Alles over sport logo

Opzetten leefstijl(zorg)loket voor patiënten in of vanuit het ziekenhuis

De coalitie Leefstijl in de zorg heeft een handreiking gemaakt voor het opzetten van een leefstijlloket. Meer ziekenhuizen willen patiënten ondersteunen met het verbeteren van de leefstijl. Dat betekent vaak verwijzen naar organisaties buiten het ziekenhuis. Het opstarten van een leefstijlloket en het onderhouden daarvan is echter geen dagelijkse kost voor ziekenhuizen. De handreiking helpt je op weg. 

wijktekening afgebeeld

Een goedlopend leefstijlloket vraagt ook een goede organisatie binnen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Om inzicht te geven wie lokaal betrokken is bij het meer in beweging brengen van senioren of jeugd kun je gebruik maken van de wijktekening van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 


Platform Implementatie Sport en Bewegen
nieuwsbericht