Alles over sport logo

Digitale beleidsanalyse-tool geeft inzicht in gemeentelijk sportbeleid

In de gemeentelijke beleidscyclus en voorafgaand aan (nieuwe) beleidsontwikkeling is het nuttig te reflecteren op het huidige beleid. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelde speciaal hiervoor een digitale Beleidsanalyse-tool die goed inzicht biedt in het huidige gemeentelijk sportbeleid en antwoord geeft op tal van vragen.

Vragen als: Wat is de huidige stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? De beleidsanalyse is te vinden op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het begint met het invullen van een vragenlijst die leidt tot een rapportage waarin de lokale uitkomsten worden vergeleken met landelijke resultaten. Aangevuld met tips. Goed bruikbaar bij de totstandkoming van lokale sportakkoorden.

Voor wie is de Beleidsanalyse-tool?

Beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs bij de gemeente. Maar bijvoorbeeld ook sportformateurs die voor een gemeente werken aan de lokale invulling van het sportakkoord.

beschreven in het text
(Illustratie: Lysanne Wilkens, Kenniscentrum Sport & Bewegen)

Hoe werkt de Beleidsanalyse-tool?

De digitale Beleidsanalyse tool wil duidelijk hebben in welke mate bepaalde thema’s aandacht krijgen in het huidige beleid en welke doelstellingen per thema zijn geformuleerd. Naast het beleidsterrein sport komen ook gerelateerde thema’s zoals gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu aan bod.

Dit resulteert in een rapportage die de lijn van de beleidscyclus volgt: agendavorming, beleidsontwikkeling, -bepaling en -uitvoering. Doordat in de rapportage wordt aangegeven welke doelstelling wel en juist niet zijn opgenomen in het huidige beleid, geeft dit een mooi overzicht van mogelijke aandachtsgebieden. Het rapport helpt om binnen de gemeente, gezamenlijk en vanuit een gedeelde basis, in gesprek en gericht aan de slag te gaan. Dat kan zijn met de ontwikkeling van (toekomstig) sportbeleid of met het uitvoeren of bijstellen van bestaand beleid. In de rapportage vindt een benchmark plaats met landelijke uitkomsten vanuit de Monitor Lokaal Sportbeleid van het Mulier Instituut (Hoekman en Van der Maat, 2017).

“De beleidsanalyse is een mooie spiegel voor het sportbeleid en brengt het gesprek op gang”

Beleidsanalyse als hulpmiddel voor een lokaal sportakkoord

Rene van den Burg legt iets uit aan een groep mensen
Rene van den Burg aan het woord (foto:BURGERBrink)

René van den Burg is sportformateur in de gemeenten Schiedam en Leidschendam-Voorburg en helpt hen tot lokale sportakkoorden te komen. Hij koos ervoor de dialoog aan te gaan met mensen die daarvoor input konden geven. “De Beleidsanalyse van Kenniscentrum Sport & Bewegen is een mooie spiegel voor het sportbeleid en brengt het gesprek op gang”, zegt René. “De analyse geeft inzicht in het huidige beleid. Daarnaast staan in de rapportage landelijke resultaten (ter vergelijking) en tips. Samen met andere analyses krijgt de dialoog zo inhoud.”

René van den Burg deelt online veel ervaringen met de Beleidsanalysetool.

Net als veel andere gemeenten werken Schiedam en Leidschendam-Voorburg aan een lokaal sportakkoord. Met het Nationaal Sportakkoord als leidraad maken partijen in het lokale akkoord afspraken over hoe zij met elkaar de ambities in sport en bewegen binnen hun gemeenten willen realiseren. De gemeente Leidschendam-Voorburg wilde bovendien nieuwe energie aanboren bij mensen en organisaties om te komen tot vernieuwende activiteiten. René van den Burg begeleidde dit proces.

Zelf aan de slag met de Beleidsanalyse-tool

Wil jij aan de slag en inzicht creëren in het huidige beleid van jouw gemeente? Lees verder en start met het invullen van de tool met de benodigde gegevens van jouw gemeente. Het levert je een basis voor reflectie, voor discussie en het helpt om onderbouwde keuzes te maken voor nieuw of aangepast beleid.

Wellicht ook interessant

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
instrument
beleidsontwikkelingen