Sluiten

Subsidies, ondersteuning en financiering van sport en bewegen voor ouderen

Artikel

Publicatiedatum 2 april 2019

Om lokale beweeginitiatieven te ondersteunen bestaan veel verschillende ‘potjes’. Vanuit de gemeente, maar er zijn ook landelijke subsidies, fondsen en foundations. Wij noemen hier een aantal stimuleringsprogramma’s en subsidieverstrekkers, maar verwijzen je ook naar de sportsubsidie database. Dit is de grootste en meest uitgebreide zoekmachine van actuele fondsen, kredieten en andere subsidieprogramma’s. Deze database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden en de informatie en contacten die nodig zijn voor de aanvraag.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast (voorheen Brede Impuls Combinatiefuncties). De regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsportcoaches in Nederland uitgebreid worden met 725 fte en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden.

De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Gemeenten worden nog steeds geacht om 60% cofinanciering te organiseren. In het artikel ‘De buurtsportcoach regeling‘ lees je alles over de doelstellingen en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de regeling.

Gezond in…

Gezond in… is het landelijke stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het bevorderen van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. GIDS staat voor Gezond in de Stad en betreft in totaal 164 gemeenten, waarin de wijken liggen met de laagste SES-scores. Gezond in… biedt deze gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds ondersteunt lokale projecten en organisaties met financiële middelen. Het doel daarbij is de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. Denk je met een lokaal initiatief aanspraak te kunnen maken op dit fonds? Neem contact op met het Nationaal Ouderenfonds. Hier vind je diverse links en gegevens.

Fonds Sluyterman van Loo

Het fonds Sluyterman en Van Loo ondersteunt jaarlijks enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol. Meer informatie vind je op de website van het fonds Sluyterman van Loo.

VSBfonds

Het VSBfonds zet zich in om burgers te betrekken bij de samenleving. Om bij te dragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dit doen ze door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Meer informatie over het VSBfonds aanvragen van een donatie.

Preventiecoalities

Met de subsidieregeling Preventiecoalities wil het ministerie van VWS de structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten stimuleren. Het gaat daarbij om preventieactiviteiten voor risicogroepen. De subsidieregeling Preventiecoalities vergoedt een deel van de kosten voor procescoördinatie en biedt kansen voor samenwerking. Meer informatie over deze regeling lees je op de website van Loket Gezond Leven.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.