Alles over sport logo

Welke trends zijn van invloed op uw sportbeleid of sportnota?

Kenniscentrum Sport heeft een tool ontwikkeld die de trends toont die de sport beïnvloeden. Deze Trendspotter laat maatschappelijke, demografische, beleidsmatige en economische trends zien – en de samenhang ertussen. U kunt er uw sportbeleid verder mee ontwikkelen.

“De komende periode ga ik aan de slag met een nieuwe sportnota. In het kader daarvan heb ik behoefte aan inzicht in de maatschappelijke en sportspecifieke trends en ontwikkelingen. Waar kan ik deze vinden?” Precies die vraag ligt aan de basis voor deze Trendspotter Sport & Bewegen.

Relevante ontwikkelingen in kaart brengen

Ontwikkelen van nieuw sportbeleid kan worden ingegeven door de gemeentelijke beleidscyclus, maar ook doordat gewoon de behoefte ontstaat om het huidige beleid te actualiseren. Het ontwikkelen van nieuw beleid start vaak met het inzichtelijk maken van de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen waar sportbeleid zich toe moet verhouden. Deze Trendspotter geeft een overzicht van deze elementen en hun samenhang.

afbeelding van het model tbv sportbeleid
Overzicht van alle trends waarop het model informatie biedt. (Foto: Kenniscentrum Sport)

Hieronder enkele illustratieve voorbeelden hoe maatschappelijke trends de sport beïnvloeden:

  • In 2025 heeft 60 procent van alle Nederlandse gemeenten te maken met een krimpende bevolking. De bevolking vergrijst, jongeren trekken naar de grote stad en kapitaalkrachtige gezinnen verhuizen naar aantrekkelijker woongebieden met meer voorzieningen. Dit heeft niet alleen invloed op de sportverenigingen. Zij hebben te maken met teruglopende ledenaantallen en gebrek aan vrijwilligers. Maar ook op het sportbeleid van gemeenten. Want hoe houd je accommodaties betaalbaar?
  • De ontwikkelingen in het sociale domein hebben hun weerslag op de sportsector. Zo wordt sport en bewegen vaker als middel ingezet wordt om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Ook verenigingen ervaren deze verschuiving. 80 procent van de sportbestuurders is inmiddels van mening dat sport een maatschappelijke rol moet vervullen.
  • Er zijn steeds meer individuele sporters. Fitness is de meest beoefende sport bij volwassenen (22%), gevolgd door hardlopen (12%), tennis (5%) en zwemmen (5%). Dit heeft allerlei gevolgen voor de sport. Het heeft gevolgen voor de manier waarop sport georganiseerd wordt. Het leidt tot het vaker gebruiken van de openbare ruimte om te sporten. Maar ook het aantal sportblessures neemt toe, wat mogelijk mede verklaard kan worden door het toenemende aantal individuele sporters.
  • De invloed van social media en technologie is merkbaar in de sport. Bijvoorbeeld als het gaat om sportbeleving rondom evenementen, maar ook doordat er een toegenomen aandacht is voor de monitoring van eigen resultaten via runkeeper, fitbit etc.
illustratie van het model ter ondersteuning van de tekst
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Trendspotter Sport & Bewegen geeft een overzicht van de belangrijkste trends en hun samenhang. Aanvullen of concreter te maken voor een specifieke doelgroep of lokale context is vaak noodzakelijk. Ziet u onverhoopt iets dat niet meer actueel is, of heeft u behoefte aan aanvulling of extra informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via Karin van der Maat.

Lees meer

Als je als beleidsadviseur binnen je gemeente aan de slag gaat met het formuleren van nieuw beleid dan is de vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen wellicht een handig hulpmiddel.

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
instrument
beleidsontwikkelingen