Alles over sport logo

Wat zijn Active Cities?

‘Active Cities’ zijn steden met een geïntegreerd beleid voor een gezonde actieve stad. Steden met een label Active City Model tonen aan dat zij een geïntegreerd beleid hebben om een gezonde actieve stad te zijn of te worden. Dit kan op velerlei vlakken, zoals ruimtelijke ordening, aanbod van voldoende sport- en beweegactiviteiten, met een netwerk van organisaties die samen de schouders eronder zetten. Het Active City Model is ontwikkeld door internationale sportorganisatie Tafisa. Het model wordt beheerd door een zelfstandige organisatie met de leden Evaleo, Tafisa, IOC en steden-partners. Het is een internationale standaard, een route op weg naar certificatie.

Werkwijze voor het label Active City

De werkwijze voor het verkrijgen van het label Active City is als volgt. Een stad meldt zich aan bij de organisatie van het Active City Model, zij is nu Partner City. De stad heeft medestanders en stakeholders gevonden waarmee een gemeenschappelijke visie is vastgesteld, zoals obesitas, het terugdringen van ziektes, sociale inclusie of bijvoorbeeld mentale gezondheid. Zij stellen samen een werkorganisatie vast, die mensen aanneemt, doelen en actieplannen maakt. Dit is de route op weg naar certificatie.

Vervolgens worden de acties uitgevoerd samen met een groter netwerk van partners, deelnemers en verenigingen. Hiermee worden inwoners van de stad bereikt, sport- en cultuuractiviteiten en -evenementen vinden plaats en nieuwe netwerken worden gevormd. Lees meer achtergrondinformatie over het certificeringsprogramma.

Deelnemers kunnen gaan voor twee labels binnen het Global Active City Model. Zij worden een Global Active City of een (een stap verder) Global Well-being City:

  • The Global Active City label is awarded to cities having successfully implemented a Physical Activity and Sport for All management system.
  • Global Well-being City The Global Well-being City label, which is still under development, broadens the scope to include additional action areas beyond physical activity and sport for all.

Zeven steden ‘Global Active City’

Zeven steden over de hele wereld zijn sinds 2018 gecertificeerd als Global Active City. Buenos Aires (Argentinië), Hamburg (Duitsland), Lausanne (Zwitserland), Ljubljana (Slovenië), Lillehammer (Noorwegen), Liverpool (Verenigd Koninkrijk) en Richmond (Canada) hebben het traject met goed gevolg afgelegd. Zij worden driejaarlijks met een audit opnieuw gecertificeerd. Daarnaast zijn nog vijftien steden in een ontwikkelingstraject als partner city of pilot city. In Nederland oriënteert de gemeente Rotterdam zich op deelname aan dit traject. Tafisa en Evaleo begeleiden de steden om hun doelen te realiseren. Ook helpen de steden elkaar in een netwerk.

Meer lezen


Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
public, professional
feiten en cijfers
in beweging brengen