Alles over sport logo

Sociale ongelijkheid in sportdeelname

Sinds de coronapandemie is de sociale ongelijkheid in sportdeelname voor specifieke groepen licht toegenomen. De sportdeelname van verschillende sociale groepen in 2019 en 2020 is vergeleken door het Mulier Instituut, in samenwerking met de Radboud Universiteit. Zo zijn bijvoorbeeld Laagopgeleide sporters wekelijks minder gaan sporten ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleide sporters. Mogelijk hebben de coronamaatregelen bijgedragen aan de lichte toename van de sociale ongelijkheid in sportdeelname.

Lees het complete bericht op de website van Mulier.

In Sport en Gemeenten verschenen de artikelen ‘Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport en bewegen‘ en ‘Coronapandemie vergroot de opleidingskloof in sportdeelname’.


Sport en corona
nieuwsbericht