Alles over sport logo

Marian ter Haar

Marian is expert in kennisontwikkeling over sport. Zij is academisch gevormd, ze promoveerde in 2014 op complexe samenwerking, tegelijkertijd vooral gedreven door de praktijk van strategische samenwerking bij actuele kennisvraagstukken.


Marian is expert over de praktijk van co-creatie bij maatschappelijke vraagstukken. De kwaliteit van de interactie met sport vraagt onderling vertrouwen tussen mensen en hun organisaties. De toekomst van de sport wordt gevormd door oog voor diversiteit, het ondersteunen van hun betrokkenheid in alle aspecten van het samenwerken, in het organiseren en in het beleid. Vertrouwen in co-creatie groeit door het gesprek met gebruikers net als de interactie met de omgeving en door succes in de praktijk! Kennis ontstaat tussen de neuzen, in de gesprekken met alle betrokkenen. Deze dialoog is het fundament van de kennisontwikkeling. Onderzoek en beleid zijn daarbij partners waarbij Marian als expert onvoorwaardelijk kiest voor het vertrekpunt en het belang van de praktijk.

Marian ter Haar