Alles over sport logo

Op weg naar een beweegstimulerende inrichting bij de jeugdgezondheidszorg

Hoe kun je wacht- en consultruimtes zó inrichten dat bewegen en het gesprek daarover gestimuleerd worden? Vijf organisaties uit de jeugdgezondheidszorg gaan daar vanaf september 2020 mee aan de slag. Dan start een drie maanden durende pilot waarbij de wacht- en consultruimtes beweegstimulerend worden ingericht. De pilot is gericht op kinderen tot vier jaar en hun ouders.

Het belang van bewegen voor jonge kinderen

‘Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!’ Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt in de eerste zes maanden gelegd. De Gezondheidsraad (2017) benadrukt daarom ook niet voor niets dat het er bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Wist je dat op vierjarige leeftijd al een duidelijke relatie te zien is tussen de fundamentele motorische vaardigheden en beweeggedrag? Kinderen die minder motorisch vaardig zijn, bewegen ook minder. Goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn van belang om deel te nemen aan sport-, beweeg- en spelactiviteiten in de kinderjaren én op latere leeftijd. Daarbij toont onderzoek aan dat jonge kinderen met motorische achterstanden ook later in de kindertijd en op volwassen leeftijd minder bewegen en een grotere kans op overgewicht hebben.

Kansen voor de jeugdgezondheidszorg

Om bewegen goed aan te leren is het belangrijk kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving te stimuleren veelvuldig te oefenen. In een peiling van Opvoedinformatie Nederland met Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019) geeft 77% van de 520 bevraagde ouders aan dat bij het consultatiebureau niet wordt gesproken over bewegen. Terwijl 71% van de ouders hier wel behoefte aan heeft. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg.

Vijf organisaties nemen deel aan de pilot

Gaan ouders en jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en (dokters)assistenten vaker met elkaar in gesprek over het stimuleren van bewegen als de inrichting daartoe uitnodigt? Dat is de vraag die centraal staat bij de vijf JGZ-organisaties die deelnemen aan de pilot:

  • GGD Gelderland Zuid
  • GGD Limburg Noord
  • GGD regio Utrecht
  • SAG Zorgontwikkeling BV Amsterdam (deelname twee locaties)

Op initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen en in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid bereiden deze JGZ-organisaties de start van de pilot voor. In de pilot wordt op eenvoudige wijze een binnenruimte gecreëerd die uitstraalt dat bewegen belangrijk is en jonge kinderen aanzet tot bewegen. Dit vergroot de bewustwording van ouders over het belang van bewegen voor jonge kinderen en laat zien dat bewegen eenvoudig in het dagritme van kinderen en ouders past.

Beweegstimulerende inrichting

Maar hoe realiseer je een binnenruimte met beweegstimulerende inrichting? Nadat deze vraag centraal is gesteld tijdens twee brainstormsessies met de pilotlocaties, zijn op basis van de input laagdrempelige en uitnodigende beweegstimulerende producten ontwikkeld. Namelijk:

De Beweegspiegel

Bij de Beweegspiegel hoort naast de spiegel zelf een dobbelsteen. Bij elk vlak van de dobbelsteen hoort een beweging die overeenkomt met een beweging die een dier maakt. Kinderen gooien de dobbelsteen en voeren vervolgens de beweging van het betreffende vlak uit voor de spiegel zodat ze zelf zien hoe ze bewegen.

De Beweegwand

De Beweegwand bestaat uit een tekening op de muur met hieraan een aantal ‘knoppen’. Aan deze knoppen hangen attributen waar kinderen mee kunnen bewegen zoals hoepels, een bal en klossen.

De Floorgraphics

Deze vloerstickers in verschillende vormen en patronen dagen kinderen uit om te bewegen binnen het consultatiebureau. Ze verplaatsen zich bijvoorbeeld door intensief te bewegen volgens een patroon naar verschillende ruimtes of andere plekken.

Commode

Het omkleden en het meten en wegen van kinderen vindt meestal plaats op tafels. Deze tafels zijn vervangen door een speciale commode. Terwijl het meten en wegen plaatsvindt op de commode, kunnen oudere broertjes of zusjes onder de commode zitten.

Omkleedkussen

De oefeningen bij het omkleedkussen tonen verschillende oefeningen die ouders met hun kind kunnen uitvoeren bij het omkleden.

Meekijktrap

Kinderen klimmen op dit verplaatsbare karretje met meekijktrap. Zo kunnen ze meekijken bij het omkleden, meten en wegen van broertjes of zusjes.

Blijf op de hoogte!

De vijf organisaties starten in september 2020 met een pilot van drie maanden om de producten te testen. Op basis van deze ervaringen wordt een inspiratiegids gemaakt voor andere JGZ-organisaties, zodat ook zij gebruik kunnen maken van alle opgedane kennis en ervaring.

Deze pilot met beweegstimulerende inrichting in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de Kleine Beweegagenda, die voortkomt uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen uit het Sportakkoord.

Heb je een vraag of wil je meer informatie, neem dan contact op met Rebecca Beck of Noor Willemsen.

Ook interessant:

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Eerstelijnszorg
Jonge kinderen
professional
in beweging brengen