Alles over sport logo

CDA, VVD, PvdA en SP concreet over extra financiën voor sport

Welke financiële consequenties verbonden de politieke partijen aan de ‘sportbeloftes’ in hun verkiezingsprogramma in 2017? Het CPB bracht in kaart welke wijzigingen op hun beleid de verschillende partijen in hun begroting hadden opgenomen. Daarbij is 0,1 miljard euro (100 miljoen) de ondergrens waarmee het CPB rekening houdt. Dit maakt dat mogelijk minder kostbare maatregelen niet zijn geregistreerd.

Lees ook:

Sport in verkiezingsprogramma’s 2017

Het CDA wilde in haar verkiezingsprogramma van 2017 100 miljoen euro extra investeren in sport en bewegen. De partij was daarmee ‘koploper’, terwijl het verkiezingsprogramma van deze partij in de woordanalyse van Kenniscentrum Sport niet hoog scoorde op concreetheid.

De VVD had een verzamelpost van 300 miljoen euro extra voor onderwijs, waarvan een niet nader gespecificeerd deel voor ‘meer vakdocenten gymles’. Ook was er een verzamelpost van 100 miljoen euro extra voor sport, Koninklijke Marechaussee en betere verlichting op snelwegen gedurende de nacht. Hoeveel daarvan voor de sport bestemd was is niet bekend. De SP koos specifiek voor extra investeringen in bewegingsonderwijs en reserveerde daarvoor 200 miljoen euro extra. Dit zijn substantiële verhogingen van tien procent of meer, als je het afzet tegen de totale uitgaven in de onderwijssector voor lichamelijke opvoeding en sportgerelateerde studies: 2 miljard euro (bron: Sport in Beeld, CBS 2013).

illustratie over welke aandacht partijen besteden aan sport en bewegen
Klik op de afbeelding om voor de pdf (Foto: Kenniscentrum Sport)

De PvdA verhoogde in haar verkiezingsprogramma de Rijksbijdrage aan gemeenten en wilde meer geld uitgeven aan sporten en bewegen, in totaal voor 200 miljoen euro in 2021. Daarnaast taakstellend voor verschillende doeleinden op het gebied van zorg, welzijn en top- en breedtesport 100 miljoen euro.

D66 had in het verkiezingsprogramma de meeste aandacht van alle partijen voor veel facetten van sport en bewegen: van sportondernemerschap tot preventie en van Olympische Spelen ‘nieuwe stijl’ tot een beweegvriendelijke omgeving. De financiële extra ondersteuning hiervoor bleef klaarblijkelijk onder de 100 miljoen euro, aangezien het CPB geen sportposten van D66 heeft geregistreerd.

Twee partijen vielen in de CPB-doorrekening op met een voorstel om het lage btw-tarief voor onder meer sportwedstrijden en -accommodaties te willen opheffen. Dat waren de SGP (opgenomen in de infographic) en VNL (niet opgenomen; de analyse van Kenniscentrum Sport betrof alleen partijen die al voor 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren). Dit betekent een lastenverzwaring voor de burger, die mogelijk ook consequenties kan hebben voor deelname aan sport en aanwezigheid bij sportevenementen.

Lees ook:

Voor informatie:

Adviseur Jacqueline Kronenburg

Artikelen uitgelicht


Beleid
public, professional
beleidsontwikkelingen