Alles over sport logo

Sportplatform Leusden brengt en houdt inwoners in beweging

Lokale sportakkoorden zorgen voor meer verbinding tussen sportaanbieders, de gemeente, het onderwijs en de zorg. In gemeente Leusden is dat letterlijk in de praktijk te zien, want daar is samenwerking en kennisdeling zelfs een pijler in het sportakkoord. Platform Sport en Bewegen zorgt voor de uitvoering van het akkoord met een duidelijk doel: Leusdenaren in beweging brengen én houden. Door de korte lijnen is een levendig sportnetwerk ontstaan waarin snel gehandeld kan worden en waar de gemeente ook goed weet wat op en rond de sportvelden speelt. 

Tijdens het afsluiten van het lokale sportakkoord in Leusden, is ook het Platform Sport en Bewegen opgericht. Dat is de kerngroep van vier vrijwilligers die regie houdt op de uitvoering van het sportakkoord en het budget dat daarvoor vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vrijgemaakt. Marjan Schaapman is voorzitter van het Platform Sport en Bewegen in Leusden. De kerngroep werkt daarbij nauw samen met het ‘vijfde lid’ Evelien Wijdeveld, die als sport- en beweegmakelaar vanuit de gemeente het platform bij de uitvoering van het akkoord ondersteunt. 

Sparren tijdens netwerkborrels

Toen door corona het dagelijks contact op sportclubs wegviel, startte het Platform Sport en Bewegen met het organiseren van online bijeenkomsten. Zo ontstond een sportnetwerkorganisatie voor iedereen in Leusden die zich met sport en bewegen bezighoudt: verenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs en de zorg. “We brengen bij sport betrokken mensen zoveel mogelijk bij elkaar”, zegt Marjan. Dat ging eerst nog online en later, toen de maatregelen dat weer toestonden, met sportnetwerkborrels. Ook is in coronatijd het online platform Leusden in beweging ontwikkeld om het complete sportaanbod via één kanaal in beeld te brengen voor mensen die op zoek zijn naar een club of aanbieder.  

Bij de sportborrels wordt de pijler ‘samenwerking en kennisdeling’ in de praktijk gebracht. Marjan: “Door mensen bij elkaar te brengen kun je gezamenlijk sparren en kennis delen over de problematiek waar iedereen mee worstelt, zoals het vinden van sponsors of vrijwilligers. Je kunt elkaar makkelijker van input voorzien en mensen kunnen van elkaars ervaringen leren.” Evelien ziet vanuit de gemeente ook een duidelijke meerwaarde in het sportnetwerk. “Voor de gemeente Leusden was dit sportakkoord een kans om goed contact op te bouwen met de partners in het werkveld. Dat was er niet.” 

In deze video vertelt Marjan Schaapman over haar rol als voorzitter en over de waarde van het Platform Sport en Bewegen voor de lokale gemeenschap.

Snel schakelen dankzij de sport- en beweegmakelaar

Het Platform Sport en Bewegen heeft de verantwoordelijkheid over het uitvoeringsbudget dat is vrijgemaakt voor het sportakkoord. Dat is zo ingericht dat snel gehandeld kan worden, legt Evelien uit. “Als een aanvraag wordt toegekend door het platform, dan kan het geld binnen een week op je rekening staan. Dat is wat het aantrekkelijk maakt: als je iets aanvraagt en het past binnen de speerpunten, wordt daar snel over besloten. Ik doe de eerste screening en dan kunnen mensen aan de slag.” 

Als sport- en beweegmakelaar van de gemeente Leusden fungeert Evelien ook als aanspreekpunt voor sport- en beweegaanbieders die ondersteuning nodig hebben. “Sportaanbieders kunnen bij mij terecht met allerlei vragen. Dat kan ook een subsidieaanvraag zijn: ik kan ze de weg wijzen binnen de gemeente en daarbuiten naar bijvoorbeeld een sportbond.” De adviseur lokale sport is hierbij voor Evelien een onmisbare schakel. “Als ik begeleiding regel, dan bel ik na een intake de adviseur lokale sport en dan vraag ik of een procesbegeleider met dat vraagstuk aan de slag kan. We zijn nog aan het kijken hoe we volgend jaar deze clubondersteuning precies gaan inrichten, maar wat mij betreft moet de adviseur lokale sport blijven. Anders werkt het niet goed.” 

Onderweg naar een duurzame structuur

Eind 2022 loopt het geldende lokale sportakkoord af en daarmee stoppen ook de vier platformleden. Daarom zijn ze in Leusden bezig met de transitie naar een duurzaam ingerichte sportstructuur. “Dat is vanaf het begin van dit jaar al voor ons een belangrijk aandachtspunt geweest. Hoe gaat het platform dan verder en vooral: hoe borgen we wat nu goed gaat? Dat signaal heeft de gemeente supergoed opgepakt. Tijdens een door NOC*NSF georganiseerde bijeenkomst werden we getipt op procesbegeleiding. De procesbegeleider helpt ons, maakt een rondje langs de velden, zodat we aan het einde van het jaar een structuur hebben waarmee de succesformule van de afgelopen drie jaar kan worden voortgezet”, zegt Marjan. 

Evelien vult aan: “Heel belangrijk daarbij is een goede verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches en de gemeente, dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat er snel gehandeld kan worden. Want dat was nou net de kracht van het platform.” Die sterke, onderlinge samenwerking op sportgebied heeft Leusden volgens Evelien al toekomstbestendig gemaakt voor het nieuwe beleid vanuit het ministerie van VWS rond het preventieakkoord. “Wij hebben de basis gelegd om de verbinding tussen sport en gezondheid te leggen. Dat komt hoe dan ook door het sportakkoord. Als je die onderlinge samenwerking nog niet hebt en je ziet wat er op je afkomt, dan wordt het lastig om dat te organiseren. Wij kunnen nu snel partners bij elkaar roepen voor bijvoorbeeld iets als valpreventie.” 

Ook Marjan is overtuigd dat het sportakkoord een belangrijke impuls heeft gegeven aan de verbindingen die nu zijn gelegd. “Zonder het sportakkoord en middelen om het anders te gaan doen, was dit alles niet gebeurd.”

Meer weten?

Lees meer over lokale sportplatformen via de website van het NOC*NSF of neem contact op via e-mail


Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Vitale sportsector
Sportaanbieders
public, professional
praktijkvoorbeeld
beleidsontwikkelingen, financiering en subsidies, samenwerken, sportbestuur