Alles over sport logo

Nodigt de wijk uit tot bewegen? Doe de BVO-scan

Wil je weten hoe beweegvriendelijk een wijk, buurt of schoolplein is, dan kun je daarvoor de BVO-scan gebruiken. De scan geeft antwoord op de vraag of inwoners in hun directe leefomgeving voldoende prikkels krijgen om in beweging te komen.

Wat biedt de BVO-scan?

De scan voor een beweegvriendelijke omgeving (BVO-scan) biedt de mogelijkheid om via een webapplicatie te beoordelen of een omgeving voldoende uitdaagt om te lopen, fietsen, spelen en sporten. De BVO-scan heeft meerdere vragenlijsten om uit te kiezen:

  • Beweegvriendelijke omgeving-scan: bestaat uit 32 stellingen verdeeld over de thema’s lopen, fietsen, spelen & bewegen, en sporten.
  • Schoolplein/schoolzone-scan (in ontwikkeling)
  • Buitenspeel-scan (in ontwikkeling)

De BVO-scan biedt naast de vragenlijsten ook de mogelijkheid om foto’s te uploaden van locaties die vervolgens samen een kansenkaart vormen.

Voor wie is de BVO-scan?

De BVO-scan is bedoeld voor gemeentelijke professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en sport- en beweeggedrag en voor wie zich bezighoudt met de openbare ruimte. Denk aan beleidsmedewerkers van gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer/mobiliteit, wonen, sport en recreatie, gezondheid en zorg- en welzijn.

De scan maakt het ook mogelijk om (vertegenwoordigers van) inwoners en organisaties te betrekken bij het beoordelen van hun buurt. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij tegen de mogelijkheden om te bewegen in de wijk aan? 

Hoe ga ik met de BVO-scan aan de slag?

  • Vorm een projectgroep met enkele professionals vanuit verschillende sectoren.
  • Organiseer een startbijeenkomst met inspiratiesessie over het thema beweegvriendelijke omgeving.
  • Plan een schouw waarbij je te voet of per fiets door een wijk verplaatst met daar aansluitend een meeting om de resultaten te bespreken.
  • Laat deelnemers tijdens de schouw de vragenlijst invullen en foto’s uploaden van locaties die aandacht verdienen of waar ze ideeën voor hebben.
  • Bespreek de resultaten (die va webapplicatie meteen te raadplegen zijn) met de deelnemers van de schouw.
  • Maak een verslag van hetgeen besproken is en gebruik dat als input voor beleidsvoornemen.

Interpretatie van de BVO-scan

Wat je met het resultaat van de scan kunt doen, is afhankelijk van het doel waarvoor je hebt gekozen. Het gaat om een subjectieve inventarisatie en inzicht in verbeterpunten, niet om een objectieve diepgaande analyse. Je kunt inzoomen op de verschillende stellingen: welke leverden een hoge score op en welke juist een lage? In veel gevallen zul je punten benoemen die voor verbetering vatbaar zijn. De scan is daarmee vooral een hulpmiddel om een beweegvriendelijke omgeving onder de aandacht te brengen en het gesprek hierover te beginnen. Daarna kun je overgaan tot actie.

Waar vind ik de BVO-scan?

De BVO-scan is gratis te downloaden. We vragen je te registreren namens een gemeente. Vooralsnog kunnen twee beleidsambtenaren per gemeente toegang tot dit instrument krijgen. Andere professionals kunnen bij een volgende versie van BVO-scan ook registreren.

Artikelen uitgelicht


Beleid
Openbare ruimte
public, professional
instrument
beleidsontwikkelingen, beweegvriendelijke omgeving, monitoring en evaluatie