Alles over sport logo

Wat zijn Active Cities?

‘Active Cities’ zijn steden met een geïntegreerd beleid voor een gezonde actieve stad. Steden met een label Active City Model tonen aan dat zij een geïntegreerd beleid hebben om een gezonde actieve stad te zijn of te worden op velerlei vlakken: zoals ruimtelijke ordening, aanbod van voldoende sport- en beweegactiviteiten, met een netwerk van organisaties die samen de schouders eronder zetten. Het Active City Model is ontwikkeld door internationale sportorganisatie Tafisa. Nu wordt het model beheerd door een zelfstandige organisatie met de leden Evaleo, Tafisa, IOC en steden-partners. Het is een internationale standaard, een route op weg naar certificatie.

Werkwijze

De werkwijze voor het verkrijgen van het label Active City is als volgt. Een stad meldt zich aan bij de organisatie van het Active City Model, zij is nu Partner City. De stad heeft medestanders en stakeholders gevonden waarmee een gemeenschappelijke visie is vastgesteld, zoals obesitas, het terugdringen van ziektes, sociale inclusie of bijvoorbeeld mentale gezondheid. Zij stellen samen een werkorganisatie vast, die mensen aaneemt, doelen en actieplannen maakt. Dit is de route op weg naar certificatie. Vervolgens worden de acties uitgevoerd samen met een groter netwerk van partners, deelnemers en verenigingen. Hiermee worden inwoners van de stad bereikt, sport en cultuur activiteiten en -evenementen vinden plaats en nieuwe netwerken worden gevormd.

Deelnemers kunnen gaan voor twee labels binnen het Global Active City Model. Zij worden een Global Active City of een (een stap verder) Global Well-being City. Dit wordt als volgt omschreven.

  • The Global Active City label is awarded to cities having successfully implemented a Physical Activity and Sport for All management system.
  • Global Well-being City The Global Well-being City label, which is still under development, broadens the scope to include additional action areas beyond physical activity and sport for all.

Vijf steden op weg naar accreditatie

Al vijf steden over de hele wereld zijn ver gevorderd in het traject om te worden geaccrediteerd voor het label Active City en nog eens negen steden hebben zich aangemeld en hebben een workshop gevolgd om te starten met het traject. Tafisa en de andere organisaties begeleiden de steden om dit te realiseren en ook helpen de steden elkaar om hun doelen te bereiken.

De eerste groep steden die zijn toegetreden tot het project in 2016 zijn: Buenos Aires (Argentina), Ljubljana (Slovenia), Lausanne (Switzerland), Lillehammer (Norway), Tampere (Finland). Zij participeren in een training die hen zal helpen om de audit de komende maanden met succes te doorlopen.

Nog eens negen steden hebben zich gemeld

De introductieworkshop is gegeven aan negen nieuwe steden die interesse hebben om toe te treden tot het project: Ashkelon (Israël), La Havana (Cuba), Glyfada (Athens, Greece), Hamburg (Germany), Santa Maria (Cape Verde), Bonn (Germany), Gaborone (Botswana), Lisbon (Portugal), Gangdong-gu (Seoul, Korea).

Meer lezen

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
professional
feiten en cijfers
in beweging brengen