Sluiten

Financiële en juridische regelingen voor vrijwilligers

Artikel

Publicatiedatum 9 december 2015
Illustratie van 2 mensen die de hand schudden als bevestiging van het maken van een afspraak
(Foto: Marloes Aalbers)

Als vrijwilliger en als sportorganisatie heb je rechten en plichten. Het is belangrijk om samen afspraken te maken; bijvoorbeeld over de werkzaamheden, de inwerkperiode, vakantie of over vergoeding van onkosten. Organisatie en vrijwilligers moeten op elkaar kunnen rekenen.

De belangrijkste zaken waarover afspraken gemaakt kunnen worden zijn:

  • soort werkzaamheden;
  • inwerktijd en begeleiding;
  • wat te doen bij ziekte;
  • werktijden en vakanties;
  • privacyreglement;
  • medezeggenschap en inspraak;
  • onkostenvergoeding;
  • verzekeringen.

Vergoedingen voor vrijwilligers

Meestal vergoeden organisaties onkosten, maar dat zijn zij niet verplicht. Maak dus duidelijke afspraken over welke onkosten (reiskosten en telefoonkosten bijvoorbeeld) wel of niet vergoed worden. Onkosten zijn, tot een bepaald bedrag, geen inkomen en er hoeft dus geen belasting of premie over te worden betaald. Ook vrijwilligers met een uitkering kunnen onkosten gewoon vergoed krijgen. Er is een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Verzekeringen

Doe je vrijwilligerswerk en krijg je bijvoorbeeld een ongeval of schade? Dan ben je niet automatisch verzekerd. De financiële gevolgen van deze risico’s kunnen door de organisatie met een WA- of een ongevallenverzekering voor vrijwilligers worden gedekt. Het is belangrijk om bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen na te vragen of je tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd bent.

Gemeenten kunnen een collectieve verzekering afsluiten tegen de risico’s die de vrijwilliger loopt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Vrijwel alle gemeenten hebben zo’n collectieve verzekering afgesloten. Het verzekeringspakket kan per gemeente verschillen. Ook een aantal sportbonden heeft voor hun verenigingen een specifiek verzekeringspakket bij verzekeraars geregeld. Vraag dit na bij de betreffende sportbond.

Inspraak en medezeggenschap

Wie nergens over mee kan praten zal zich weinig betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de organisatie. Inspraak is een recht dat het werkplezier ten goede komt. De vraag is natuurlijk hoe ver inspraak zou moeten gaan. Elke organisatie heeft daar eigen regels over. Bij de meeste organisaties zijn deze regels vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Op sportwerkgever.nl staat informatie over verschillende onderwerpen waarmee de sportorganisatie te maken krijgen, zoals het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst, het betalen van (onkosten)vergoedingen en het zorgen voor een veilige werkplek. Hier staan ook voorbeelden van vrijwilligersovereenkomsten.

NOC*NSF houdt online een handboek wet- en regelgeving bij en heeft een overzicht van brochures over ‘Vrijwilligersbeleid in de sportvereniging’ uitgegeven. Voor informatie kunt u contact opnemen met NOC*NSF, Civiq of de provinciale sportraad.

Op Rijksoverheid.nl staan de regelingen waarmee je te maken krijgt als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.