het is een praktische en effectieve aanpak om met zelfstandig wonende ouderen valpreventie-activiteiten uit te voeren. Deze aanpak is door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd als theoretisch goed onderbouwd.

Meer informatie vind je op de website van Veiligheid.nl.

Cursus Vallen met beleid

Ouderen zijn kwetsbaar bij een eventueel valincident. Het kan voor hen leiden tot grote fysieke en emotionele schade, zoals een sociaal isolement. Aikido stichting Jiki Shin Kan ontwikkelde voor deze kwetsbare doelgroep de cursus Vallen met beleid. Deze cursus geeft aandacht aan het verbeteren van balans en het leren ontspannen te vallen, de kans op ernstige blessures bij valincidenten te verkleinen en het krijgen van meer zelfvertrouwen. De aanpak is bedoeld voor 55-plussers die vaardigheden willen leren voor later en 65-plussers die nu vaardigheden nodig hebben.

Meer informatie vind je op de website van Aikido Stichting Jiki Shin Kan

Andere artikelen uit de reeks

  1. Effectief Actief beweegprogramma’s voor ouderen
  2. Activiteiten en beweegvormen voor ouderen binnenshuis
  3. Buitenactiviteiten en sport voor ouderen
  4. Activiteiten en valpreventie voor kwetsbare ouderen
  5. Beweegprogramma’s voor mensen met dementie
  6. Dagbesteding en activiteiten in de ouderenzorg
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.