Martijn van Eck

Auteur

De vormgeving en inrichting van onze fysieke leefomgeving en de wijze waarop mensen zich in die leefomgeving bewegen intrigeert mij. Als ruimtelijk planvormer buig ik mij voornamelijk over het vraagstuk: hoe de inrichting van de leefomgeving en de activiteiten in die leefomgeving mensen kan beïnvloeden een gezonde(re) leefstijl aan te nemen. Mijn expertisevelden: sportinfrastructuur, beweegvriendelijke omgeving en omgevingswet.

Martijn van Eck
Kenniscentrum Sport
expert sportinfrastructuur en beweegvriendelijke omgeving
Martijn van Eck's bijdragen