Alles over sport logo

Sport- en beweegaanpakken voor jeugd met overgewicht

Kinderen op een gezond gewicht krijgen? Er zijn veel aanpakken ontwikkeld om overgewicht bij kinderen te bestrijden. Meer beweging is daarvan een belangrijk onderdeel. Net als voeding en de rol van de ouders. Hieronder vind je interventies voor jeugd met overgewicht.

De aanpakken die in dit artikel aan bod komen, zijn erkende interventies. Dat betekent dat ze goed zijn uitgewerkt, zich in de praktijk hebben bewezen en door professionals zijn beoordeeld. Lees alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database.

RealFit (Goede aanwijzingen voor effectiviteit, 13-18 jaar)

RealFit is een 13 weken durende cursus voor jongeren met overgewicht. De aanpak begint met een informatiebijeenkomst en een intakegesprek. Hierna volgen dertien beweeglessen, drie voedingslessen en vier individuele consulten met een diëtist. Ook zijn er tien lessen over psychologie. Voor ouders worden drie bijeenkomsten georganiseerd. RealFit kan goed binnen een fitnesscentrum worden gehouden. Lees meer over deze aanpak van Huis voor Beweging.

LEFF (Eerste aanwijzingen voor effectiviteit, 7-12 jaar)

Lifestyle, Energy, Fun & Friends (LEFF) is voor kinderen met overgewicht of obesitas én hun ouders. Het is een gecombineerde leefstijlinterventie waarbij gezinnen in groepsverband gedurende 10 tot 20 weken aan de slag gaan met gezond eten en bewegen. De interventie richt zich op het verbeteren van vier factoren: kennis, attitude, sociale steun en eigen effectiviteit. Lees meer over deze aanpak.

Cool 2B Fit (Eerste aanwijzingen voor effectiviteit, 8-13 jaar)

Cool 2B Fit heeft drie pijlers: bewegen, voeding en gedrag. Kinderen volgen een afwisselend sportprogramma met fitness, aerobics en sport en spel. Ze worden intensief begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten over voeding, beweging en gedrag. De ouders worden nauw betrokken bij het programma. Tijdens de ouderavonden worden zij voorgelicht over voeding, beweegactiviteiten met het hele gezin en het coachen van hun kind. Cool 2B Fit wordt uitgevoerd door een sportinstructeur, kinderfysiotherapeuten, een diëtist en een kinderpsycholoog. Lees meer over deze aanpak van stichting Cool 2B Fit.

Club Fit 4 (Goed onderbouwd, 4-12 jaar)

Club Fit 4 is een programma voor kinderen en ouders om te werken aan een gezonde leefstijl. Het programma duurt twee jaar. De interventie wordt uitgevoerd door een projectleider, sportdocent en leefstijlcoach. Er worden een intakegesprek, vier ouderbijeenkomsten en negentien groepslessen voor kinderen gehouden. In de periode erna volgen zeven terugkombijeenkomsten voor kinderen en ouders. Lees meer over deze aanpak van Sportservice provincie Utrecht.

Kids in Action (Goed onderbouwd, 6-16 jaar)

Bij Kids in Action staat een multidisciplinair team met een kinderarts, beweeg- en leefstijladviseur, kinderfysiotherapeut en diëtist klaar voor kinderen en hun ouders. Doel is dat jongeren meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. Deelnemers sporten vier maanden lang twee keer per week. Daarna wordt de frequentie verlaagd en is het de bedoeling dat kinderen en ouders zelf blijven bewegen. Lees meer over deze aanpak van Beweegcentrum Winschoten.

In het artikel Zo laat je kinderen met overgewicht sporten en bewegen lees je hoe Kids in Action precies werkt.

WoWijs (Goed onderbouwd, 8-12 jaar)

WoWijs is een programma dat zich met name richt op kinderen in achterstandswijken. Het programma bestaat uit 36 groepsbijeenkomsten met beweeg-, voedings- en coachlessen. De lessen worden verzorgd door diëtisten, LO-docenten en psychologen/pedagogen. De lessen worden aangeboden op een locatie in de wijk of op school. Lees meer over deze aanpak van Stichting Haagse Jeugd Gezond.

B.Slim (Goed onderbouwd, 0-18 jaar)

B.Slim is gericht op kinderen met overgewicht én kinderen met een gezond gewicht. Om overgewicht te voorkomen, wordt voor een zogenoemde prioriteitswijk een plan op maat gemaakt. Doel is de leefstijl van kinderen en hun omgeving veranderen. Kinderen met overgewicht worden korte tijd begeleid. Kinderen met obesitas worden doorverwezen naar de kinderartsen in het ziekenhuis. Binnen B.Slim hebben diverse organisaties hun krachten gebundeld. B.Slim gaat uit van vijf pijlers: draagvlak (publiek en politiek), voorlichting en bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signaleren en adviseren en ondersteuning. Lees meer over deze aanpak van GGD Regio Utrecht.

Friends in Shape (Goed onderbouwd, 8-14 jaar)

Friends in Shape is een programma voor kinderen met obesitas. Het programma duurt 42 weken en bestaat uit tweewekelijkse sportlessen, kookworkshops met ouders, een bezoek aan de maaltijdleverancier en een sportief uitje. Er wordt zowel binnen als buiten gesport en conditietraining en krachttraining worden gecombineerd. Aan het einde van de beweeglessen krijgen de jongeren een gezonde maaltijd. Er wordt samengewerkt met kinderartsen en/of Ouder- en Kind Teams. Lees meer over deze aanpak van Only Friends.

Simpel Fit! (Goed onderbouwd, 0-12 jaar)

Simpel Fit! is een cursus voor moeders met een Turkse achtergrond met kinderen die (dreigend) overgewicht of obesitas hebben. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten over opvoeding, voeding en beweging, 1 bijeenkomst ‘sport en spel’ waarbij deelnemers met hun kinderen kennismaken met het lokale sport- en beweegaanbod en 1 gezinsbijeenkomst waarvoor ook vaders en kinderen worden uitgenodigd. In elke bijeenkomst wordt een half uur besteed aan bewegen. Zo maken deelnemers kennis met verschillende manieren om zelf en met hun kinderen te bewegen. Lees meer over deze aanpak van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Skills4life (Goed beschreven, 12-17 jaar)

Skills4Life is een interventie voor jongeren met overgewicht of obesitas. Zij volgen een intensief traject van zestien weken met voedings- en gedragslessen en samen bewegen. Daarnaast zijn er ouder-kind fitness-sessies. Voor ouders zijn er vier voorlichtingsbijeenkomsten. Ter afronding volgen de jongeren zestien weken proeflessen bij verschillende lokale sport- en beweegaanbieders. Lees meer over deze aanpak van RiskCarePreventie.

Lees meer

Op de hoogte blijven van alles wat speelt omtrent sport, bewegen en jeugd? Meld je aan voor onze kennisupdate Jeugd van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Kennisbank Sport & Bewegen

Vind meer publicaties over sport en bewegen met kinderen met overgewicht in de Kennisbank Sport en Bewegen.


Artikelen uitgelicht


Gezonde leefstijl
Eerstelijnszorg, In de wijk, Sportaanbieders
Jonge kinderen, Jongeren, Kinderen
public, professional
praktijkvoorbeeld
gewicht, gezondheidsbevordering, in beweging brengen