Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Sport- en beweegaanpakken voor een gezond voortgezet en middelbaar onderwijs

Interventies

Op 22 augustus 2017 zijn nieuwe beweegrichtlijnen als advies aan de minister van VWS gepresenteerd. Volgens deze richtlijn moeten kinderen (4- 18 jaar) elke dag minstens een uur aan matig intensieve inspanning doen. Daarnaast is het advies om minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen en veel stilzitten te voorkomen. Lees meer over de beweegrichtlijnen.

Jongeren brengen veel tijd door op school. Het onderwijs kan dan ook een belangrijke rol spelen in het stimuleren van voldoende beweging. Bent u op zoek naar sport- en beweegaanbod om binnen het onderwijs in te zetten?

Hier vindt u aanpakken op het gebied van sport en bewegen. Ze kunnen lokaal worden uitgevoerd, brengen de jeugd in beweging en zijn erkend.

De aanpakken zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Ze kunnen voor verschillende doelen en doelgroepen in en rondom school worden ingezet:

 • Kennismaken met sport
 • Inactieve leerlingen
 • Schoolpleinen en Omgeving/ Ruimte/ Natuur
 • Overgewicht en gezondheid
 • Structureel beweegaanbod/totaal aanpak
 • Sport en sociale competenties

Daarnaast is er aangegeven voor welk type onderwijs (VO of mbo) de aanpak geschikt is. Van alle interventies kunt u een uitgebreide omschrijving vinden door te klikken op de naam van de interventie. 

Het aanbod aan sport- en beweegaanpakken binnen het onderwijs is groot en veelzijdig en er komen regelmatig nieuwe erkende aanpakken bij. Kijk op www.sportenbeweeginterventies.nl voor de meest actuele stand van zaken of meer informatie over deze aanpakken.

Plezier in sport

Kennismaken met sporten op school

Of ze nu worden ingezet binnen de lessen lichamelijke opvoeding of in de buitenschoolse setting: deze aanpakken bieden jongeren een kennismaking met een specifieke sport. Zet ze in om jongeren de sport uit te laten proberen, te ervaren en te beleven of om ze te stimuleren om lid te worden van een sportvereniging.

 • Judo op school (VO/mbo)
  De basis voor Judo op school is een lessenreeks van zes lessen, één keer per week gegeven tijdens schooltijd aan leerlingen.
 • Beachvolleybal en andere beachsporten (VO/mbo)
  Met deze aanpak worden verschillende beachvolleybal activiteiten georganiseerd, zoals promotie clinics, workshops en (wedstrijd)evenementen.
 • Cool moves Volley (VO)
  Cool Moves Volley (CMV) is de volleybalmethodiek voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
 • Wintersport Experience (VO)
  Met de Wintersport Experience wordt voor jeugd (uit het basisonderwijs en) voortgezet onderwijs in de leeftijd van 10 tot 14 jaar iPlezier in sport op schooln 3 fasen een programma uitgevoerd waarbij plezier en beleving het wint van de onbekendheid en drempels om te (blijven) sporten.
 • CU! Dance (VO)
  Op een aansprekende manier krijgen vmbo-brugklassers danslessen onder schooltijd. De school maakt ruimte voor een extra beweegmoment in het curriculum.
 • College Streetball (mbo)
  College Streetball stimuleert mbo-studenten te bewegen en te sporten op school door streetball, 3-tegen-3 basketball, aan te bieden op de schoollocatie in een echte streetballsfeer.

Inactieve leerlingen in beweging

Deze aanpakken zijn specifiek op inactieve leerlingen gericht: leerlingen die de beweegrichtlijn van 60 minuten bewegen per dag niet halen. Vaak zijn dat kinderen die zich door welke oorzaak dan ook niet aangetrokken voelen tot sport. Ze beleven er weinig plezier aan en zijn daardoor moeilijk te motiveren om in beweging te komen.

 • Alle leerlingen actief (VO)
  Met deze aanpak worden leerlingen gemotiveerd tot sporten of andere vormen van bewegen door individuele gesprekken met docenten of intern begeleiders.
 • Maki (VO)
  Maki speelt in op het beweeg- en eetpatroon van onderbouwleerlingen in het VO. De interventie begint met een fittest voor alle leerlingen en vervolgens maken leerlingen kennis met verschillende sporten die aansluiten bij hun interesse. Met leerlingen die weinig bewegen worden motivatiegesprekken gevoerd over gezonde leefstijl.

Bewegen op het schoolplein

Sporten en bewegen op school hoeft niet alleen in de gymzaal en tijdens de les te gebeuren, maar kan ook op het schoolplein.sporten op school

 • Parkour (Freerunnen) (VO)
  Freerunning en parkour zetten ook jeugd die normaal minder geïnteresseerd is in sport, aan tot bewegen. Parkour kan zowel ingezet worden in de lessen lichamelijke opvoeding als vrij gebruikt worden. Parkour is een reeks toestellen voor de buitenruimte waarop de sport freerunning beoefend kan worden op veilige toestellen.

