Alles over sport logo

Instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid

Een belangrijke taak van beleidsmakers bij gemeenten is het schrijven van beleid. Zowel voor Sportbeleid, als voor beleid van aanpalende beleidsterreinen geldt: je begint nooit helemaal opnieuw. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelde een reeks praktische instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Ze helpen om nieuw (sport- en beweeg)beleid te formuleren of bestaand beleid te vernieuwen.

Volledig nieuw beleid? Of toch iets anders?

Er zijn altijd een gemeentelijke visie, randvoorwaarden, kaders en bestaand beleid die voor een deel het (ver)nieuw(d)e beleid bepalen. Het zal daarom ook niet altijd per definitie gaan over het ontwikkelen van geheel nieuw beleid. Steeds vaker kiezen gemeenten voor een visie, jaarplan of notitie om in te kunnen blijven spelen op trends en ontwikkelingen.

Afhankelijk van de lokale situatie, wens of fase van het beleid maak je als gemeente een keuze voor een startnotitie, kadernota, beleidsnota of uitvoeringsnota. Het kan ook een combinatie zijn. In elk van de gekozen varianten is het prettig om wat praktische hulp, checklists en stappenplannen te hebben. Daarvoor kun je gebruik maken van de volgende instrumenten voor sport- en beweegbeleid.

Beleidswijzer Sport- en Bewegen

Raadpleeg de Beleidswijzer Sport en Bewegen en kijk welke stappen jou kunnen helpen. De beleidswijzer geeft inzicht in elementen van beleidsvorming die je stapsgewijs kunt inzetten, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Daarbij hanteren we in de beleidswijzer de verschillende fases of onderdelen van het beleidsproces. Lees hier meer over de Beleidswijzer Sport en Bewegen en download het instrument

  • Aanleiding
  • Procesarchitectuur
  • Analyse
  • Visie, doelen en doelgroep
  • Beleidskeuzes en thema’s
  • Uitvoering
  • Monitoring en evaluatie
  • Verankering

Checklist

Aanvullend op de beleidswijzer heeft Kenniscentrum Sport een checklist ontwikkeld die je helpt bij het schrijven van een kader- of beleidsnota. Deze checklist bevat praktische tips over een goede opbouw, inleiding, formulering van randvoorwaarden, enzovoorts. Als je de onderdelen uit de checklist volgt en vult met inhoud van de Beleidswijzer, schrijf je makkelijk een nota. Handig! Download hier de Checklist voor de Beleidswijzer Sport en Bewegen

Beleidsanalysetool

In de gemeentelijke beleidscyclus en voorafgaand aan (nieuwe) beleidsontwikkeling is het nuttig om te reflecteren op het huidige beleid. De beleidsanalyse geeft inzicht in het huidige beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? Na het invullen van een vragenlijst ontvang je een rapportage met daarin een vergelijking van lokale met landelijke resultaten (ter vergelijking) en tips. Lees meer en ga aan de slag met de Beleidsanalysetool.

Financieringswijzer Sport en Bewegen

Hoe kun je sport- en beweegbeleid financieren? Wat kan een gemeente allemaal doen om te sturen en stimuleren binnen sport- en beweegbeleid? Is er meer dan het inzetten van subsidies en het bepalen van tarieven voor (sport)accommodaties? Dat lees je in onze Financieringswijzer Sport en Bewegen. De Financieringswijzer gaat verder dan enkel de sturingsinstrumenten subsidies en tarieven. We gaan ook in op de realisatie en het beheer van accommodaties en belichten wet- en regelgeving. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden om de buurtsportcoach te financieren. Lees hier meer over de Financieringswijzer en download het instrument.

Monitoring & Evaluatie wijzer

Voor het succesvol opstellen en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is monitoren en evalueren belangrijk. Je weet dan of de beoogde doelen bereikt worden en of bijsturen nodig is. Evalueren is niet alleen nodig aan het einde van een project, maar vooral ook tussentijds. Om gemeenten te ondersteunen bij het monitoren en evalueren biedt Kenniscentrum Sport & Bewegen een Monitoring & Evaluatie wijzer. De wijzer bestaat uit zes praktische stappen. Lees hier meer over de Monitoring & Evaluatie wijzer en download het instrument.

Sportnota overzicht

Waar zou je zijn zonder een beetje inspiratie? Kenniscentrum Sport & Bewegen verzamelt zoveel mogelijk actuele sportnota’s van andere gemeenten. Bekijk hier het Sportnota overzicht.

Even sparren of hulp nodig?

Ga je aan de slag met beleid voor jouw gemeente, en heb je behoefte aan het sparren met een expert? Of heb je een praktische vraag over het inzetten van één van onze instrumenten? Neem dan contact op met Laura Butselaar (beleidswijzer) of Karin van der Maat (financieringswijzer) van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lokaal aan de slag met SROI

In deze tijd beseffen we ons des te meer dat sport en bewegen onmisbaar zijn voor een vitale en gezonde samenleving. Daarom ontwikkelde Kenniscentrum Sport & Bewegen een SROI-dashboard. Dit dashboard is een handige tool, waarmee je een inschatting krijgt van de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen in op lokaal niveau. Het dashboard geeft je inzicht in de waarde voor domeinen als gezondheid, maar ook voor arbeidsproductiviteit en verzuim. Hier vind je meer informatie over het SROI-dashboard.

De volgende stap: SROI-premium

Met de (betaalde) premium versie haal je nóg meer uit het SROI-dashboard. Zo kun je bijvoorbeeld de uitkomsten afzetten tegen die van een groep vergelijkbare gemeenten. In een duidingsgesprek met onze experts geven we toelichting op de data en bekijken we welke vervolgstappen jouw gemeente kan zetten. Samen bekijken we hoe je zo veel mogelijk waarde uit je gemeentelijk sport- en beweegbeleid kunt halen. Hier vind je meer informatie over het SROI premium-dashboard.

Instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid op een rij

Voor het overzicht zetten we nog even alle instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid op een rij:

Dit artikel is ook getoond op Allesoversport.nl

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
instrument
beleidsontwikkelingen, monitoring en evaluatie