Annet Tiessen-Raaphorst

Auteur

Annet Tiessen-Raaphorst (1974) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de European Masters Degree in Adapted Physical Activity aan de Katholieke Universiteit Leuven. Voordat ze bij het SCP begon, deed ze ervaring op in het sportbeleidsveld. Ze werkte achtereenvolgens bij Gehandicaptensport Nederland, toen nog NebasNsg, en NOC*NSF.

Annet Tiessen-Raaphorst
Sociaal en Cultureel Planbureau
wetenschappelijk medewerker
Annet Tiessen-Raaphorst's bijdragen