Alles over sport logo

Evalueren verbetert regionale samenwerking in sportaanbod voor mensen met een beperking

Bij veel gemeenten staat ‘de inclusieve samenleving’ hoog op de agenda. In dat kader past ook het streven dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. Geïnspireerd door het Sportakkoord werken veel gemeenten hier hard aan. Dat plezier geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De omvang en diversiteit van deze groep zorgt dat gemeenten vaak samenwerken met andere gemeenten, sportaanbieders, onderwijs en zorgverleners. Dat is de beste manier om tot passend aanbod te komen.

Waardevolle regionale samenwerking

Samenwerking met verschillende organisaties heeft meerwaarde. Kennis over sport en bewegen en mensen met een beperking wordt met elkaar gedeeld en gebundeld. Het bereik en het draagvlak zijn groter en leidt goede samenwerking vaak tot een betere match tussen vraag en aanbod. Door het kleine aantal sporters met een handicap binnen één gemeente is het vaak moeilijk voldoende sporters te vinden om aanbod binnen een vereniging draaiende te houden. Door over gemeentegrenzen heen te kijken wordt het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten aan inwoners met een beperking een stuk makkelijker.

Gebruik de tools voor regionale samenwerking

Wil je binnen jouw gemeente aan de slag om regionale samenwerking op te zetten of verbeteren en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Bekijk hier de tools en handvatten die Kenniscentrum Sport je daarvoor biedt.

Bekijk de tools op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen

Bestaande samenwerking altijd evalueren

In veel gemeenten en regio’s worden de handen al ineen geslagen. Voor de continuïteit is het wel belangrijk regelmatig te kijken wat nodig is om de samenwerking voort te zetten. Verwachtingen en doelen kunnen namelijk veranderen. Dat wordt vaak vergeten als iedereen druk is met de uitvoering of als er nieuwe organisaties of personen bij betrokken worden. Regelmatig stil staan bij de voortgang van de samenwerking en evalueren van het hele proces leidt tot een soepelere samenwerking. Bespreek samen wat goed gaat en wat verbeterd kan worden, en maak concrete afspraken voor het vervolg.

Welke vragen staan centraal bij een evaluatie?

Welke vragen geven inzicht in wat goed gaat, wat beter kan binnen het samenwerkingsverband en wat nodig is om tot een duurzame samenwerking te komen? Online staat een leidraad met vragen die helpen een gesprek op gang te brengen en de samenwerking goed en overzichtelijk te evalueren. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Samenwerking
  • Ambities
  • Samenwerkingsstructuur
  • Verbinding met partners
  • Beleid en uitvoering
  • Financiering
  • Rollen en deskundigheid
  • Communicatie
  • Opbrengsten

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
professional
instrument
monitoring en evaluatie, samenwerken, sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking