Alles over sport logo

Een overzicht van opleidingen, trainingen en (bij)scholingen gericht op ouderen

Hoe ouder mensen worden, hoe meer lichamelijke en geestelijke beperkingen mensen ervaren. Leeftijd heeft invloed op wat je nog kunt en hoe je dat nog kunt. Daarom is het belangrijk dat sport- en beweegaanbod aansluit bij deze ontwikkeling én dat de (professionele) lesgever kennis en kunde moet hebben hoe hier mee om te gaan om te zorgen dat ouderen veilig en met veel plezier veelzijdig kunnen blijven bewegen. Dat betekent dat opleidingen/trainingen daar speciaal aandacht voor moet hebben.

In dit artikel vind je een overzicht van de sport- en beweegopleidingen, trainingen en (bij)scholingen die specifiek gericht zijn op (kwetsbare) ouderen.

In onderstaand beeld zie je een grove segmentatie van de doelgroep ouderen. In de lijn omhoog van de piramide zie je dat kwetsbaarheid een steeds grotere rol inneemt. Voor elke laag in de piramide zijn dan ook speciale beweegprogramma’s geschikt. Bewegen heeft een preventieve functie, het helpt om de lichamelijke en geestelijke achteruitgang te beperken. Het vraagt extra deskundigheid van de beweegdocent om ouderen met meer of minder klachten/beperkingen te begeleiden.

Piramide ouderen - met indeling op zelfredzaamheid. Kenniscentrum Sport & Bewegen
Piramide ouderen – met indeling op zelfredzaamheid. Kenniscentrum Sport & Bewegen

Hieronder staat een overzicht van de opbouw van MBO-, HBO-sportopleidingen en scholingen en trainingen van andere aanbieders.

Noot: Hierin is niet meegenomen: algemene sport- en beweegopleidingen waarin ouderen één van de doelgroepen is.

Bijvoorbeeld: in de opleiding fitnessinstructeur A en B wordt de technische kant van ouder worden wel meegenomen, evenals bewegen met een aandoening. Hoe omgaan met/ stimuleren van/ lesgeven aan kwetsbare doelgroepen is niet opgenomen in de opleiding (NL Actief).

MBO-opleidingen

Organisatie Aanbod
CIOS Heerenveen Seniorensport
ROC Twente Senioren in beweging (niveau 3)

HBO-opleidingen

Organisatie Aanbod
Hanzehogeschool Groningen Seniorensportleider (+ MBvO diploma)

Sportbonden

Organisatie Aanbod
KWBN Wandeltrainer 1 – wandelbegeleider
KWBN Wandeltrainer 2 – assistent-trainer
KWBN Wandeltrainer 3 – de zelfstandige trainer
KWBN Fitstap Coach (niveau 3)
KNGU Masters (MBvO-uitgifte diploma, organiseren geen opleidingen)
KNAU Allround wandelsportinstructeur (niveau 2)
KNAU Allround wandelsportinstructeur (niveau 3)
KNAU Nordic Walking (niveau 3)
KNAU Nordic Walking voor gevorderden
KNAU Scholing oefeningen voor Sportief Wandelen en Nordic Walking
KNZB Workshop 50+ sport – zwemmen
Judobond Scholing instructeur Zeker Bewegen (Valpreventie)

Provinciale of gemeentelijke organisaties

Organisatie Aanbod
Sportservice Provincie Utrecht, Sportservice Zuid Holland & Sportservice Noord Holland Training Bewegingsgericht zorgen
Sportservice Provincie Utrecht, Sportservice Zuid Holland & Sportservice Noord Holland Recreatief spel en bewegen voor ouderen
Sportservice Provincie Utrecht, Sportservice Zuid Holland & Sportservice Noord Holland Workshop zittend dansen (nieuw repertoire)
Sportservice Provincie Utrecht, Sportservice Zuid Holland & Sportservice Noord Holland Cursus zittend dansen
SportDrenthe Nieuwe cursus lesgeven ouderen
Huis voor de Sport LimburgVoor meer informatie mailen naar: MBVO@hvdsl.nl of bel 046-4770590. Website: www.mbvo.nl. Sport en beweegleider SeniorenStart op 27 september. Meer informatie over de opleiding.
SportService Noord Brabant Academy Beweegleider en sportleider senioren
Coordinator sportleider senioren

Overige organisaties

Organisatie Aanbod
Veiligheid.nl Scholing In Balans
Veiligheid.nl Otago Oefenprogramma
Cerein Bewegingsgericht begeleiden van ouderen
Cerein Training Bewegen en muziek voor ouderen
Cerein Activiteiten, spelvormen en bewegen aan tafel
Opleidingen 2000 Bewegingsdeskundige seniorensport
Start2Move Trainer senioren (voor fitnessprofessional / personal trainer)
EFAA Senior Fitness Specialist workshop
Huis voor Beweging Train-de-trainer Beweegpret 55+
BTSG Training muziek en bewegen voor ouderen
Conservatorium van Amsterdam Muziek en beweging met ouderen
Sportief Plus Cursus TBO Toegepast Bewegen Ouderenzorg (voor zorgmedewerkers)
60+ Stichting Beweeg Producties Onder andere muzikale reis, valpreventie, fietsgymnastiek, thuisfit op de stoel, speelse vormen tot bewegingsspel en kwaliteit van bewegen, contact en body & mindfulness
Ouderenfonds Opstartcursus Oldstars Sport
Ouderenfonds Trainerscursus ASM, Oldstars Sport
Valpreventie het Gooi Workshops en trainingen: Vallen voorkomen voor zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtcoaches.

Noot: omdat er veel ontwikkeling is in het aanbod van trainingen/opleidingen is de kans aanwezig dat onderstaande lijst niet compleet is. Bied je een specifieke scholing / training of opleiding aan die aansluit bij dit overzicht, mail de informatie dan naar Jolanda de Zeeuw van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Ouderen
public, professional
instrument
in beweging brengen