Alles over sport logo

Privacywetgeving voor sportaanbieders

De wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt in dat, ook voor sportclubs, strenge privacyregels gelden. Bijvoorbeeld het opslaan van gegevens van jouw leden of het doorsturen van deze gegevens, is met de invoering van de AVG niet meer zomaar toegestaan. Dit artikel wijst je de weg om jouw organisatie goed voor te bereiden op deze privacywetgeving.

Lees ook het praktijkvoorbeeld: zo bereidt het Watersportverbond zijn leden voor op de AVG

De nieuwe privacywetgeving ging in op 25 mei 2018 en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving geldt in de hele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is vooral bedoeld om de rechten te versterken van mensen waarvan gegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken – zoals ook sportverenigingen, fitnessondernemers, bootcamp-aanbieders, enz. – krijgen meer verplichtingen om deze gegevens goed te beschermen.

Beleid maken over persoonsgegevens

De nieuwe privacywetgeving is een complex vraagstuk voor vrijwilligersorganisaties zoals sportaanbieders. Toch is het heel belangrijk om ermee aan de slag te gaan. Er is immers bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. Het belangrijkste is dat je als sportorganisatie beleid maakt op het omgaan met persoonsgegevens van je leden, je vrijwilligers en je fans. “Is het oké als ieder bestuurslid of commissie zijn eigen excelletje bijhoudt? Of om ledengegevens te delen met sponsoren? Dit zijn vragen waar je als club over na moet denken, beleid op moet formuleren én moet vastleggen.” Het is één van de tips van NOC*NSF, dat voor sportaanbieders in dit artikel op een rij zette wat er verandert en hoe sportclubs zich kunnen voorbereiden.

Stappenplan AVG voor sportaanbieders

NOC*NSF en de bonden werken samen met de Stichting AVG, die een stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je als club dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport. Toegang tot het stappenplan verloopt via de sportbonden. Via jouw bond kun je inloggegevens voor het plan ontvangen. Er zijn inmiddels al meer dan 30 sportbonden bij dit initiatief betrokken. Mocht je gebruik willen maken van het stappenplan, neem dan contact op met de eigen bond.

Training om AVG proof te worden

Een goede begeleiding kan helpen om jouw sportorganisatie voor te bereiden op de privacywetgeving. Team Sportservice geeft korte praktische en resultaatgerichte cursussen, waarbij sportaanbieders door een AVG-expert begeleid worden. Na de cursus kunnen de deelnemende clubs, als zij hun ‘huiswerk’ doen, AVG-proof worden en ontvangen zij een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben uitgevoerd om aan de wet te voldoen. Bekijk hier meer informatie over de training .


Onderwerpen

Artikelen uitgelicht


Vitale sportsector
Sportaanbieders
professional
sportbestuur