Alles over sport logo

Tips voor sportorganisaties voor het aanvragen van subsidie via Erasmus+ Jeugd

Erasmus+ Sport is een bekend subsidieprogramma voor onder andere sportorganisaties. Wist je dat er vanuit de sportwereld ook steeds meer subsidieaanvragen worden gedaan bij Erasmus+ Jeugd: het programma voor jeugd- en jongerenwerk? In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden en krijg je tips en tricks voor het aanvragen.

NJi

Deze tips zijn voor een groot deel afkomstig van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps. Het Agentschap is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in Utrecht. Ook is het artikel gebaseerd op tips die door experts worden gedeeld tijdens de jaarlijkse (online) inspiratiebijeenkomsten die Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert als de subsidieoproep van Erasmus+ wordt gepubliceerd.

Sport als leermiddel

Het inzetten van sport als middel om andere doelen te bereiken, biedt mogelijkheden binnen Erasmus+ Jeugd. Dat programma beoogt namelijk vooral het uitwisselen van kennis en ervaring in Europa en het ontwikkelen van competenties. Erasmus+ Jeugd wil jongeren waardevolle leerervaringen bieden door middel van nationale en internationale jongerenprojecten, waarbij leren door doen het uitgangspunt is.

Een voorbeeld hiervan is een uitwisselingsprogramma waarbij jongeren (tussen 13 en 30 jaar) andere culturen leren kennen, met elkaar samenwerken en op die manier meer zelfvertrouwen krijgen. Sport kan hierbij worden ingezet als ‘leermiddel’ om andere doelen, zoals intercultureel begrip, te bereiken.

Verschillende mogelijkheden

Erasmus+ Jeugd heeft verschillende subsidiemogelijkheden, verdeeld over twee actielijnen: Mobiliteit en Partnerschappen.

Mobiliteit

Deze actielijn biedt jongeren de mogelijkheid om hun wereld te verbreden, kennis te maken met andere landen en culturen en zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Deze actielijn heeft meerdere mogelijkheden: 

Partnerschappen

Deze actielijn richt zich op langdurige en gelijkwaardige samenwerkingen om impact te maken op het jongerenveld en het jongerenwerk. Deze actielijn heeft twee mogelijkheden:

Van jeugdraden tot sportorganisaties

“Bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd komen aanvragen binnen uit alle hoeken van de samenleving”, vertelt Mireille Unger, programma-adviseur Erasmus+ Jeugd. “Van jeugdraden tot sportorganisaties en van jongerenwerkers tot buurt(sport)coaches. Hoewel er allerlei criteria zijn voor het doen van een aanvraag, staat bij ons de leerervaring die jongeren kunnen opdoen, voorop. Leren van elkaars cultuur bijvoorbeeld, door workshops, dans, kunst of sport. Het is ook belangrijk dat jongeren van het begin tot het eind betrokken worden bij het project. Dus al bij het bedenken van het projectplan en het schrijven van de aanvraag denken jongeren mee over hoe het project eruit komt te zien. Het leren begint dus al voordat het project is toegewezen. Het is belangrijk dat organisaties dit leerproces van jongeren gedurende de hele projectperiode goed faciliteren.

Ook biedt het programma de mogelijkheid om Kleinschalige- of Samenwerkingspartnerschappen in Europa op te zetten. Deze projecten moeten in ieder geval bijdragen aan de kwaliteit van het jongerenwerk van de betrokken organisaties – en voor de Samenwerkingspartnerschappen ook daarbuiten. In dit artikel gaan we verder niet in op deze specifieke actielijnen.

Sport als voorbeeld: Younity Utrecht

Een mooi voorbeeld binnen de actielijn Mobiliteit is het jongerenparticipatieproject van Younity Utrecht. Binnen dit project zijn jongeren samen aan de slag gegaan om een ‘urban hall’ voor en door jongeren neer te zetten. Het is een plek in de Utrechtse wijk Overvecht vol sport en cultuuractiviteiten, helemaal naar de wens van jongeren. De plek is open en toegankelijk voor iedereen en geeft jongeren de kans om gratis te sporten, te bewegen en hun grenzen te verleggen. Younity Utrecht wil jongeren zo een plek geven waar ze elkaar ontmoeten, zich veilig voelen en nieuwe dingen leren. De hal zelf is niet door Erasmus+ gefinancierd, maar met subsidie van Erasmus+ heeft Younity workshops en bijeenkomsten kunnen organiseren om zichzelf klaar te stomen om deze hal voor en door jongeren te realiseren.

Bekijk hun verhaal:

Deadlines

Jaarlijks zijn er meerdere deadlines voor het aanvragen van subsidie binnen Erasmus+ Jeugd. Een overzicht van de deadlines vind je op de website van Erasmusplus.nl. De deadlines van Erasmus+ Jeugd en Erasmus+ Sport wijken af van die voor de centrale acties. Centrale acties lopen via de Europese Commissie via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer informatie over centrale acties.

