Alles over sport logo

Beweegrichtlijnen voor mensen met fysieke beperking net iets anders

Sport en bewegen is voor mensen met een fysieke beperking niet vanzelfsprekend. Soms is het lastiger of zijn er aanpassingen nodig zodat beweegactiviteiten beter aansluiten bij hun mogelijkheden. Daarom zijn de Beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking net iets anders dan de algemeen geldende beweegrichtlijnen.

Voor mensen met een fysieke beperking geldt:

Mevrouw met beperking fiets op een aangepaste hometrainer
(Foto: Lilian van den Berg)
  • Elke vorm van beweging telt en heeft een positief effect;
  • Kies zelf de manier van bewegen die binnen je eigen grenzen past;
  • Maak bewegen een vast onderdeel van je dagelijks leven.

In 2017 voldeed 46% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Voor mensen met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) ligt dat een stuk lager, namelijk 28%. Mensen met een visuele beperking voldoen vaker aan de beweegrichtlijnen (26%) dan mensen met een auditieve (22%) of motorische beperking (12%).

Wat zijn de algemene Beweegrichtlijnen? 

De beweegrichtlijnen gaan over de hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor een goede gezondheid. De Commissie Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad heeft op verzoek van het ministerie van VWS een update gedaan met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Na deze update in 2017 zijn de vroegere beweegnorm (30 minuten bewegen), combinorm en fitnorm aangepast en samengevoegd in de beweegrichtlijnen.

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter;
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel;
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen;
  • En: voorkom veel stilzitten.

Beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking

Voor mensen met een fysieke beperking gelden in principe de algemene beweegrichtlijnen. Soms zijn aanpassingen nodig, zodat beweegactiviteiten beter aansluiten bij hun mogelijkheden. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft in 2018 twee expertmeetings gehouden om de beweegrichtlijnen te duiden voor mensen met een fysieke en een verstandelijke beperking. Bewegingsexperts uit de revalidatiesector en ervaringsdeskundigen hebben input geleverd.

Voor mensen met een fysieke beperking geldt, nog meer dan voor anderen, dat elke vorm van bewegen telt en een positief effect heeft. Belangrijk is dat zij zelf de manier van bewegen kiezen die binnen hun eigen grenzen past. En dat ze bewegen een vast onderdeel van hun dagelijks leven maken.

Bekijk de infographic van de Beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking.

Hoe kun je als professional mensen met een fysieke beperking helpen?

Anderen stimuleren om meer te bewegen is niet altijd gemakkelijk. De Beweegcirkel helpt hierover in gesprek te gaan met patiënten en cliënten. In vijf stappen ontstaat inzicht in huidig beweeggedrag en kunnen gezamenlijk plannen worden gemaakt om meer te bewegen en hoe dit ook vol te houden. In deze animatie zie je hoe je dit kunt aanpakken.

Speciaal voor de revalidatiesector is het boek ‘Mijn beweegredenen’ van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen ontwikkeld. Het boekje geeft (ex-revalidanten) handvatten om via gedragsverandering stap voor stap te komen tot meer lichamelijke activiteiten, bewegen en sporten.

Richtlijnen voor specifieke aandoeningen

Naast de algemene beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking, zijn er ook richtlijnen voor specifieke aandoeningen. Veelal opgesteld door onderzoeksgroepen uit binnen- en buitenland.


Gezonde leefstijl
Ouderen, Volwassenen
public, professional
instrument
gezondheidsbevordering, pedagogisch sportklimaat, sporten met lichamelijke beperking