Olaf Verschuren

Auteur

Olaf Verschuren is sinds 2008 als onderzoeker verbonden aan De Hoogstraat en bij de afdeling Revalidatie, Verpleegwetenschappen en Sport van het UMC Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Fysieke Activiteit. Hij initieert en begeleidt verschillende projecten binnen deze onderzoekslijn, met de focus op de kinderen met cerebrale parese en volwassenen met een CVA of cerebrale parese. Er is een nauwe samenwerking met onderzoekers van de VUmc, CanChild (Canada) en de Cerebral Palsy Alliance (Australië) op het gebied van kinderen met CP. Op het gebied van de onderzoeken die betrekking hebben op de CVA revalidanten is er een goede samenwerking met de Universiteit van Edinburgh (Schotland). Olaf is van oorsprong kinderfysiotherapeut en promoveerde in 2007 op een onderzoek bij kinderen met cerebrale parese.

Olaf Verschuren
Olaf Verschuren's bijdragen