Sluiten

Sport- en beweegaanpakken voor een gezond voortgezet en middelbaar onderwijs

Interventies

Publicatiedatum 26 februari 2016

Jongeren brengen veel tijd door op school. Het onderwijs kan dan ook een belangrijke rol spelen in het stimuleren van voldoende beweging. Ben je op zoek naar sport- en beweegaanbod om binnen het onderwijs in te zetten? Hier vind je aanpakken op het gebied van sport en bewegen. Ze kunnen lokaal worden uitgevoerd, brengen de jeugd in beweging en zijn erkend.

Op 22 augustus 2017 zijn nieuwe beweegrichtlijnen als advies aan de minister van VWS gepresenteerd. Volgens deze richtlijn moeten kinderen (4- 18 jaar) elke dag minstens een uur aan matig intensieve inspanning doen. Daarnaast is het advies om minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen en veel stilzitten te voorkomen. Lees meer over de beweegrichtlijnen.

De aanpakken zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Ze kunnen voor verschillende doelen en doelgroepen in en rondom school worden ingezet:

 • Kennismaken met sport
 • Schoolpleinen en Omgeving/ Ruimte/ Natuur
 • Overgewicht en gezondheid
 • Structureel beweegaanbod/totaal aanpak
 • Sport en sociale competenties

Daarnaast is er aangegeven voor welk type onderwijs (VO of mbo) de aanpak geschikt is. Van alle interventies kun je een uitgebreide omschrijving vinden door te klikken op de naam van de interventie. 

Plezier in sportHet aanbod aan sport- en beweegaanpakken voor middelbare scholen is groot en veelzijdig en er komen regelmatig nieuwe erkende aanpakken bij. Kijk op www.sportenbeweeginterventies.nl voor de meest actuele stand van zaken of meer informatie over deze aanpakken.

 

Kennismaken met sporten op middelbare school

Of ze nu worden ingezet binnen de lessen lichamelijke opvoeding of in de buitenschoolse setting: deze aanpakken bieden jongeren een kennismaking met een specifieke sport. Zet ze in om jongeren de sport uit te laten proberen, te ervaren en te beleven of om ze te stimuleren om lid te worden van een sportvereniging.

 • Judo op school (VO/mbo)
  De basis voor Judo op school is een lessenreeks van zes lessen, één keer per week gegeven tijdens schooltijd aan leerlingen.

Overgewicht en gezondheid

Deze aanpakken richten zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl, afname van overgewicht en/of verbetering van de motoriek of fitheid. Vaak bieden ze een combinatie van meerdere elementen, zoals voeding en bewegen.

 • B-Fit (VO)
  B-Fit laat jongeren, ouders en leerkrachten kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Samenwerking met sportaanbieders is essentieel.
 • DO-IT (VO)
  In dit lesprogramma gaan leerlingen actief aan de slag met hun eigen eet- en beweeggewoonten. Het lespakket bestaat uit 12 theorielessen en 4 bewegingslessen, verdeeld over 2 schooljaren.
 • I Run 2B Fit (VO)
  Het programma bestaat uit 10 weken met 3 hardlooptrainingen in de week, waarvan 2 tijdens lessen lichamelijke opvoeding. Kennis wordt overgebracht bij lessen biologie en lichamelijke opvoeding. Het programma werkt toe naar deelname aan een regionaal loopevent.

Een compleet overzicht van sport- en beweegaanpakken voor jeugd met (risico op) overgewicht, ook buiten het onderwijs om, vind je hier.

Structureel beweegaanbod door een totaal aanpak

Deze aanpakken bieden een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, om bewegen te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van naschools sportaanbod en voedingslessen. Special Heroes is ook geschikt in het speciaal onderwijs (SO).

 • Special Heroes (VO/SO)dans
  Special Heroes is een stimuleringsproject om de sportparticipatie van leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot 19 jaar te vergroten, door een structurele inbedding van sport binnen en buiten de school.
 • Schoolactieve verenigingen (VO/mbo)
  Door schoolactieve sportverenigingen wordt de schoolgaande jeugd gestimuleerd na schooltijd meer te gaan sporten. Jongeren kunnen zo hun sport ontdekken en een sportkeuze maken.

Sport en sociale competenties

Sport- en beweegaanpakken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale competenties van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking in een team, actieve jeugdparticipatie, zelfregulatie, sportief gedrag, omgaan met verantwoordelijkheid, sportiviteit en respect. De volgende aanpakken richten zich met name op het bevorderen van deze sociale competenties.

 • Weerbaar zonder pesten (VO)
  Weerbaar zonder pesten richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren door middel van Aikido, een traditionele Japanse krijgskunst.
 • Futsal Chabbab (VO)
  Door middel van spel (zaalvoetbal) en coaching worden jongeren bereikt die vaak op straat te vinden zijn. De trainer/coach bouwt een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen. Met als doel tegengaan schooluitval en overlast in de buurt.
 • Sport-it@school (VO/mbo)
  De primaire doelgroep van Sport-it zijn jongeren die de verbinding met onderwijs en arbeid dreigen te verliezen of al hebben verloren. Door coaching van een docent en een sportprogramma wordt deze uitdaging aangegaan.

Gezonde School

Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook belangrijk? Het inzetten van een erkende sport- en beweegaanpak past goed bij de brede aanpak van de Gezonde School. Een gezonde school is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid.

Lees ook:

Artikel: Sport- en beweegaanpakken voor een gezonde basisschool.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.