Sluiten

Stimuleren actieve leefstijl in beweegonderwijs doe je samen!

Artikel

Publicatiedatum 8 december 2017

In de leeftijd 12 tot 17 jaar gaan jongeren -met name leerlingen van het VMBO- steeds minder sporten. Hoe kun je als docent leerlingen op jouw school die niet of minder actief zijn verleiden om meer te bewegen of sporten? Het project SALVO (Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO) zet hierop in door actief met leerlingen in gesprek te gaan.

Illustratie ter ondersteuning van de tekst
(Bron: SALVO)

SALVO wil dat leerlingen, leraren en de schoolleiding maar ook ouders en andere betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over de invulling van de lessen lichamelijke opvoeding. Maar ook over het beweegbeleid van de school en de sport- en beweegmogelijkheden in en om de school. De kracht van deze aanpak is dat je op deze manier ideeën kunt ontwikkelen die goed aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Vervolgens worden de activiteiten ook echt met elkaar ontwikkeld. Ter ondersteuning is een leidraad voor docenten, schoolleiders en coördinatoren Gezonde School uitgewerkt. De leidraad is gebaseerd op de uitkomsten van de pilots die op diverse scholen hebben gedraaid.

Schoolspecifiek programma: hoe werkt het?

Ga je aan de slag met SALVO, zorg dan dat de hele school enthousiast is. Niet alleen die docenten die zich altijd al inzetten voor een actieve leefstijl maar juist ook die andere docenten en de directie. Vorm daarna een werkgroep van gemotiveerde leerlingen, docenten, directieleden, ouders en bijvoorbeeld iemand van de sportservice. De werkgroep zorgt dat er een schoolspecifiek programma ontwikkeld wordt, dat ruimte biedt voor de persoonlijke interesses van de leerlingen.

De droom van de school

In de opstartfase van het project is iedereen actief betrokken bij het nadenken over en meewerken aan de droom/ambitie van een actieve leefstijl voor de leerlingen en de medewerkers van de school. Tijdens de analysefase worden alle bronnen in kaart gebracht die helpen om de droom van de school te realiseren. Denk aan speelruimte en -materialen (fysieke leeromgeving), inspirerende professionals en kwaliteiten (sociale leeromgeving), vaardigheden en talenten van leerlingen. Een photovoice sessie is een instrument dat de leerlingen helpt om met foto’s de belangrijkste bronnen boven tafel te krijgen en met elkaar te bespreken. Je kunt dit met een klas oppakken of met een groep leerlingen die een goede afspiegeling vormen van de leerlingen die je wilt bereiken.

Ontwerpen, uitvoeren en evalueren

In de ontwerpfase ontwikkelen docenten en leerlingen samen een plan om in, om en op de school actiever te zijn. Tijdens de uitvoeringsfase worden alle activiteiten uit het plan breder binnen de school uitgevoerd: in verschillende leerjaren of onderwijsniveaus. In de evaluatiefase wordt bekeken: hoeveel leerlingen zijn bereikt, zijn zij meer gaan bewegen, is hun leefstijl actiever geworden, hoe actief hebben leerlingen in het project geparticipeerd, welke aanbevelingen zijn er, hoe staat het met de inbedding van het activiteitenplan in en rondom de school. Wil je als school met het project aan de slag dan hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden: photovoice, vragenlijsten, draaiboeken, handreikingen etc zijn beschikbaar. De producten zijn op te vragen bij de auteurs van dit artikel, zie hieronder voor meer informatie.

Ook aan de slag met SALVO?

Meer weten over SALVO en hoe je leerlingen door een participatieve aanpak kunt verleiden om te gaan sporten en bewegen? Gebruik maken van photovoice, vragenlijsten of het draaiboek? Neem dan contact op met Gwendolijn Boonekamp, gwendolijn.boonekamp@han.nl of John Dierx, j.dierx@knowhow2share.com.
Op dit moment worden de resultaten van het programma en de pilots verwerkt. De uitkomsten zijn naar verwachting in de eerste helft van 2018 bekend.

Referenties:
van de Kop, J. H., van Kernebeek, W. G., Otten, R. H. J., Toussaint, H. M., & Verhoeff, A. P. (2019). SchoolBased Physical Activity Interventions in Prevocational Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analyses. Journal of Adolescent Health, 65(2), 185-194. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.02.022 (Tijdens het schrijven van dit artikel nog in voorbereiding)

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.