Hennie Boeije

Auteur

Binnen het onderzoeksprogramma waar ik leiding aan geef kijken we naar zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Mijn onderzoek gaat over de verschillende manieren waarop mensen hiermee omgaan en wat dit betekent voor hun sociale participatie, zoals sport en bewegen.

Hennie Boeije
Nivel- Nederlands instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg
Programmaleider Zorg en participatie bij chronische aandoeningen
Hennie Boeije's bijdragen