Alles over sport logo

Een overzicht van opleidingen en cursussen gericht op ouderen

Hoe ouder mensen worden, hoe meer lichamelijke en geestelijke beperkingen zij ervaren. Daarom is het belangrijk dat sport- en beweegaanbod aansluit bij deze ontwikkeling en dat de (professionele) lesgever kennis en kunde heeft hoe hiermee om te gaan. Zo zorgen zij ervoor dat ouderen veilig en met plezier veelzijdig kunnen bewegen.

Het belang van geschoold kader

In onderstaand beeld zie je een grove segmentatie van de doelgroep ouderen. Hoe hoger in de piramide, hoe groter de rol die kwetsbaarheid inneemt. Voor elke laag in de piramide zijn speciale beweegprogramma’s geschikt. Bewegen heeft een preventieve functie – het helpt om de lichamelijke en geestelijke achteruitgang te beperken. Het vraagt extra deskundigheid van de beweegdocent om ouderen met meer of minder klachten en beperkingen te begeleiden. Een opleiding of cursus is daarbij gewenst. Dit artikel biedt een overzicht van opleidingen en cursussen die professionals kunnen volgen om op verantwoorde wijze sport- en beweegactiviteiten voor senioren te verzorgen.

Piramide ouderen – met indeling op zelfredzaamheid. (Kenniscentrum Sport & Bewegen)

Overzicht van opleidingen en cursussen

Hieronder staat een overzicht van de landelijke opleidingen, opleidingen vanuit de bonden en cursussen vanuit andere aanbieders. De algemene sport- en beweegopleidingen waarin ouderen één van de doelgroepen vormen zijn daarbij niet meegenomen. Bijvoorbeeld: in de opleiding fitnessinstructeur A en -B wordt de technische kant van ouder worden wel meegenomen, net als bewegen met een aandoening. Maar het omgaan met, stimuleren van en lesgeven aan kwetsbare senioren is niet opgenomen in de opleiding (NL Actief).

Landelijke opleidingen

Instroomniveau

Sommige opleidingen vragen een bepaald instroomniveau. Dat verschilt van het hebben van affiniteit met de doelgroep en ervaring hebben met het lesgeven voor een groep tot het hebben van een opleidingsachtergrond sport- en bewegen op mbo- of hbo-niveau. De opleidingen geven dit zelf aan. Houd hier rekening mee bij het zoeken naar een passende opleiding.

Uitstroomprofiel

Het varieert hoe de opleidingen waarderen na afronding. Zo kun je bij een aantal opleidingen het landelijk erkend certificaat MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) ontvangen en zijn er opleidingen die een mbo-certificaat uitgeven. Lees je hierover van tevoren in bij de betreffende opleidingen.

Provincie Aanbod Focus van de opleiding
Noord-Brabant Sport- en beweegleider senioren (20 weken) Maak kennis met trends en ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep: vitaal (55+), zelfredzaam (75+) en minder of niet zelfredzaam (kwetsbaar 85+)
Coördinator en sportleider senioren (10 weken), voor buurtsportcoaches Aanvullende opleiding op je lesgeven aan de doelgroep senioren waarin wordt ingegaan op de verschillende doelgroepen
Sportleider senioren bij Ludus Zuid, Buurtsportcoach Academy Zuid In dit keuzedeel seniorensport leer je over de veranderende leefstijl van de senioren en hoe je daar je aanbod op kunt uitbreiden
Limburg Opleidingen Sport en beweegleider senioren en MBvO bij Huis voor de Sport Limburg Bijscholing voor lesgevers van de beweeggroepen MBvO en Sport & bewegen voor Senioren 
Sportleider senioren bij Ludus Zuid, Buurtsportcoach Academy Zuid In dit keuzedeel seniorensport leer je over de veranderende leefstijl van de senioren en hoe je daar je aanbod op kunt uitbreiden
Gelderland Opleiding op aanvraag bij Buurtsportcoach Academy Oost Buurtsportcoaches die zich verder willen ontwikkelen op bewegen voor senioren kunnen scholing aanvragen
Overijssel Opleiding op aanvraag bij Buurtsportcoach Academy Oost Buurtsportcoaches die zich verder willen ontwikkelen op bewegen voor senioren kunnen scholing aanvragen
Drenthe Kaderscholing seniorensportleider bij SportDrenthe Vergroten van kennis over psychische en fysieke aspecten van het ouder worden en het aanbieden/uitbreiden van uitdagende oefenstof voor zowel mobiele als minder mobiele senioren
Cursus senioren sportleider bij Buurtsportcoach Academy Noord Leer lesgeven in diverse vormen van bewegen aan zowel fitte senioren met beginnende ouderdomsmotoriek als minder fitte senioren
Groningen Seniorensportleider bij HanzePro

