Alles over sport logo

Sportministers akkoord met nieuw EU-sportplan 

De ministers voor sport – inclusief minister Conny Helder – uit alle Europese lidstaten zijn 14 mei 2024 bijeengekomen. De belangrijkste mijlpaal: ze hebben goedkeuring gegeven aan het nieuwe werkplan voor de sport voor 2024 tot 2027.

De prioriteiten in het nieuwe EU Workplan for Sport zijn:
– integriteit en waarden in de sport

  • de sociaaleconomische en duurzame dimensies van sport
  • sportdeelname en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging

Dat wordt nader uitgewerkt in de resolutie van de sportministers, met bijvoorbeeld aandacht voor veilige sport, ondersteuning van vrijwilligerswerk in de sport en investeren in toegankelijke, duurzame sportinfrastructuur. Deels ligt dit op het bordje van Europa, maar grotendeels wordt hier ook actie op verwacht vanuit de lidstaten zelf.

De samenvatting van de bespreking van de ministers vind je hier. Er is ook gesproken over het belang van de anders georganiseerde of ongeorganiseerde sport in het hele systeem, plus de ondersteuning van vrijwilligers in de sport.


Sport en Europa
nieuwsbericht