Alles over sport logo

Is de wijk geschikt voor bewegen? Doe de BVO scan!

Wil je weten hoe beweegvriendelijk een buurt of wijk is, dan kun je een speciaal daarvoor ontwikkeld instrument gebruiken. De BVO Scan geeft antwoord op de vraag of bewoners genoeg prikkels krijgen om in actie te komen.

De Beweegvriendelijke Omgeving Scan geeft antwoord op de vraag op welke vlakken verbetering mogelijk is. Daarnaast biedt hij handvatten om het onderwerp bewegen op de agenda te zetten en hierover in discussie te gaan, met collega’s en/of buurtbewoners. De BVO Scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag en voor wie zich bezighoudt met de openbare ruimte. Met de scan kunnen ook professionals die nog niet betrokken zijn bij gezond sport- en beweeggedrag, maar daarin wel een rol spelen, betrokken worden. Mogelijk komen ook bewoners in beeld als gesprekspartner, net als organisaties die in de wijk actief zijn.

De BVO Scan is hier gratis te downloaden. De scan bestaat uit vijftig stellingen over onderdelen die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen. Zowel fysieke als sociale aspecten komen aan bod. De scan is op verschillende manieren te gebruiken, afhankelijk van wat je ermee wilt bereiken.

Tips voor toepassing BVO Scan

  • Combineer de Beweegvriendelijke Omgeving Scan met een inspiratiesessie, startbijeenkomst of workshop. Laat deelnemers de scan vooraf invullen en zorg dat je de resultaten analyseert en bespreekt. Tijdens de sessie kun je daar concrete maatregelen aan verbinden.
  • Gebruik de Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan, of onderdelen hiervan in een reguliere wijkschouw met bewoners.
  • Gebruik de elementen uit de Beweeg vriendelijke Omgeving Scan als checklist bij ruimtelijke ontwikkeling.

Interpretatie van de beweegvriendelijke omgeving scan

Wat je met het resultaat van de scan kunt doen, is afhankelijk van het doel waarvoor je hebt gekozen. Gaat het om een snelle inventarisatie, inzicht in verbeterpunten, een diepgaande analyse, of wil je het thema bewegen agenderen? Je kunt inzoomen op verschillende stellingen: welke leverden een hoge score op en welke juist een lage? In veel gevallen zul je punten benoemen die voor verbetering vatbaar zijn.

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk, Openbare ruimte
public, professional
instrument
beweegvriendelijke omgeving