Sluiten

Overzicht kernindicatoren Sport en Bewegen

Artikel

Publicatiedatum 6 februari 2020

Om te bepalen hoe de sport er in ons land voor staat zijn cijfers (kengetallen) ontwikkeld. Een kengetal is een cijfer dat inzicht geeft in de actuele situatie. Door deze kengetallen regelmatig te verzamelen worden ontwikkelingen zichtbaar. Het ministerie van VWS gebruikt deze kengetallen om ontwikkelingen te volgen, trends te ontdekken en daar vervolgens sportbeleid op te baseren, maar ook om op termijn te bepalen of het beleid gewerkt heeft. Zijn er meer mensen gaan bewegen? Sporten mensen vaker wekelijks? Hoe is het gesteld met het clublidmaatschap?

De kernindicatoren zijn niet bedoeld om het effect van afzonderlijke beleidsmaatregelen te evalueren, maar geven een algemeen beeld. Het is een soort thermometer waarmee regelmatig de ‘gezondheid’ van de sport wordt gemeten.

Kengetallen

Sinds jaar en dag zijn er vele kengetallen in omloop. Van sommige thema’s bestonden meerdere kengetallen, waardoor onduidelijk was wat het ‘echte’ cijfer is. En van andere sportthema’s waren juist geen kengetallen bekend. Mede daarom is besloten dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de coördinatie van kengetallen op zich neemt. Een beperkt aantal gerenommeerde organisaties, als CBS, SCP, VeiligheidNL en Mulier Instituut verzamelen deze cijfers. Het adviesrapport uit 2012 van het SCP is het vertrekpunt geweest voor de kengetallen in de sport.

De kernindicatoren Sport en Bewegen

Het ministerie van VWS heeft in 2014 gekozen voor 19 kengetallen, de kernindicatoren sport en bewegen, die in de tijd gevolgd worden. Daarbij is kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit van cijfers over meerdere jaren uiterst belangrijk. Op de website sportenbewegenincijfers.nl staat een overzicht van alle kernindicatoren en hoe deze zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Wil je direct naar één van de kernindicatoren, klik dan op de linkjes bij het betreffende plaatje

ikoon sporter wekelijksSportdeelname wekelijks

Aandeel van de bevolking van 4 jaar en ouder dat 1x per week of vaker sport

 

ikoon sporter wekelijksSportdeelname 12 keer per jaar

Aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat 12x per jaar of vaker sport.

 

ikoon voetbalshirt Clublidmaatschap

Aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat lid is van een sportvereniging

 

ikoon mannetje dat trap oploopt Beweegrichtlijnen

Aandeel van de bevolking van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen.

 

ikoon zittend poppetje Zitgedrag

Aantal uren zitten per dag door de bevolking van 4 jaar en ouder

 

ikoon schoolgebouwBewegingsonderwijs

Het totaal aantal daadwerkelijk gegeven minuten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Deze kernindicator wordt ook gemeten voor het speciaal onderwijs (SO) en het praktijkonderwijs (PRO).

ikkon mannetje met mitellaBlessurerisico

Aantal blessures op basis van 1000 uur sportbeoefening in de bevolking van 4 jaar en ouder. (Ook aandeel van de sporters dat geblesseerd is geraakt en bezoek aan de spoedeisende hulp wordt weergegeven)

ikoon twee handen die ineengeslagen wordenVrijwilligerswerk

Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat maandelijks of vaker actief is als vrijwilliger in de sport

 

Veilig Sportklimaat – veilig voelen

Aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder dat zich meestal veilig voelt op en rondom sportwedstrijden

 

ikoon poppetje dat scheldtVeilig Sportklimaat ‐ wangedrag

Aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder dat de afgelopen 12 maanden wangedrag in de sport heeft meegemaakt of er getuige van is geweest

ikoon voetbalshirtSportprestatieverhogende middelen

Aandeel wekelijkse sporter van 15 jaar en ouder dat aangeeft in het afgelopen jaar sportprestatieverhogende middelen te hebben gebruikt

Tevredenheid sport‐ en beweegaanbod

Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder, dat tevreden is met het sport en beweegaanbod in hun omgeving

 

ikoon voetbalveldSportaccommodaties

Dichtheid van sportaccommodaties per 10.000 inwoners

 

icoon fiets tegen een boomBeweegvriendelijke omgeving

Score (vijfpuntsschaal) van de publieke ruimte op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen

 

icoon medailleInternationale medaillespiegel

Plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel, Olympische sporten (ook Paralympische sporten en Wereld Junior kampioenschappen)

 

Sportfan via bezoek

Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat maandelijks sportwedstrijden /evenementen bezoekt.

 

icoon sporten op tvSportfan via media

Aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat wekelijks sport volgt via media

 

icoon bankbiljettenBruto Binnenlands Product sport

De bijdrage van de sport aan de Nederlandse economie uitgedrukt als aandeel in het bruto binnenlands product (BBP) op basis van sport als aandeel van het totale BBP.

 

icoon poppetje op weg naar werkWerkgelegenheid in de sport

De werkgelegenheid in de sporteconomie uitgedrukt in fte (voltijdbanen) en de bijdrage aan de totale werkgelegenheid in Nederland

Lees meer:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.