Alles over sport logo

Sport- en beweegaanpakken voor een gezond voortgezet en middelbaar onderwijs

Jongeren brengen veel tijd door op school. Het onderwijs kan dan ook een belangrijke rol spelen in het stimuleren van voldoende beweging. Ben je op zoek naar sport- en beweegaanbod om binnen het onderwijs in te zetten? Hier vind je aanpakken op het gebied van sport en bewegen. Ze kunnen lokaal worden uitgevoerd, brengen de jeugd in beweging en zijn erkend.

Op 22 augustus 2017 zijn nieuwe beweegrichtlijnen als advies aan de minister van VWS gepresenteerd. Volgens deze richtlijn moeten kinderen (4- 18 jaar) elke dag minstens een uur aan matig intensieve inspanning doen. Daarnaast is het advies om minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen en veel stilzitten te voorkomen.

Erkende interventies?

Erkende interventies zijn aanpakken die al op minimaal drie locaties in het land zijn ingezet, volgens een vast werkblad zijn beschreven en zijn beoordeeld door onafhankelijke praktijkprofessionals. Ook zijn ervaringen van deelnemers en uitvoerders van deze interventies uitgebreid getoetst. Zodat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Zet ze in binnen je school en investeer in ‘wat werkt’.

De aanpakken zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Ze kunnen voor verschillende doelen en doelgroepen in en rondom school worden ingezet:

 • Kennismaken met sport
 • Schoolpleinen en Omgeving/ Ruimte/ Natuur
 • Overgewicht en gezondheid
 • Structureel beweegaanbod/totaal aanpak
 • Sport en sociale competenties
Een jongere met beperking probeert onder begeleiding een bal in een netje te krijgen
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Daarnaast is er aangegeven voor welk type onderwijs (VO of mbo) de aanpak geschikt is. Van alle interventies kun je een uitgebreide omschrijving vinden door te klikken op de naam van de interventie.

Het aanbod aan sport- en beweegaanpakken voor middelbare scholen is groot en veelzijdig en er komen regelmatig nieuwe erkende aanpakken bij. Kijk op www.sportenbeweeginterventies.nl voor de meest actuele stand van zaken of meer informatie over deze aanpakken.

Overgewicht en gezondheid

Deze aanpak richt zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl, afname van overgewicht en/of verbetering van de motoriek of fitheid. Vaak is het een combinatie van meerdere elementen, zoals voeding en bewegen.

 • I Run 2B Fit (VO)
  Het programma bestaat uit 10 weken met 3 hardlooptrainingen in de week, waarvan 2 tijdens lessen lichamelijke opvoeding. Kennis wordt overgebracht bij lessen biologie en lichamelijke opvoeding. Het programma werkt toe naar deelname aan een regionaal loopevent.

Een compleet overzicht van sport- en beweegaanpakken voor jeugd met (risico op) overgewicht, ook buiten het onderwijs om, vind je hier.

Structureel beweegaanbod door een totaal aanpak

een jongere maakt een handstand in een sportzaal
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Deze aanpakken bieden een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, om bewegen te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van naschools sportaanbod en voedingslessen. Special Heroes is ook geschikt in het speciaal onderwijs (SO).

 • Sport Heroes (VO/SO)
  Sport Heroes is een stimuleringsproject om de sportparticipatie van leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot 19 jaar te vergroten, door een structurele inbedding van sport binnen en buiten de school.

Sport en speciale competenties

Sport- en beweegaanpakken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale competenties van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking in een team, actieve jeugdparticipatie, zelfregulatie, sportief gedrag, omgaan met verantwoordelijkheid, sportiviteit en respect. De volgende aanpakken richten zich met name op het bevorderen van deze sociale competenties.

 • Futsal Chabbab (VO)
  Door middel van spel (zaalvoetbal) en coaching worden jongeren bereikt die vaak op straat te vinden zijn. De trainer/coach bouwt een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen. Met als doel tegengaan schooluitval en overlast in de buurt.

Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook belangrijk? Het inzetten van een erkende sport- en beweegaanpak past goed bij de brede aanpak van de Gezonde School. Een gezonde school is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid.


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Onderwijs
Jongeren
professional
praktijkvoorbeeld
bewegingsonderwijs