Alles over sport logo

iCoachKids: tien gouden regels voor een positieve sportbeleving van kinderen

Het programma iCoachKids richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar. Veel van de principes en ideeën die we delen zijn van toepassing op de coaching van oudere kinderen en zelfs volwassenen. Eén van de uitkomsten van het programma is de ‘pledge’: tien regels voor trainers, coaches en begeleiders om een positieve sportbeleving van kinderen te bevorderen.

Het project is bedoeld ter ondersteuning aan de ontwikkeling van begeleiders en professionals van kinderen en jongeren in de sport in de Europese Unie. iCoachKids beoogt dat alle kinderen en jongeren positieve ervaringen hebben in de sport onder leiding van goed opgeleide coaches en trainers. Dat moet uiteindelijk leiden tot een levenslange deelname aan sport en bewegen en tevens tot een gezonder en gelukkiger leven.

iCoachKids (iCK) is een initiatief medegefinancierd door Erasmus; een programma van de Europese Commissie. Het project wordt geleid door Leeds Beckett University in Engeland en de Internationale Raad voor Coaching Excellence. De andere samenwerkingspartners zijn: Sport Ireland Coaching, de Hungarian Coaching Association, NOC*NSF, de Europese Universiteit van Madrid, Litouwse Sport Universiteit en de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Wat biedt iCoachKids?

Er is een website (https://icoachkids.org/) ontwikkeld vol bronnen uit de hele wereld om jeugdcoaches te helpen en toegang te geven tot alle informatie die nodig is om positieve ervaringen te creëren voor kinderen in de sport. Bovendien zijn er drie online cursussen (MOOC’s) ontwikkeld om assistent coaches en ervaren jeugdcoaches te voorzien van ideeën over coaching van jeugd. De drie cursussen behandelen verschillende onderwerpen:

Positieve sportbeleving van kinderen: de iCoachKids pledge

De pledge bestaat uit tien regels die jou als trainer/ coach helpen om kinderen nog beter te begeleiden en te zorgen voor een positieve sportbeleving. Hieronder vind je de regels kort toegelicht.

Regel 1: Zet het KIND CENTRAAL

Heb altijd het beste voor met de kinderen en luister naar hen. Het gaat over wat kinderen graag willen en nodig hebben, niet over de ouders.

Regel 2: Wees HOLISTISCH

Zorg dat de kinderen in jouw trainingen zich in de eerste plaats als mens ontwikkelen en niet alleen als sporter. Probeer ook hun psychosociale vaardigheden te trainen en niet alleen de motorische.

Regel 3: Wees INCLUSIEF

Wees voorbereid op alle niveaus van vaardigheden en motivaties. Hanteer geen ‘one-size fits all’ benadering. Let op elk kind en niet alleen op de betere sporters. Leer de kinderen kennen en durf hen op verschillende manieren te begeleiden.

Regel 4: Maak het LEUK en VEILIG

Kinderen willen plezier hebben, en om te leren is het nodig dat ze zich veilig voelen. Je draagt bij aan het bouwen van positief contact en vriendschappen. Creëer een plezierig en zorgzaam klimaat, een sfeer waarin kinderen kunnen zich goed kunnen ontwikkelen en die ervoor zorgt dat ze terug blijven komen.

Regel 5: Geef prioriteit aan de LIEFDE voor sport boven het LEREN van sport

Een heel klein deel van de kinderen wordt topsporter, maar alle kinderen hebben de potentie om gezonde en actieve volwassenen te worden. Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot gezonde en actieve volwassenen maakt deel uit van je werk!

Regel 6: focus of de BASISVAARDIGHEDEN

Wees niet al te veel bezig met het aanleren van specifieke vaardigheden van de sport. Juist een breed motorische ontwikkeling is goed voor kinderen op jonge leeftijd. De basis leren, van het spelen van spelletjes en wedstrijden met behulp van generieke tactische principes, geeft uiteindelijk de meeste kans op succes. Naarmate kinderen groeien en ouder worden kun je complexere bewegingen, sportvaardigheden en tactieken introduceren.

Regel 7: Betrek OUDERS positief

Ouders zijn niet de vijand, maar de grootste bron die je tot je beschikking hebt. Net als jij willen ze het beste voor hun kinderen! Partnerschap is het sleutelwoord, maar je zult nooit weten wat ouders kunnen bijdragen als je niet met hen praat.

Regel 8: Maak VOORUITSTREVENDE programma’s

Neem je kinderen mee op een leerzame reis. Coaching gaat niet over pieken op zaterdag om een wedstrijd te winnen, maar over het bereiken van een bestemmingspunt met doelen en plannen op korte, middellange en lange termijn. Dat betekent dat je in je plan rekening houdt met de leeftijd van het kind en zijn stadium van ontwikkeling. En dat je de beste manieren kiest voor het kind om hem te helpen vooruitgang te boeken.

Regel 9: Gebruik verschillende methoden om het LEREN TE VERGROTEN

Leren is een complex proces en gaat niet over één nacht ijs. Verschillende coaching- en leerstrategieën kunnen verschillende doelen dienen in verschillende stadia van leren en ontwikkelen. Ze kunnen elkaar aanvullen en helpen bij het behalen van de juiste resultaten. Daarom is het belangrijk dat je </>niet één maar meer leermethoden inzet.

10: Gebruik COMPETITIE op een ontwikkelingsgerichte manier

Er is niets mis met competitie en wedstrijden. Als de sfeer en de competitievorm afgestemd zijn op het ontwikkelingsniveau van het kind en bijdragen aan zijn behoefte, dan zijn competitie en wedstrijden een geweldige motivator en een bron van veel plezier. Een ‘ten koste van alles winnen’ mentaliteit kan het spel bederven.

Meer weten over pedagogisch sportklimaat?

Wil je meer lezen over het project iCoach Kids, lees dan de concrete tips en informatie over het realiseren van een pedagogisch sportklimaat binnen jouw vereniging.

iCoachKids en Keep Youngsters Involved hebben een samenwerkingsovereenkomst. Keep Youngsters Involved richt zich op het voorkomen van uitval in de sport en het binden en behouden van jongeren in de sport. Lees meer op: www.keepyoungstersinvolved.eu.

Centrum Veilige Sport Nederland

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Voor vragen, twijfels en meldingen hierover bestaat het Centrum Veilige Sport Nederland. Het centrum is een van de meldpunten naast het bestuur van de eigen vereniging en de sportbond.

Het CVSN ondersteunt sportverenigingen bij het maken van beleid, advisering en voorlichting en helpt bij de preventie van incidenten. Het centrum houdt ook toezicht op een krachtige opvolging van schendingen en misstanden via de landelijke administratie in het Case Management Systeem voor de sport.

Elke Nederlander mag aankloppen (ook anoniem). De deskundige medewerkers van CVSN luisteren, denken mee en begeleiden in de beste oplossing met als motto: ‘samen zorgen we voor een veilige, eerlijke en plezierige sport voor iedereen!’


Dit artikel is ook getoond op Sportakkoord.nl

Artikelen uitgelicht


Vitale sportsector
Positieve Sportcultuur
Sportaanbieders
Kinderen
tips
pedagogisch sportklimaat