European Solidarity Corps

Een nog niet eerder genoemd subsidieprogramma van de Europese Commissie is het European Solidarity Corps. Ook dit subsidieprogramma is ondergebracht bij het Nationaal Agentschap en werkt met aanvraagrondes, deadlines en hulplijnen. Het programma stelt subsidie beschikbaar voor onder andere Solidariteitsprojecten, projecten die bijdragen aan een mooiere wereld. Hiermee kunnen projecten worden opgezet die een positieve bijdrage leveren aan de directe omgeving.

Een goed voorbeeld van een Solidariteitsproject waar sport werd ingezet als middel komt van Wheelchair Heroes. In dit project werden meerdere rolstoelbasketbalclinics georganiseerd. Zo zorgde de projectgroep ervoor dat kinderen leerden over aangepast sporten. Dit heeft het bewustzijn over sporten met een beperking vergroot, en de deelnemers zijn hierdoor in aanraking gekomen met een nieuwe vorm van sport die voor meer mensen toegankelijk is.

Een Solidariteitsproject moet altijd een initiatief zijn van een groep jongeren. (Sport)organisaties kunnen jongeren helpen bij het indienen van een aanvraag en optreden als wettelijk vertegenwoordiger. Lees meer informatie over Solidariteitsprojecten.

Zet de hulplijn in

Wil je een aanvraag indienen? Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en European Solidarity Corps helpt en ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van een project met advies en informatie. Zo kun je een adviesgesprek aanvragen en soms ook feedback op je aanvraag krijgen. Ook organiseert het Nationaal Agentschap regelmatig online informatiesessies over de verschillende subsidiemogelijkheden.

Tips en tricks

Een groot deel van onderstaande tips en links zijn specifiek voor het aanvragen van subsidies binnen Erasmus+ Jeugd. Wil je subsidie aanvragen bij Erasmus+ Sport (alleen de mobiliteitsactie) of European Solidarity Corps? Neem dan vrijblijvend contact op met het Nationaal Agentschap via erasmusplus@nji.nl of esc@nji.nl. Voor de centrale acties van Erasmus+Sport kun je via de website Sport en Europa meer tips en tricks vinden van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De aanvraag

 • Maak gebruik van de kennis van Erasmus+ Jeugd en maak een afspraak met een van de programma-adviseurs om te overleggen over je projectplan
 • Lees de programmagids; Voor gedetailleerde instructies over het indienen van aanvragen kun je kijken bij de Programmagids Erasmus+
 • Betrek je doelgroep al vanaf het begin van het opstellen bij je projectplan. Begin je project vanuit de behoefte die er leeft onder de doelgroep. Een handige tool om je projectplan mee op te bouwen is de impacttool
 • Maak gebruik van handige online bronnen met vele voorbeeldprojecten en andere tips, zoals bijvoorbeeld de Flagship projects collection van Salto Youth: Projects – SALTO (participationpool.eu)
 • Let bij projecten met partners vooral ook goed op wie je waarbij betrekt. Kijk van tevoren op welk niveau bij de partnerorganisaties je de mensen betrekt
 • Maak gebruik van onderwijs- of kennisinstituten om de aanvraag te evalueren

Voorwaarden

Als je samenwerkt met partners

 • Sluit je aan bij een ervaren projecteigenaar
 • Kijk ook naar partners die elkaar aanvullen zoals onderwijs, sport, gezondheidsinstellingen en jongerenwerk
 • Zoek partners verspreid over Europa, maar wel aangesloten bij Erasmus+
 • Onderzoek de betrouwbaarheid van de partners
 • Zorg dat je partners een goede connectie met de doelgroep hebben en waarborgen dat zij hun input meenemen in het project
 • Zorg dat je officiële aanmeldingsbrieven krijgt van alle aangesloten partners

Project

 • De uitstraling van het project is heel belangrijk – breng dat in de communicatie duidelijk naar voren
 • Het project moet – in veel gevallen – sportoverstijgend zijn. Kijk hierbij naar sociaal-maatschappelijke en economische problemen in Europa en probeer daarbij aan te sluiten
 • Borg de kennisoverdracht en duurzaamheid van het project

Financiële verantwoording

 • Zorg ervoor dat je niet overvraagt bij de subsidieaanvraag
 • Probeer het subsidiegeld zo efficiënt mogelijk te besteden
 • Zorg dat je gedurende het project alles documenteert
 • Zorg in verband met de voorfinanciering voor voldoende cashflow en houd rekening met eventuele kortingen op de subsidie (in het geval het geld niet verantwoord kan worden)

Artikelen uitgelicht


Beleid
Sport en Europa
Sportaanbieders
Jongeren, Kinderen
Straatvoetbal
public, professional
tips
beleidsontwikkelingen, financiering en subsidies, in beweging brengen, samenwerken