Leer lesgeven in diverse vormen van bewegen aan zowel fitte senioren met beginnende ouderdomsmotoriek als minder fitte senioren
Seniorenbewegingsleider bij Alfa-college Leer ouderen op een verantwoorde manier bewegen en goed en veilig te begeleiden, en krijg algemene kennis over seniorensport 
Cursus senioren sportleider bij Buurtsportcoach Academy Noord Leer lesgeven in diverse vormen van bewegen aan zowel fitte senioren met beginnende ouderdomsmotoriek als minder fitte senioren
Friesland Cursus Seniorensport bij Friesland College Leer hoe je ouderen begeleidt bij sporten en bewegen zodat zij op een verantwoorde manier zowel lichamelijk, geestelijk, sociaal, bezig kunnen zijn met bewegen
Cursus senioren sportleider bij Buurtsportcoach Academy Noord Leer lesgeven in diverse vormen van bewegen aan zowel fitte senioren met beginnende ouderdomsmotoriek als minder fitte senioren
Flevoland Opleiding op aanvraag bij Buurtsportcoach Academy Oost Buurtsportcoaches die zich verder willen ontwikkelen op bewegen voor senioren kunnen scholing aanvragen
Zeeland Sportleider senioren bij Ludus Zuid, Buurtsportcoach Academy Zuid In dit keuzedeel seniorensport leer je over de veranderende leefstijl van de senioren en hoe je daar je aanbod op kunt uitbreiden

Opleidingen binnen de sportbonden

Organisatie Aanbod Focus van de opleiding
Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) Wandeltrainer 1 – wandelbegeleider Leer tijdens een afwisselend programma hoe je een groep optimaal tijdens een wandeling begeleidt
KWBN Wandeltrainer 2 – assistent-trainer Leer de vaardigheden van wandelaars te verbeteren
KWBN Wandeltrainer 3 – de zelfstandige trainer Leer hoe je wandelaars gedurende een langere periode beter leert wandelen
KWBN Fitstap Coach (niveau 3) Leer naast wandelen ook voedingsadvies te geven, mentale coaching en cognitieve fitness 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Masters Leer training geven aan masters 
Judo Bond Nederland Scholing instructeur Zeker Bewegen (Valpreventie) Leer hoe je het valpreventieprogramma Zeker Bewegen kunt aanbieden

Overige cursussen

Organisatie Aanbod Focus van de cursus
Veiligheid.nl Scholing In Balans Na deze scholing mag je de cursus In Balans geven. Dit is een groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij 65-plussers
Veiligheid.nl Otago Oefenprogramma Na deze training mag je het oefenprogramma Otago geven. Accent ligt op instructie en begeleiding van de Otago-oefeningen
Start2Move Trainer senioren (voor fitnessprofessional / personal trainer) Cursus voor professionals die meer kennis willen over het trainen, coachen en begeleiden van ouderen op fysiek en mentaal vlak
AALO  Senioren fit Leer zowel theorie en praktijk over de toepassing van fitness bij oudere doelgroepen
EFAA Senior Fitness Specialization Engelstalige e-learning (zelfstudie) over de toepassing van fitness bij senioren
Opleidingen 2000 Bewegingsdeskundige seniorensport Leer hoe je senioren het beste kunt benaderen en welke trainingsmethodes geschikt zijn
Huis voor Beweging Train-de-trainer Beweegpret 55+ Je wordt opgeleid tot trainer beweegpret 55+ aan zet waarin je leert over overdracht van kennis, beweegactiviteiten, trainersvaardigheden en coaching
Conservatorium van Amsterdam Muziek en beweging met ouderen Leer hoe je tijdens educatieve activiteiten ouderen zelf actief kunt laten zijn
60+ Stichting Beweeg Producties Stichting Beweeg Producties  Workshops over onder andere muzikale reis, valpreventie, fietsgymnastiek, thuisfit op de stoel, speelse vormen tot bewegingsspel en kwaliteit van bewegen, contact en body & mindfulness
Ouderenfonds ASM/OldStars opstartcursus Krijg als trainer en begeleider handvatten om ouderen op een verantwoorde manier via OldStars in beweging te brengen

Noot

Het aanbod aan opleidingen en scholing verandert continu. Houd hier rekening mee. Deze lijst wordt jaarlijks geüpdatet. Voor vragen kun je contact opnemen met onze specialisten. Ook kun je informeren bij het lokale sportbedrijf, de adviseur lokale sport of de website van NOC*NSF. Bied je een specifieke scholing, training of opleiding aan die aansluit bij dit overzicht? Mail die naar Rinske Bakker, specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.


Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Ouderen
public, professional
overzichtsartikel
gezondheidsbevordering, in beweging brengen, sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking