Alles over sport logo

Sport en bewegen weinig zichtbaar in verkiezingsprogramma’s Europa

Voorafgaand aan de Europese verkiezingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een overzicht gepubliceerd van wat er in de verkiezingsprogramma’s staat omtrent sport, bewegen en gezonde leefstijl.

Hoewel de politieke programma’s relatief weinig vermelden over sport en bewegen, laten kandidaat-Europarlementariërs weten tijdens een verkiezingsevent, georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen en NOC*NSF, wel degelijk interesse te hebben om sport en bewegen hoger op de politieke agenda te plaatsen. Daar bespraken verschillende politieke partijen onderwerpen, zoals verminderde regeldruk voor sportverenigingen en een Europees meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Alleen kijkend naar het verkiezingsprogramma geeft dus geen compleet beeld van wat partijen wel en niet willen met sport en bewegen op Europees beleidsniveau.

Meer weten over de Europese verkiezingsprogramma’s en de impact van Europees beleid op sport en bewegen?

Bekijk het volledige overzicht via: https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/europeseverkiezingen/


Sport en Europa
nieuwsbericht