Overgewicht en gezondheid

Deze aanpakken richten zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl, afname van overgewicht en/of verbetering van de motoriek of fitheid. Vaak bieden ze een combinatie van meerdere elementen, zoals voeding en bewegen.

 • B-Fit (VO)
  B-Fit laat jongeren, ouders en leerkrachten kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Samenwerking met sportaanbieders is essentieel.
 • Onwijs Fit (VO)
  Onwijs Fit! stimuleert een gezonde leefstijl bij de schoolgaande jeugd. Combinatiefunctionarissen testen de leefstijl van de leerlingen door een motoriek- en fittest uit te voeren.
 • Test je Leefstijl (VO/mbo)
  De test geeft aan op welke punten een jongere gezond leeft en geeft feedback op wat er beter kan. Daarna maakt een vo-leerling/mbo-student zelf een actieplan met daarin de doelen waar hij het komende jaar aan wil werken. Naast bewegen en sport komen ook andere aspecten van gezonde leefstijl aan bod zoals voeding, roken, en alcohol.
 • DO-IT (VO)
  In dit lesprogramma gaan leerlingen actief aan de slag met hun eigen eet- en beweeggewoonten. Het lespakket bestaat uit 12 theorielessen en 4 bewegingslessen, verdeeld over 2 schooljaren.
 • I Run 2B Fit (VO)
  Het programma bestaat uit 10 weken met 3 hardlooptrainingen in de week, waarvan 2 tijdens lessen lichamelijke opvoeding. Kennis wordt overgebracht bij lessen biologie en lichamelijke opvoeding. Het programma werkt toe naar deelname aan een regionaal loopevent.

Een compleet overzicht van sport- en beweegaanpakken voor jeugd met (risico op) overgewicht, ook buiten het onderwijs om, vind je hier.

Structureel beweegaanbod door een totaal aanpak

Deze aanpakken bieden een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, om bewegen te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van naschools sportaanbod en voedingslessen. Special Heroes is ook geschikt in het speciaal onderwijs (SO).

 • Special Heroes (VO/SO)dans
  Special Heroes is een stimuleringsproject om de sportparticipatie van leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot 19 jaar te vergroten, door een structurele inbedding van sport binnen en buiten de school.
 • Schoolactieve verenigingen (VO/mbo)
  Door schoolactieve sportverenigingen wordt de schoolgaande jeugd gestimuleerd na schooltijd meer te gaan sporten. Jongeren kunnen zo hun sport ontdekken en een sportkeuze maken.
 • Vitaalmbo.nl (mbo)
  De basis van de aanpak wordt gevormd door één van de 19 sportmodules voor het onderwijs. De modules zijn aantrekkelijk voor de mbo-studenten en ondersteunen de lokale sportclub om de drempel naar een lidmaatschap te verlagen.

Sport en sociale competenties

Sport- en beweegaanpakken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale competenties van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking in een team, actieve jeugdparticipatie, zelfregulatie, sportief gedrag, omgaan met verantwoordelijkheid, sportiviteit en respect. De volgende aanpakken richten zich met name op het bevorderen van deze sociale competenties.

 • WhoZnext (VO)
  De insteek is dat jongeren in een whoZnext-team zelf dingen doen. Je kunt denken aan het zelf organiseren, scheidsrechteren, lesgeven of meedenken over sportvoorzieningen op school of in de wijk.
 • Weerbaar zonder pesten (VO)
  Weerbaar zonder pesten richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren door middel van Aikido, een traditionele Japanse krijgskunst.
 • Futsal Chabbab (VO)
  Door middel van spel (zaalvoetbal) en coaching worden jongeren bereikt die vaak op straat te vinden zijn. De trainer/coach bouwt een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen. Met als doel tegengaan schooluitval en overlast in de buurt.
 • Klasse(n)spel (VO)
  Het verbeteren van het leef- en leerklimaat tijdens lessen LO in klassen waar dit verstoord wordt door één of enkele leerlingen met probleemgedrag. Docenten leren zicht en vat krijgen op de onderliggende groespdynamische principes.
 • Sport-it@school (VO/mbo)
  De primaire doelgroep van Sport-it zijn jongeren die de verbinding met onderwijs en arbeid dreigen te verliezen of al hebben verloren. Door coaching van een docent en een sportprogramma wordt deze uitdaging aangegaan.
 • SportMpower (VO)
  SportMpower is een naschools programma dat sport en workshops voor jongeren combineert. Het concept is gericht op vmbo-leerlingen met een verhoogd risico op uitval van school, gedragsproblemen en/ of een ongezonde leefstijl. Doel van SportMpower is het vergroten van de kansen van schoolgaande jongeren en het stimuleren van de loopbaanmogelijkheden.

Gezonde School

Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook belangrijk? Het inzetten van een erkende sport- en beweegaanpak past goed bij de brede aanpak van de Gezonde School. Een gezonde school is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.