Remco Boer

Auteur

Vanaf de start van Kenniscentrum Sport is Remco Boer voorzitter Raad van Bestuur en algemeen directeur – een functie die hij sinds 1 november 2012 ook bekleedde bij de rechtsvoorganger Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) waaraan hij vanaf 2006 in diverse managementfuncties verbonden was.

Eerder is hij als afgestudeerd bewegingswetenschapper in de sportsector werkzaam geweest, onder meer als zelfstandig ondernemer, ontwikkelaar in het hoger beroepsonderwijs en beleidsmedewerker bij de directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Remco Boer heeft met veel inzet bijgedragen aan de ambitie van NISB om zich te ontwikkelen tot een toepassingsgericht kennisinstituut voor het brede veld van sport en bewegen.
Remco Boer: “Er is ontzettend veel kennis over sport en bewegen beschikbaar die te weinig wordt benut. Het is mijn persoonlijke uitdaging om samen met de medewerkers en alle partnerorganisaties in onze sector het Kenniscentrum Sport te ontwikkelen tot dé onmisbare kennispartner voor sport en bewegen in Nederland. Eén van onze belangrijkste uitdagingen is onze kennis via het portaal ‘Alles over sport’ toegankelijk te maken voor alle Nederlanders die in de sportwereld actief zijn.”

Remco Boer
Remco Boer's bijdragen