Sander van den Belt

Auteur

Sander van den Belt is bewegingswetenschapper en hield zich bezig met ouders van sporttalent & (fysieke gevolgen van) stoppen met topsport.
Inmiddels heeft hij zich omgeschoold tot data analist en hoopt hij sport & data te kunnen gaan combineren.

Sander van den Belt
Bewegingswetenschapper/ Data analist
Sander van den Belt's bijdragen