Annelies Krikke

Auteur

Annelies Krikke, eigenaar van KrikkeConnect, voormalig projectleider en JOGG-regisseur van de gemeente Houten.

Annelies kent de lokale praktijk op zowel bestuurlijk en uitvoerend niveau en heeft veel ervaring in netwerkontwikkeling en het verbinden van publieke en private partijen. 

Annelies Krikke
Annelies Krikke's bijdragen