Alles over sport logo

QuickScan helpt gemeenten bij optimalisatie van de inzet van buurtsportcoaches

Kenniscentrum Sport heeft een QuickScan ontwikkeld voor gemeenten die buurtsportcoaches inzetten in hun wijken. Daarmee worden knel- en ontwikkelpunten in één opslag duidelijk.

In 332 gemeenten worden in totaal zo’n 5000 buurtsportcoaches ingezet, voor in totaal 2.746 fte (bron: Monitor Brede Regeling Combinatiefunctionaris 2020). In hun wijken zorgen zij ervoor dat er genoeg valt te sporten en bewegen. Ze richten zich vaak specifiek op kwetsbare groepen, zoals ouderen of jongeren met overgewicht . Daarvoor werken ze samen met andere organisaties en professionals in de wijk, zoals scholen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties.

Veel gemeenten willen weten hoe het er voor staat met de buurtsportcoaches. Doen ze de goede dingen en doen ze die goed? Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het Kenniscentrum Sport de QuickScan Buurtsportcoach ontwikkeld. Daarmee kunnen knel- en ontwikkelpunten worden gesignaleerd en kunnen gemeenten hun buurtsportcoachbeleid bijstellen. De scan geeft tevens inzicht of de sport- en beweegactiviteiten aansluiten bij de wensen en doelen die samenwerkingspartners in de wijk hebben.

Hoe werkt de QuickScan Buurtsportcoach?

De QuickScan Buurtsportcoach maakt op een relatief eenvoudige manier inzichtelijk waar de focus van de buurtsportcoach ligt. De scan maakt de ervaringen zichtbaar die diverse partners hebben met de inzet van de buurtsportcoach, zodat een vergelijking mogelijk is. Die geeft zicht op

  • de doelgroepen en sectoren waarop de buurtsportcoach zich richt;
  • de kansen voor de toekomst; en
  • de eventuele verschillen tussen het beleid en de uitvoering in de praktijk. 

Waarom zet je de QuickScan in?

Nu de meeste gemeenten ervaring hebben opgedaan met de buurtsportcoaches is het moment aangebroken om inzicht in beelden en ervaringen op te halen. De werkgever, de samenwerkingspartners en de buurtsportcoaches hebben immers elk hun eigen beelden bij hoe de buurtsportcoach op dit moment wordt ingezet. Op welke doelgroep(en) ligt de focus? Hoe is de kwaliteit van het aanbod? Hoe verhoudt de praktijk zich tot de doelen en hoe is de samenwerking in de wijk?

De QuickScan Buurtsportcoach geeft werkgevers en buurtsportcoaches zelf inzicht in de beleving van de huidige situatie. De uitkomsten helpen om te komen tot een gezamenlijk beeld en ontwikkelpunten te definiëren voor (aangepast) beleid, uitvoering en samenwerking.

Enthousiaste reactie uit Ede

Verschillende gemeenten deden samen met Kenniscentrum Sport al een QuickScan naar de inzet van de buurtsportcoach. In Ede nam Tonnie Floor het initiatief tot de scan. Hij is bij Sportservice Ede werkzaam als teamleider buurtsportcoaches en vakleerkrachten bewegingsonderwijs, en reageert enthousiast: “We wilden kijken of onze doelen en aanpak matchen met de verwachtingen en beelden van stakeholders en de gemeente. Mooi om in de analyse en het gesprek te zien en horen hoe buurtsportcoaches en stakeholders op één lijn zitten en hoe dit gewaardeerd wordt door de gemeente.”

Doe de QuickScan voor de buurtsportcoaches in uw gemeente

De QuickScan Buurtsportcoach is bedoeld voor gemeenten, maar ook voor buurtsportcoaches, hun werkgevers en de samenwerkingspartners in de wijk. Tijdens een gezamenlijke inspiratiesessie bespreek je de uitkomsten met elkaar en kun je komen tot afspraken om de inzet van buurtsportcoaches effectiever te maken. De scan is niet bedoeld om een oordeel te geven over de inzet van de buurtsportcoach in de gemeente. Daarnaast is de scan geen effectmeting of benchmark.

Nieuwsgierig geworden? Doe zelf de QuickScan. Een uitgebreidere toelichting leest u op de website van het Kenniscentrum Sport.

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
professional
instrument
beleidsontwikkelingen, buurtsportcoachregeling